• Khóa học kỹ năng mềm miễn phí tại KDI Việt Nam?

  Khai giảng lớp KỸ NĂNG MỀM MIỄN PHÍ 2-4-6 ngày 02/05/2012 hoặc 3-5-7 ngày 03/05/2012 Trung tâm Kỹ Năng Sống KDI thông báo khai giảng lớp Học viên kỹ năng mềm MIỄN PHÍ Lớp học trong "Chương trình đào tạo vì cộng đồng - Được tài trợ 100% phí đào tạo Tháng 04/2012" Thời lượng: 16 buổi bao gồm: 8 buổi cơ bản ( Kỹ năng giao... hiển thị thêm
  Khai giảng lớp KỸ NĂNG MỀM MIỄN PHÍ 2-4-6 ngày 02/05/2012 hoặc 3-5-7 ngày 03/05/2012 Trung tâm Kỹ Năng Sống KDI thông báo khai giảng lớp Học viên kỹ năng mềm MIỄN PHÍ Lớp học trong "Chương trình đào tạo vì cộng đồng - Được tài trợ 100% phí đào tạo Tháng 04/2012" Thời lượng: 16 buổi bao gồm: 8 buổi cơ bản ( Kỹ năng giao tiếp, thực hành các kỹ năng cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phỏng vấn xin việc ) 4 buổi Team Building ngoài trời ( Làm mới bản thân và vệ sinh trí tuệ, thể hiện tinh thần hợp tác và phát triển cá nhân ) 4 Buổi chuyên sâu ( Bài học đầu tiên để trở nên giàu có , Nhận thức để thay đổi, Bản lĩnh sống, Giao lưu với doanh nhân...) Học viên được các chuyên gia kỹ năng mềm hướng dẫn nhiệt tình chu đáo. Được thực hành thông qua các hoạt động trong lớp và ngoài trời, tự tin mở rộng mối quan hệ. Ngoài ra học viên còn có cơ hội giao lưu học hỏi các Doanh Nhân thành đạt trực tiếp chia sẻ. Với tổng thời lượng 16 buổi huấn luyện đây thực sự là lựa chọn sáng suốt cho bất cứ ai mong muốn phát triển bản thân Học viên đăng ký vào lớp chẵn dự buổi khai giảng và học bài đầu tiên vào lúc 18h30 Thứ Tư ngày 02/05/2012 Học viên đăng ký vào lớp lẻ dự buổi khai giảng và học bài đầu tiên vào lúc 18h30 Thứ Năm ngày 03/05/2012 Thời gian học : 18h30 đến 21h00 ( liên tục trong 1 tháng ) Cách thức đăng ký như sau: Họ Tên : Email: SĐT: Phải ghi rõ lớp chẵn hay lẻ để trung tâm sắp xếp lớp cho các bạn. Và gửi về địa chỉ: kynangkdi@gmail.com Khi hoàn tất đăng ký, sẽ được trung tâm xếp lớp và liên hệ và học tại: 159/4A Bạch Đằng P.2 Q. Tân Bình Tp.HCM Chương Trình được tài trợ bởi : Bách Khoa Computer & KDI Việt Nam Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận từ Trung tâm để bổ sung vào CV hoàn chỉnh của bạn và có cơ hội nhận những phần quà từ Bách Khoa Computer.
  1 câu trả lời · Giáo dục đặc biệt · 7 năm trước
 • Khóa học kỹ năng mềm miễn phí tại KDI Việt Nam?

