• 18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT 1/4?

  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/07/09720...
  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/07/09720...
  3 câu trả lời · Sức khỏe phụ nữ · 9 giờ trước
 • 18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) 1/4?

  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  3 câu trả lời · Sức khỏe phụ nữ · 9 giờ trước
 • 18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN 1/4?

  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  3 câu trả lời · Sức khỏe phụ nữ · 9 giờ trước
 • 18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) 1/4?

  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  3 câu trả lời · Sức khỏe phụ nữ · 9 giờ trước
 • 18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG 1/4?

  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  3 câu trả lời · Sức khỏe phụ nữ · 9 giờ trước
 • 18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT 1/3?

  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/07/09720...
  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/07/09720...
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 9 giờ trước
 • 18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) 1/3?

  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 9 giờ trước
 • 18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN 1/3?

  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 10 giờ trước
 • 18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) 1/3?

  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  3 câu trả lời · Sức khỏe phụ nữ · 10 giờ trước
 • 18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG 1/3?

  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/18720...
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 10 giờ trước
 • 18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT 1/2?

  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xe chạy qua cầu nhỏ, vượt khe Bon bon lăn bánh, gữa đồi chè Hai bên bát ngát, mầu xanh biếc Ở giữa đường mòn, tạo lốí đi Thoăn thoắt, những đôi tay hái búp Lắc lư, lưng cõng những gùi chè Áo chàm đậm nét, mầu sơn cước Môi nở nụ cười, nghiêng nón che Lenanm45
  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xe chạy qua cầu nhỏ, vượt khe Bon bon lăn bánh, gữa đồi chè Hai bên bát ngát, mầu xanh biếc Ở giữa đường mòn, tạo lốí đi Thoăn thoắt, những đôi tay hái búp Lắc lư, lưng cõng những gùi chè Áo chàm đậm nét, mầu sơn cước Môi nở nụ cười, nghiêng nón che Lenanm45
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 10 giờ trước
 • 18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) 1/2?

  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Tiết thu: Lành lạnh gió heo may Giữa phố Sài Gòn, buổi sáng nay Mặt đất hưu hưu, làn gió nhẹ Bầu trời lãng đáng, áng mây bay Trong veo mặt nước, in trời biếc Vườn cảnh cúc vàng, hương ngát bay Tản bộ thảnh thơi, nơi phố thị Tâm hồn hòa quyện, ánh ban mai Ngày 05/7/2014 Ngọclan
  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Tiết thu: Lành lạnh gió heo may Giữa phố Sài Gòn, buổi sáng nay Mặt đất hưu hưu, làn gió nhẹ Bầu trời lãng đáng, áng mây bay Trong veo mặt nước, in trời biếc Vườn cảnh cúc vàng, hương ngát bay Tản bộ thảnh thơi, nơi phố thị Tâm hồn hòa quyện, ánh ban mai Ngày 05/7/2014 Ngọclan
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 10 giờ trước
 • 18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN 1/2?

  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN S ớm mai bách bộ, đến công viên Đến hẹn lại nên, gặp bạn hiền Đồng tịch, đồng sàng, yêu thể duc Kềt nhân, kết ngãi, nghĩa thân quen Sáng ra lịch định, cho thao tác Trọn buổi lịch trình, đã lập nên Buổi sáng hôm nay, như mọi sáng Trên đường song bước, bạn thân quen Giangsơn
  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN S ớm mai bách bộ, đến công viên Đến hẹn lại nên, gặp bạn hiền Đồng tịch, đồng sàng, yêu thể duc Kềt nhân, kết ngãi, nghĩa thân quen Sáng ra lịch định, cho thao tác Trọn buổi lịch trình, đã lập nên Buổi sáng hôm nay, như mọi sáng Trên đường song bước, bạn thân quen Giangsơn
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 10 giờ trước
 • 18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) 1/2?

  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Các bạn đã biềt, vui lòng Vì cứ lóng vòng, đăng lại bài nha! Mình muốn: Đăng lại lần ba Để cùng bạn hữu, gần xa tỏ tường Cũng là bài, để cảm ơn Các bạn vui, với Giang Sơn, chúc mừng!
  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Các bạn đã biềt, vui lòng Vì cứ lóng vòng, đăng lại bài nha! Mình muốn: Đăng lại lần ba Để cùng bạn hữu, gần xa tỏ tường Cũng là bài, để cảm ơn Các bạn vui, với Giang Sơn, chúc mừng!
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 10 giờ trước
 • 18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG 1/2?

