• Ten dau bao tuong!!! help me?

    lớp mình đang làm báo tường để chuẩn bị cho ngày 20-11, nhưng có vấn đề là chưa nghĩ ra tên đầu báo tường, mình search trên mạng thấy các tên lặp lại nhiều và nó cũng đã cũ rồi. bọn mình muốn có 1 cái tên nào đó "độc" hơn, mong các bạn giúp đỡ!!! thanks trước nha!!!
    lớp mình đang làm báo tường để chuẩn bị cho ngày 20-11, nhưng có vấn đề là chưa nghĩ ra tên đầu báo tường, mình search trên mạng thấy các tên lặp lại nhiều và nó cũng đã cũ rồi. bọn mình muốn có 1 cái tên nào đó "độc" hơn, mong các bạn giúp đỡ!!! thanks trước nha!!!
    4 câu trả lời · Văn học & Nhân văn - Khác · 6 năm trước