  Khai giảng lớp KỸ NĂNG MỀM MIỄN PHÍ 2-4-6 ngày 02/05/2012 hoặc 3-5-7 ngày 03/05/2012 Trung tâm Kỹ Năng Sống KDI thông báo khai giảng lớp Học viên kỹ năng mềm MIỄN PHÍ Lớp học trong "Chương trình đào tạo vì cộng đồng - Được tài trợ 100% phí đào tạo Tháng 04/2012" Thời lượng: 16 buổi bao gồm: 8 buổi cơ bản ( Kỹ năng giao... hiển thị thêm
  Khai giảng lớp KỸ NĂNG MỀM MIỄN PHÍ 2-4-6 ngày 02/05/2012 hoặc 3-5-7 ngày 03/05/2012 Trung tâm Kỹ Năng Sống KDI thông báo khai giảng lớp Học viên kỹ năng mềm MIỄN PHÍ Lớp học trong "Chương trình đào tạo vì cộng đồng - Được tài trợ 100% phí đào tạo Tháng 04/2012" Thời lượng: 16 buổi bao gồm: 8 buổi cơ bản ( Kỹ năng giao tiếp, thực hành các kỹ năng cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phỏng vấn xin việc ) 4 buổi Team Building ngoài trời ( Làm mới bản thân và vệ sinh trí tuệ, thể hiện tinh thần hợp tác và phát triển cá nhân ) 4 Buổi chuyên sâu ( Bài học đầu tiên để trở nên giàu có , Nhận thức để thay đổi, Bản lĩnh sống, Giao lưu với doanh nhân...) Học viên được các chuyên gia kỹ năng mềm hướng dẫn nhiệt tình chu đáo. Được thực hành thông qua các hoạt động trong lớp và ngoài trời, tự tin mở rộng mối quan hệ. Ngoài ra học viên còn có cơ hội giao lưu học hỏi các Doanh Nhân thành đạt trực tiếp chia sẻ. Với tổng thời lượng 16 buổi huấn luyện đây thực sự là lựa chọn sáng suốt cho bất cứ ai mong muốn phát triển bản thân Học viên đăng ký vào lớp chẵn dự buổi khai giảng và học bài đầu tiên vào lúc 18h30 Thứ Tư ngày 02/05/2012 Học viên đăng ký vào lớp lẻ dự buổi khai giảng và học bài đầu tiên vào lúc 18h30 Thứ Năm ngày 03/05/2012 Thời gian học : 18h30 đến 21h00 ( liên tục trong 1 tháng ) Cách thức đăng ký như sau: Họ Tên : Email: SĐT: Phải ghi rõ lớp chẵn hay lẻ để trung tâm sắp xếp lớp cho các bạn. Và gửi về địa chỉ: kynangkdi@gmail.com Khi hoàn tất đăng ký, sẽ được trung tâm xếp lớp và liên hệ và học tại: 159/4A Bạch Đằng P.2 Q. Tân Bình Tp.HCM Chương Trình được tài trợ bởi : Bách Khoa Computer & KDI Việt Nam Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận từ Trung tâm để bổ sung vào CV hoàn chỉnh của bạn và có cơ hội nhận những phần quà từ Bách Khoa Computer.
  1 câu trả lời · Giáo dục & Tham khảo - Khác · 7 năm trước
 • Khóa học kỹ năng mềm miễn phí tại KDI Việt Nam?

