• Giúp toán 8 đại số help help?

  Tìm giá trị của biểu thức sau đề: x^8 - 2005x^7 + 2005x^6 - 2005x^5 + .... - 2005x + 2005 với x = 2004 chắc nó đòi tính giá trị của dấu ba chấm hảy em 0 hiểu
  Tìm giá trị của biểu thức sau đề: x^8 - 2005x^7 + 2005x^6 - 2005x^5 + .... - 2005x + 2005 với x = 2004 chắc nó đòi tính giá trị của dấu ba chấm hảy em 0 hiểu
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Toán hinh 8 mong anh chị giúp em ạ Bài 1 tứ giác?

  Bài 1 : a.Chứng minh rằng trong một tứ giác tổng 2 đường chéo lớn 2 tổng 2 canh đối cái này em biết rồi khổi giải nhé b. Tứ giác ABCD,AB+BD < AC+CD Cm:AB<AC giải giùm câu này nhé
  Bài 1 : a.Chứng minh rằng trong một tứ giác tổng 2 đường chéo lớn 2 tổng 2 canh đối cái này em biết rồi khổi giải nhé b. Tứ giác ABCD,AB+BD < AC+CD Cm:AB<AC giải giùm câu này nhé
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Toán đại số lớp 8 Hằng đẳng thức đáng nhớ?

  Chứng minh biểu thức sau không phụ th uộc vào giá trị của biến -2x(3x+2)^2+(4x+1)^2+2(x^3+8x+3x-2)-(5-x...
  Chứng minh biểu thức sau không phụ th uộc vào giá trị của biến -2x(3x+2)^2+(4x+1)^2+2(x^3+8x+3x-2)-(5-x...
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Tìm x Toán đại 8 Hằng đẳng thức đáng nhớ?

  Tìm x: 1. (x-1)^3+3.(x-3)^2-(x+2).(x^2-2x+4) = (x+2)^3-(x-3).(x^2+9)-6x^2+5 2.(3+2x)^3-(6x-1).(6x+1) = (2x-1)^3+(x+4)^2-x^3+(x+1).(x^2+x+1)
  Tìm x: 1. (x-1)^3+3.(x-3)^2-(x+2).(x^2-2x+4) = (x+2)^3-(x-3).(x^2+9)-6x^2+5 2.(3+2x)^3-(6x-1).(6x+1) = (2x-1)^3+(x+4)^2-x^3+(x+1).(x^2+x+1)
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Toán đại 8 Tính cac hằng đẳng thức sau?

  1.(a-b+c)^2 2.(a-b-c)^2 c.(2x^2y-5xy^2)^2
  1.(a-b+c)^2 2.(a-b-c)^2 c.(2x^2y-5xy^2)^2
  3 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Toán đại 8 nhân đa thức với đa thức?

  Tìm x (x-3).(-2x+5)-2x.(x-4)+(4x-5).(x-3) = (x-2).(x-1)-(x^2-5x)
  Tìm x (x-3).(-2x+5)-2x.(x-4)+(4x-5).(x-3) = (x-2).(x-1)-(x^2-5x)
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp em toán đại 8 nhân đơn thức(đa thức) với đa thức?

  1.Tìm X (3x-4).(x_2)=3x.(x-9)-3 2.Rút gọn biểu thức sau:5x^2(x-7)-4x(x-2).(x+3) - (x-5).(x+6)+(2x-1).(x+5)
  1.Tìm X (3x-4).(x_2)=3x.(x-9)-3 2.Rút gọn biểu thức sau:5x^2(x-7)-4x(x-2).(x+3) - (x-5).(x+6)+(2x-1).(x+5)
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • TOÁN ĐẠI 8 tìm giá trị nhỏ nhất?

  x^2+5y^2+2xy-2y+2005
  x^2+5y^2+2xy-2y+2005
  3 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp em toán 8 đại nek`?

  Tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : (2x+1) . ( x - 5) với lại khi minh muốn tìm x trong bài GTNN là phải giải phương trình hả anh chị
  Tim giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau : (2x+1) . ( x - 5) với lại khi minh muốn tìm x trong bài GTNN là phải giải phương trình hả anh chị
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp em toán đại 8 làm đc 5*?

  So sánh 2 số : A=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^16+1) và B=2^32-1
  So sánh 2 số : A=(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^16+1) và B=2^32-1
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp em bài hình đi ạ?

  hình thang vuông ABCD(góc A=GÓC D=90 độ) có CD=2AB=BC.Tính góc ABC
  hình thang vuông ABCD(góc A=GÓC D=90 độ) có CD=2AB=BC.Tính góc ABC
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp em bài hình đi pls?

  Hình thang ABCD (BC//AD) có góc C = 3 góc D là C = 3D Khẳng định nào đúng a.Góc A=45độ b. góc B = 45 độ c. góc D=45 độ
  Hình thang ABCD (BC//AD) có góc C = 3 góc D là C = 3D Khẳng định nào đúng a.Góc A=45độ b. góc B = 45 độ c. góc D=45 độ
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giup em may bai tap di a?