  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Sớm mai trên phố, chị lao công Quét rác say sưa mặt ửng hồng Thăn thoắt chổi tre lùa đám rác Khom lưng gom gọn lũ dơ rong Đều đều lóc cóc xe lăn bánh Lấp loáng mầu vàng áo phản quang Hình ảnh người lao công quết rác Tôi còn lưu luyến mãi trong lòng Levanm 45
  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Sớm mai trên phố, chị lao công Quét rác say sưa mặt ửng hồng Thăn thoắt chổi tre lùa đám rác Khom lưng gom gọn lũ dơ rong Đều đều lóc cóc xe lăn bánh Lấp loáng mầu vàng áo phản quang Hình ảnh người lao công quết rác Tôi còn lưu luyến mãi trong lòng Levanm 45
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 10 giờ trước
 • 18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT 1/21?

  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xe chạy qua cầu nhỏ, vượt khe Bon bon lăn bánh, gữa đồi chè Hai bên bát ngát, mầu xanh biếc Ở giữa đường mòn, tạo lốí đi Thoăn thoắt, những đôi tay hái búp Lắc lư, lưng cõng những gùi chè Áo chàm đậm nét, mầu sơn cước Môi nở nụ cười, nghiêng nón che Lenanm45
  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xe chạy qua cầu nhỏ, vượt khe Bon bon lăn bánh, gữa đồi chè Hai bên bát ngát, mầu xanh biếc Ở giữa đường mòn, tạo lốí đi Thoăn thoắt, những đôi tay hái búp Lắc lư, lưng cõng những gùi chè Áo chàm đậm nét, mầu sơn cước Môi nở nụ cười, nghiêng nón che Lenanm45
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 10 giờ trước
 • 18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) 1/1?

  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Tiết thu: Lành lạnh gió heo may Giữa phố Sài Gòn, buổi sáng nay Mặt đất hưu hưu, làn gió nhẹ Bầu trời lãng đáng, áng mây bay Trong veo mặt nước, in trời biếc Vườn cảnh cúc vàng, hương ngát bay Tản bộ thảnh thơi, nơi phố thị Tâm hồn hòa quyện, ánh ban mai Ngày 05/7/2014 Ngọclan
  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Tiết thu: Lành lạnh gió heo may Giữa phố Sài Gòn, buổi sáng nay Mặt đất hưu hưu, làn gió nhẹ Bầu trời lãng đáng, áng mây bay Trong veo mặt nước, in trời biếc Vườn cảnh cúc vàng, hương ngát bay Tản bộ thảnh thơi, nơi phố thị Tâm hồn hòa quyện, ánh ban mai Ngày 05/7/2014 Ngọclan
  3 câu trả lời · Thơ ca · 10 giờ trước
 • 18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN 1/1?

  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN S ớm mai bách bộ, đến công viên Đến hẹn lại nên, gặp bạn hiền Đồng tịch, đồng sàng, yêu thể duc Kềt nhân, kết ngãi, nghĩa thân quen Sáng ra lịch định, cho thao tác Trọn buổi lịch trình, đã lập nên Buổi sáng hôm nay, như mọi sáng Trên đường song bước, bạn thân quen Giangsơn
  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN S ớm mai bách bộ, đến công viên Đến hẹn lại nên, gặp bạn hiền Đồng tịch, đồng sàng, yêu thể duc Kềt nhân, kết ngãi, nghĩa thân quen Sáng ra lịch định, cho thao tác Trọn buổi lịch trình, đã lập nên Buổi sáng hôm nay, như mọi sáng Trên đường song bước, bạn thân quen Giangsơn
  3 câu trả lời · Cố gắng thụ thai · 10 giờ trước
 • 18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) 1/1?

  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Các bạn đã biềt, vui lòng Vì cứ lóng vòng, đăng lại bài nha! Mình muốn: Đăng lại lần ba Để cùng bạn hữu, gần xa tỏ tường Cũng là bài, để cảm ơn Các bạn vui, với Giang Sơn, chúc mừng!
  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Các bạn đã biềt, vui lòng Vì cứ lóng vòng, đăng lại bài nha! Mình muốn: Đăng lại lần ba Để cùng bạn hữu, gần xa tỏ tường Cũng là bài, để cảm ơn Các bạn vui, với Giang Sơn, chúc mừng!
  3 câu trả lời · Sức khỏe phụ nữ · 10 giờ trước
 • 18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG 1/1?

  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Sớm mai trên phố, chị lao công Quét rác say sưa mặt ửng hồng Thăn thoắt chổi tre lùa đám rác Khom lưng gom gọn lũ dơ rong Đều đều lóc cóc xe lăn bánh Lấp loáng mầu vàng áo phản quang Hình ảnh người lao công quết rác Tôi còn lưu luyến mãi trong lòng Levanm 45
  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Sớm mai trên phố, chị lao công Quét rác say sưa mặt ửng hồng Thăn thoắt chổi tre lùa đám rác Khom lưng gom gọn lũ dơ rong Đều đều lóc cóc xe lăn bánh Lấp loáng mầu vàng áo phản quang Hình ảnh người lao công quết rác Tôi còn lưu luyến mãi trong lòng Levanm 45
  3 câu trả lời · Sức khỏe phụ nữ · 10 giờ trước