  Khai giảng lớp KỸ NĂNG MỀM MIỄN PHÍ 2-4-6 ngày 02/05/2012 hoặc 3-5-7 ngày 03/05/2012 Trung tâm Kỹ Năng Sống KDI thông báo khai giảng lớp Học viên kỹ năng mềm MIỄN PHÍ Lớp học trong "Chương trình đào tạo vì cộng đồng - Được tài trợ 100% phí đào tạo Tháng 04/2012" Thời lượng: 16 buổi bao gồm: 8 buổi cơ bản ( Kỹ năng giao... hiển thị thêm
  Khai giảng lớp KỸ NĂNG MỀM MIỄN PHÍ 2-4-6 ngày 02/05/2012 hoặc 3-5-7 ngày 03/05/2012 Trung tâm Kỹ Năng Sống KDI thông báo khai giảng lớp Học viên kỹ năng mềm MIỄN PHÍ Lớp học trong "Chương trình đào tạo vì cộng đồng - Được tài trợ 100% phí đào tạo Tháng 04/2012" Thời lượng: 16 buổi bao gồm: 8 buổi cơ bản ( Kỹ năng giao tiếp, thực hành các kỹ năng cơ bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phỏng vấn xin việc ) 4 buổi Team Building ngoài trời ( Làm mới bản thân và vệ sinh trí tuệ, thể hiện tinh thần hợp tác và phát triển cá nhân ) 4 Buổi chuyên sâu ( Bài học đầu tiên để trở nên giàu có , Nhận thức để thay đổi, Bản lĩnh sống, Giao lưu với doanh nhân...) Học viên được các chuyên gia kỹ năng mềm hướng dẫn nhiệt tình chu đáo. Được thực hành thông qua các hoạt động trong lớp và ngoài trời, tự tin mở rộng mối quan hệ. Ngoài ra học viên còn có cơ hội giao lưu học hỏi các Doanh Nhân thành đạt trực tiếp chia sẻ. Với tổng thời lượng 16 buổi huấn luyện đây thực sự là lựa chọn sáng suốt cho bất cứ ai mong muốn phát triển bản thân Học viên đăng ký vào lớp chẵn dự buổi khai giảng và học bài đầu tiên vào lúc 18h30 Thứ Tư ngày 02/05/2012 Học viên đăng ký vào lớp lẻ dự buổi khai giảng và học bài đầu tiên vào lúc 18h30 Thứ Năm ngày 03/05/2012 Thời gian học : 18h30 đến 21h00 ( liên tục trong 1 tháng ) Cách thức đăng ký như sau: Họ Tên : Email: SĐT: Phải ghi rõ lớp chẵn hay lẻ để trung tâm sắp xếp lớp cho các bạn. Và gửi về địa chỉ: kynangkdi@gmail.com Khi hoàn tất đăng ký, sẽ được trung tâm xếp lớp và liên hệ và học tại: 159/4A Bạch Đằng P.2 Q. Tân Bình Tp.HCM Chương Trình được tài trợ bởi : Bách Khoa Computer & KDI Việt Nam Kết thúc khóa học học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận từ Trung tâm để bổ sung vào CV hoàn chỉnh của bạn và có cơ hội nhận những phần quà từ Bách Khoa Computer.
  1 câu trả lời · Đại học & Cao học · 7 năm trước
 • Nhờ pro tiếng anh dịch dùm?

  Các bạn ai giỏi tiếng anh dịch dùm mình 3 câu dưới đây nha, thanks nhiều!!! CAN I TAKE A MESSGAGE??? CAN I TAKE A RAIN CHECK??? CAN I TAKE YOUR ORDER???
  Các bạn ai giỏi tiếng anh dịch dùm mình 3 câu dưới đây nha, thanks nhiều!!! CAN I TAKE A MESSGAGE??? CAN I TAKE A RAIN CHECK??? CAN I TAKE YOUR ORDER???
  1 câu trả lời · Đại học & Cao học · 7 năm trước
 • Nên học thêm Quản trị kinh doanh không?

  Hiện tại mình đang học liên thông đại học ngành kế toán. Vì học vào cuối tuần nên thời gian mình rất rảnh, mình cũng rất thích quản trị kinh doanh nên mình muốn tranh thủ thời gian này học thêm cao đẳng quản trị, không biết có nên không. Vì cùng khối ngành kinh tế nên mình sợ nó hời dư thừa, tốn tiến bạc. Các bạn cho mình ý kiến nha.
  Hiện tại mình đang học liên thông đại học ngành kế toán. Vì học vào cuối tuần nên thời gian mình rất rảnh, mình cũng rất thích quản trị kinh doanh nên mình muốn tranh thủ thời gian này học thêm cao đẳng quản trị, không biết có nên không. Vì cùng khối ngành kinh tế nên mình sợ nó hời dư thừa, tốn tiến bạc. Các bạn cho mình ý kiến nha.
  2 câu trả lời · Đại học & Cao học · 7 năm trước
 • Đại học sài gòn hay đại học công nghệ đồng nai?