  Tứ giác lồi ABCD.Phân giác góc A và B cắt nhau ở I.Chứng minh 2 góc AIB = Góc C+D
  Tứ giác lồi ABCD.Phân giác góc A và B cắt nhau ở I.Chứng minh 2 góc AIB = Góc C+D
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp em bài hinh đi ạ?

  Tứ giác lồi ABCD.Phân giác góc A và B cắt nhau ở I.Chứng minh 2 góc AIB = Góc C+D
  Tứ giác lồi ABCD.Phân giác góc A và B cắt nhau ở I.Chứng minh 2 góc AIB = Góc C+D
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp ém bài toán hình lớp 8 đi ạ?

  Cho tứ giác lồi ABCD phân giác trong 2 góc A và B cắt nhau tại I.Chứng ming 2 góc AIB=góc C+ góc D
  Cho tứ giác lồi ABCD phân giác trong 2 góc A và B cắt nhau tại I.Chứng ming 2 góc AIB=góc C+ góc D
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giúp em bài toán lớp 8 đi?

  Thực hiện phép tính:a/4^n+1 - 3.4^n b/6^2.3^8.2^8-6^5(6^5-1) Bài này ai làm đc thì làm k làm đc thì thôi làm đc 5* bài trên làm đc 4* Biết x=a^2-bc,y^2=b^2-ac,z=c^2-ab .Chứng minh rằng (x+y+z).(a+b+c)=ax+by+cz
  Thực hiện phép tính:a/4^n+1 - 3.4^n b/6^2.3^8.2^8-6^5(6^5-1) Bài này ai làm đc thì làm k làm đc thì thôi làm đc 5* bài trên làm đc 4* Biết x=a^2-bc,y^2=b^2-ac,z=c^2-ab .Chứng minh rằng (x+y+z).(a+b+c)=ax+by+cz
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giup em 1 bai toan toán hình này đi mấy anh chị?

  Tính các góc trong của tứ giác ABCD,biết rằng các góc ngoài thoả mãn:Góc:A1:B1:C1:D1=1:2:3:4 Chắc áp dụng dãy tỉ số bằng nhau
  Tính các góc trong của tứ giác ABCD,biết rằng các góc ngoài thoả mãn:Góc:A1:B1:C1:D1=1:2:3:4 Chắc áp dụng dãy tỉ số bằng nhau
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Giup em mot cau vat ly nay nâng cao?

  Kim giờ và kim phút của 1 động hồ báo thức có độ dài lần lượt 4,5cm và 5cm.Tính vận tốc cùa 2 kim ra milimet(mm)/s(giây) Để tốc độ của kim phút là 1mm/s.Thì độ dài của kim phải là bao nhiêu
  Kim giờ và kim phút của 1 động hồ báo thức có độ dài lần lượt 4,5cm và 5cm.Tính vận tốc cùa 2 kim ra milimet(mm)/s(giây) Để tốc độ của kim phút là 1mm/s.Thì độ dài của kim phải là bao nhiêu
  1 câu trả lời · Vật lý · 6 năm trước
 • Giup em mot cau vat ly nay?

  Trái đất chuyển động quanh Mặt trời theo 1 đường coi là đường tròn,có bán kính 149,6 triệu km,trong thời gian 1 năm(gần đúng = 365,25 ngày) Hãy tính vận tốc của Tđất trong chuyển động ấy ra km/h giải ra xong giải thích cho em 0 hiểu cái 149,6 phải đổi ra a ai có thể giải thích dễ
  Trái đất chuyển động quanh Mặt trời theo 1 đường coi là đường tròn,có bán kính 149,6 triệu km,trong thời gian 1 năm(gần đúng = 365,25 ngày) Hãy tính vận tốc của Tđất trong chuyển động ấy ra km/h giải ra xong giải thích cho em 0 hiểu cái 149,6 phải đổi ra a ai có thể giải thích dễ
  1 câu trả lời · Vật lý · 6 năm trước
 • Giup em mot cau vat ly nay?

  Đề bài:Tháng 4-2007,tại Ba-ranh trên đường đua Ôtô công thức 1 gòm 57 vòng,với tổng chiều dái 308,238km(mỗi vòng dài 5,412km) tay đua Marsa,người Bra-xin đã về nhất với thành tính 1h 33ph 37,5s.Tính vận tốc trung binh của Marsa Em 0 hiểu tại sao :Tại sao trong lời giải trong sách 0 tính vận tốc trung bình một vòng mà 57 vòng
  Đề bài:Tháng 4-2007,tại Ba-ranh trên đường đua Ôtô công thức 1 gòm 57 vòng,với tổng chiều dái 308,238km(mỗi vòng dài 5,412km) tay đua Marsa,người Bra-xin đã về nhất với thành tính 1h 33ph 37,5s.Tính vận tốc trung binh của Marsa Em 0 hiểu tại sao :Tại sao trong lời giải trong sách 0 tính vận tốc trung bình một vòng mà 57 vòng
  2 câu trả lời · Vật lý · 6 năm trước