  Mình hiện thi liên thông đã đậu 2 trường này ( từ TC lên ĐH). Nhưng khổ nỗi trường sài gòn thì học vào ngày thứ 7 và cn, khó đi làm đc, còn trường kia thì học buổi tối. Nhưng xét về danh tiếng thì trường ở Đồng Nai sao bằng Sài gòn đc. Với lại trường đó mới đc lên đại học trong năm nay nên mình cũng hơi lo k bik chọn trường nào. 1 trường là trường... hiển thị thêm
  Mình hiện thi liên thông đã đậu 2 trường này ( từ TC lên ĐH). Nhưng khổ nỗi trường sài gòn thì học vào ngày thứ 7 và cn, khó đi làm đc, còn trường kia thì học buổi tối. Nhưng xét về danh tiếng thì trường ở Đồng Nai sao bằng Sài gòn đc. Với lại trường đó mới đc lên đại học trong năm nay nên mình cũng hơi lo k bik chọn trường nào. 1 trường là trường công 1 trường là trường tư thục, các bạn cho ý kiến nha.
  2 câu trả lời · Đại học & Cao học · 7 năm trước
 • Nên học thêm cao đẳng nghề k?

  Mình đang học liên thông đại học ngành kế toán, dự định học 2,5 năm. Mình tranh thủ thời gian này tính học thêm 1 bằng cao đẳng nghề ngành tài chính ngân hàng. các bạn cho mình hỏi có nên k, có tốt k hay là lãng phí thời gian rồi dư thừa bằng. Cho mình lời khuyên nha.
  Mình đang học liên thông đại học ngành kế toán, dự định học 2,5 năm. Mình tranh thủ thời gian này tính học thêm 1 bằng cao đẳng nghề ngành tài chính ngân hàng. các bạn cho mình hỏi có nên k, có tốt k hay là lãng phí thời gian rồi dư thừa bằng. Cho mình lời khuyên nha.
  2 câu trả lời · Đại học & Cao học · 8 năm trước
 • Quản trị kinh doanh hay Tài chính ngân hàng......?

  Mình vừa tốt nghiệp trung cấp ngành kế toán và vừa đậu đại học liên thông, sẽ học thêm 2,5 năm nữa. Mình dự định trong thời gian này đi học thêm 1 bằng trung cấp hoặc cao đẳng nghề nữa để khỏi phí thời gian vì học đại học đa phần học ngày cuối tuần. hiện tại mình đang phân vân giữa hai ngành đó là Quản Trị kinh doanh và tài chính ngân hàng. Mình có... hiển thị thêm
  Mình vừa tốt nghiệp trung cấp ngành kế toán và vừa đậu đại học liên thông, sẽ học thêm 2,5 năm nữa. Mình dự định trong thời gian này đi học thêm 1 bằng trung cấp hoặc cao đẳng nghề nữa để khỏi phí thời gian vì học đại học đa phần học ngày cuối tuần. hiện tại mình đang phân vân giữa hai ngành đó là Quản Trị kinh doanh và tài chính ngân hàng. Mình có bằng kế toán rồi giờ học thêm bằng nào nữa cho phù hợp, các bạn ai đã từng học wa rồi phân tích cho mình hiểu nha để mình chọn lựa. Rất cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn....
  5 câu trả lời · Đại học & Cao học · 8 năm trước
 • Quản trị kinh doanh hay Tài chính ngân hàng......?

  Mình vừa tốt nghiệp trung cấp ngành kế toán và vừa đậu đại học liên thông, sẽ học thêm 2,5 năm nữa. Mình dự định trong thời gian này đi học thêm 1 bằng trung cấp hoặc cao đẳng nghề nữa để khỏi phí thời gian vì học đại học đa phần học ngày cuối tuần. hiện tại mình đang phân vân giữa hai ngành đó là Quản Trị kinh doanh và tài chính ngân hàng. Mình có... hiển thị thêm
  Mình vừa tốt nghiệp trung cấp ngành kế toán và vừa đậu đại học liên thông, sẽ học thêm 2,5 năm nữa. Mình dự định trong thời gian này đi học thêm 1 bằng trung cấp hoặc cao đẳng nghề nữa để khỏi phí thời gian vì học đại học đa phần học ngày cuối tuần. hiện tại mình đang phân vân giữa hai ngành đó là Quản Trị kinh doanh và tài chính ngân hàng. Mình có bằng kế toán rồi giờ học thêm bằng nào nữa cho phù hợp, các bạn ai đã từng học wa rồi phân tích cho mình hiểu nha để mình chọn lựa. Rất cảm ơn sự nhiệt tình của các bạn.....
  1 câu trả lời · Đại học & Cao học · 8 năm trước
 • Tình tay 3, rất mong những lời khuyên của các bạn...?

  Mình và cô ấy đã quen nhau được 7 tháng, đến bây giờ mìh mới bik được 1 chiện. Thực ra trc' lúc quen mình cô ấy đang quen vs 1 người, người đó học đh cảnh sát nhà rất là khá giả. Nhưng vì mình cô ấy đã bỏ người ấy, đã tuyệt tình với người ấy để yêu mình, cho lun cả đời cả gái cho mình. Gia đình cô ấy thì thik người trc' kia, ko thik mình nên... hiển thị thêm
  Mình và cô ấy đã quen nhau được 7 tháng, đến bây giờ mìh mới bik được 1 chiện. Thực ra trc' lúc quen mình cô ấy đang quen vs 1 người, người đó học đh cảnh sát nhà rất là khá giả. Nhưng vì mình cô ấy đã bỏ người ấy, đã tuyệt tình với người ấy để yêu mình, cho lun cả đời cả gái cho mình. Gia đình cô ấy thì thik người trc' kia, ko thik mình nên nhìu lần làm thái độ ko tốt khi mình đến nhà cô ấy chơi. Cô ấy vì yêu mình nên ko dám nói mình nghe, nhà cô ấy, chị e cô ấy ai cũng đứng về người kia. Mình ko trách ng kia, vì người kia cũng là người yêu cô ấy hết lòng mà thoy. Người đó bik mình và cô ấy yêu nhau nhưng người đó vẫn chấp nhận tha thứ cho cô ấy. Cô ấy yêu mình lắm, mình cũng yêu cô ấy nhưng khổ nỗi gia đình của người kia cũng thik cô ấy và nhà cô ấy nên nhìu lần gọi điện cho mẹ cô ấy. Cô vì đi chơi với mìh mà bị mẹ chửi, đánh. Cô ấy chịu hết nổi nên đã nói cho mình nghe. Giờ mình fải làm sao đây, nếu mình típ tục sẽ làm cho tất cả đều đau khổ, nếu ra đi liệu mình có zui ko. Ra đi cũng là cách hợp lí vì mình là ng phá hạnh phúc ng ta trc', nhưng thật sự lúc đó mìh ko bik cô ấy đang quen người đó, quen đc 2 năm lun mới gê chứ. Khó xử wa', hum wa mình cũng tính dứt khoát rùi nhưng cô ấy lại dầm mưa rời gọi cho mình, mình chịu ko đc fai chạy đến với cô ấy ôm nhau mà khóc. Cứ như thế này sao mình sống đc chứ, liệu mình nên típ tục với cô ấy để đấu tranh cho tình yêu tụi mìh quyết làm mềm lòng gia đình cô ấy cũng như cho gia đình nhà thèn kia lẫn nó từ bỏ. Hay mình nên rút lui thật sử để cô ấy trở về hoàn thành nghãi của đứa con ngoan và cũng như bù đắp lại cho ng kia. Cô ấy yêu mình nên mới bỏ ng đó, quen mình, cho mình đời con gái. Thà cô ấy ko yêu mình, dứt khoát vs mình, với tự trọng người đán ông mình sẵn sáng chấp nhận, nhưng cố ấy cứ gọi cho mình, nói còn yêu mình nhưng vì gia đình và hiàn cảnh như thế nên fai làm z, mình fải lựa chon thế nào đây các bạn. rất mong nhận đc lời chia sẻ chân thành của các bạn.
  7 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 8 năm trước
 • Tình tay 3, rất mong những lời khuyên của các bạn...?

  Mình và cô ấy đã quen nhau được 7 tháng, đến bây giờ mìh mới bik được 1 chiện. Thực ra trc' lúc quen mình cô ấy đang quen vs 1 người, người đó học đh cảnh sát nhà rất là khá giả. Nhưng vì mình cô ấy đã bỏ người ấy, đã tuyệt tình với người ấy để yêu mình, cho lun cả đời cả gái cho mình. Gia đình cô ấy thì thik người trc' kia, ko thik mình nên... hiển thị thêm
  Mình và cô ấy đã quen nhau được 7 tháng, đến bây giờ mìh mới bik được 1 chiện. Thực ra trc' lúc quen mình cô ấy đang quen vs 1 người, người đó học đh cảnh sát nhà rất là khá giả. Nhưng vì mình cô ấy đã bỏ người ấy, đã tuyệt tình với người ấy để yêu mình, cho lun cả đời cả gái cho mình. Gia đình cô ấy thì thik người trc' kia, ko thik mình nên nhìu lần làm thái độ ko tốt khi mình đến nhà cô ấy chơi. Cô ấy vì yêu mình nên ko dám nói mình nghe, nhà cô ấy, chị e cô ấy ai cũng đứng về người kia. Mình ko trách ng kia, vì người kia cũng là người yêu cô ấy hết lòng mà thoy. Người đó bik mình và cô ấy yêu nhau nhưng người đó vẫn chấp nhận tha thứ cho cô ấy. Cô ấy yêu mình lắm, mình cũng yêu cô ấy nhưng khổ nỗi gia đình của người kia cũng thik cô ấy và nhà cô ấy nên nhìu lần gọi điện cho mẹ cô ấy. Cô vì đi chơi với mìh mà bị mẹ chửi, đánh. Cô ấy chịu hết nổi nên đã nói cho mình nghe. Giờ mình fải làm sao đây, nếu mình típ tục sẽ làm cho tất cả đều đau khổ, nếu ra đi liệu mình có zui ko. Ra đi cũng là cách hợp lí vì mình là ng phá hạnh phúc ng ta trc', nhưng thật sự lúc đó mìh ko bik cô ấy đang quen người đó, quen đc 2 năm lun mới gê chứ. Khó xử wa', hum wa mình cũng tính dứt khoát rùi nhưng cô ấy lại dầm mưa rời gọi cho mình, mình chịu ko đc fai chạy đến với cô ấy ôm nhau mà khóc. Cứ như thế này sao mình sống đc chứ, liệu mình nên típ tục với cô ấy để đấu tranh cho tình yêu tụi mìh quyết làm mềm lòng gia đình cô ấy cũng như cho gia đình nhà thèn kia lẫn nó từ bỏ. Hay mình nên rút lui thật sử để cô ấy trở về hoàn thành nghãi của đứa con ngoan và cũng như bù đắp lại cho ng kia. Cô ấy yêu mình nên mới bỏ ng đó, quen mình, cho mình đời con gái. Thà cô ấy ko yêu mình, dứt khoát vs mình, với tự trọng người đán ông mình sẵn sáng chấp nhận, nhưng cố ấy cứ gọi cho mình, nói còn yêu mình nhưng vì gia đình và hiàn cảnh như thế nên fai làm z, mình fải lựa chon thế nào đây các bạn. rất mong nhận đc lời chia sẻ chân thành của các bạn.
  6 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 8 năm trước
 • Xin beat Bản Hùng Ca Chim Lạc ko có tiếng bè.?

  Mình sắp hát song ca nên cần beat bài này nhưng ko đc có lời bè, ai có cho mình xin nha, thanks nhìu,
  Mình sắp hát song ca nên cần beat bài này nhưng ko đc có lời bè, ai có cho mình xin nha, thanks nhìu,
  1 câu trả lời · Âm nhạc – Khác · 8 năm trước
 • Xin beat bài Thắp Lên niềm tin?

  Sắp đến ngày hội đoàn mà mình lại đc cử đi thi văn nghệ cho trường, mình thik bài này lâu rồi nhưng kiếm hoài ko đc, bài này do nhóm axn hồi xưa trình bày, sáng tác nhất trung hay lắm, ai có bài này cho mình xin nha, cảm ơn nhìu lắm lun...
  Sắp đến ngày hội đoàn mà mình lại đc cử đi thi văn nghệ cho trường, mình thik bài này lâu rồi nhưng kiếm hoài ko đc, bài này do nhóm axn hồi xưa trình bày, sáng tác nhất trung hay lắm, ai có bài này cho mình xin nha, cảm ơn nhìu lắm lun...
  1 câu trả lời · Giải trí & Âm nhạc - Khác · 8 năm trước
 • Xin beat bài Thắp Lên niềm tin?

  Sắp đến ngày hội đoàn mà mình lại đc cử đi thi văn nghệ cho trường, mình thik bài này lâu rồi nhưng kiếm hoài ko đc, bài này do nhóm axn hồi xưa trình bày, sáng tác nhất trung hay lắm, ai có bài này cho mình xin nha, cảm ơn nhìu lắm lun...
  Sắp đến ngày hội đoàn mà mình lại đc cử đi thi văn nghệ cho trường, mình thik bài này lâu rồi nhưng kiếm hoài ko đc, bài này do nhóm axn hồi xưa trình bày, sáng tác nhất trung hay lắm, ai có bài này cho mình xin nha, cảm ơn nhìu lắm lun...
  2 câu trả lời · Âm nhạc – Khác · 8 năm trước
 • Hỏi cách đưa dữ liệu từ máy này sang máy khác?

  Hiện nhà mình có cái máy bàn với laptop, mình có một số dữ liệu từ laptop mún đưa wa máy bàn ( lấy USB làm biếng wá). Mính có sợi cáp kết nối rồi nhưng ko bik làm sao, mong các bạn giúp nha, chỉ chi tiết, thanks nhìu..
  Hiện nhà mình có cái máy bàn với laptop, mình có một số dữ liệu từ laptop mún đưa wa máy bàn ( lấy USB làm biếng wá). Mính có sợi cáp kết nối rồi nhưng ko bik làm sao, mong các bạn giúp nha, chỉ chi tiết, thanks nhìu..
  4 câu trả lời · Máy tính - Khác · 8 năm trước
 • Giúp mình gấp nha mấy bạn.....?

  Mình hiện là sinh viên, mình và người ấy đã quen nhau 2 tháng cũng đã qhệ rồi, tụi mình cũng khá thân. kẹt là dạo này mình ghiền đánh đề ( cũng chỉ lo cho cô ấy) nên bjờ nợ nần chồng chất, mình phải cầm xe hết 2triệu để trả nợ. Jờ mình phải đi làm để trả lại, vấn đề ở chỗ giờ mình ko biết phải nói thế nói với cô ấy, nói ra sợ cô ấy thất vọng về... hiển thị thêm
  Mình hiện là sinh viên, mình và người ấy đã quen nhau 2 tháng cũng đã qhệ rồi, tụi mình cũng khá thân. kẹt là dạo này mình ghiền đánh đề ( cũng chỉ lo cho cô ấy) nên bjờ nợ nần chồng chất, mình phải cầm xe hết 2triệu để trả nợ. Jờ mình phải đi làm để trả lại, vấn đề ở chỗ giờ mình ko biết phải nói thế nói với cô ấy, nói ra sợ cô ấy thất vọng về mình, ko nói thì mình sẽ phải lơ cô ấy 1 thòi gian, vì mình phải đi làm mà. Mấy bạn cho mình lời khuyên nha, nên làm thế nào đây, nói ra sự thật hay kiếm đại lý do nào đó rồi sau khi giải quyết xong mọi việc sẽ gặp và vui vẻ trở lại ( mình rất mún nói ra hết nhưng ko bik cô ấy có hỉu cho mình ko hay sẽ là nỗi thất vọng tràn trề). Rất mong sự giúp đõ của các bạn....
  6 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 8 năm trước
 • Cho hỏi về báo động đỏ?

  Mọi người chắc ai cũng bik về game này ùi, cho mình hỏi về bản mod ko?? Sao nhìu bản wá, mỗi bản 1 kiểu, tùm lum hết. Còn nữa, ai có Yuri's Revenge Patriot bản pacth 1.006m gưi dùm mìh nha, thanks nhìu lém lun...Ai có mẹo gì hay, kiếm tiền chẳng hạn, ăn thùng lên cấp 3, chỉ cụ thể dùm mình lun nha...
  Mọi người chắc ai cũng bik về game này ùi, cho mình hỏi về bản mod ko?? Sao nhìu bản wá, mỗi bản 1 kiểu, tùm lum hết. Còn nữa, ai có Yuri's Revenge Patriot bản pacth 1.006m gưi dùm mìh nha, thanks nhìu lém lun...Ai có mẹo gì hay, kiếm tiền chẳng hạn, ăn thùng lên cấp 3, chỉ cụ thể dùm mình lun nha...
  1 câu trả lời · Trò chơi & Phụ kiện - Khác · 9 năm trước
 • Trường đại học nào ngon hơn?

  Mình đang dự định thi liên thông ngành kế toán 2 trường: ĐH sài gòn & ĐH công nghiệp tp hcm. Cho mình hỏi học trường nào ngon hơn, bằng cấp có giá trị hơn? Thanks nhìu...
  Mình đang dự định thi liên thông ngành kế toán 2 trường: ĐH sài gòn & ĐH công nghiệp tp hcm. Cho mình hỏi học trường nào ngon hơn, bằng cấp có giá trị hơn? Thanks nhìu...
  3 câu trả lời · Đại học & Cao học · 9 năm trước
 • Cách trị miệng hôi??

  Dạo này ko bik miệng mình có mùi rất khó chịu khiến mình mất tự tin khi giao tiếp. Lúc trc' ko bị nhưng dạo này mình bị sổ mũi nhìu, có nhìu đờm đọng lại( mình nghĩ thế nên mới hôi). Cho mình hỏi là như vậy hay mình bị hở van dạ dày. Tư vấn giúp mình nha, thanks....
  Dạo này ko bik miệng mình có mùi rất khó chịu khiến mình mất tự tin khi giao tiếp. Lúc trc' ko bị nhưng dạo này mình bị sổ mũi nhìu, có nhìu đờm đọng lại( mình nghĩ thế nên mới hôi). Cho mình hỏi là như vậy hay mình bị hở van dạ dày. Tư vấn giúp mình nha, thanks....
  4 câu trả lời · Sức khỏe - Khác · 9 năm trước
 • Tính dùm phương pháp bình quân.?

  Vật liệu tồn đầu kì: 1.000*10.000/kg Mua vật liệu nhập kho 4.000kg, giá mua 10.050/kg, thuế gtgt 10%, chưa trả người bán. Chi phí vận chuyển 200.000đ trả bằng tiền mặt. câu hỏi: Định khoản nghiệp vụ trên ( sử dụng xuất theo pp bình quân). Mình thấy trong sách giải nó ra giá là 10.080đ/ kg nhưng ko hỉu cách làm thế nào. Ai bik giả dùm mình... hiển thị thêm
  Vật liệu tồn đầu kì: 1.000*10.000/kg Mua vật liệu nhập kho 4.000kg, giá mua 10.050/kg, thuế gtgt 10%, chưa trả người bán. Chi phí vận chuyển 200.000đ trả bằng tiền mặt. câu hỏi: Định khoản nghiệp vụ trên ( sử dụng xuất theo pp bình quân). Mình thấy trong sách giải nó ra giá là 10.080đ/ kg nhưng ko hỉu cách làm thế nào. Ai bik giả dùm mình nha, chỉ lun cách giải cụ thể. Thanks nhìu....
  1 câu trả lời · Kinh doanh nhỏ · 9 năm trước