• Cho mình hỏi về vi phân nhé ?!?

  ví dụ x² đạo hàm ra 2x(dx) Vậy dx là gì v ạ. Nghe nói học lên ĐH thì biết. Nhưng thật tình mình k thể chờ dc....
  ví dụ x² đạo hàm ra 2x(dx) Vậy dx là gì v ạ. Nghe nói học lên ĐH thì biết. Nhưng thật tình mình k thể chờ dc....
  1 câu trả lời · Toán học · 9 tháng trước
 • Hình học không gian ?!!?

  Tính R mc ngoại tiếp tứ diện ABCD biết AB=2, CD=2√3 . ^ABC=^BAD=90 độ và (^AD,BC) = 30 độ ( góc giữa 2 đoạn AD và BC) ∀ , ∃ , ∄ , ∅, ∠ ∡ ∢, ⊥ , ⋮ , ∞ ∈ ∉∻ ∼ ∽ ∾∀ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Tính R mc ngoại tiếp tứ diện ABCD biết AB=2, CD=2√3 . ^ABC=^BAD=90 độ và (^AD,BC) = 30 độ ( góc giữa 2 đoạn AD và BC) ∀ , ∃ , ∄ , ∅, ∠ ∡ ∢, ⊥ , ⋮ , ∞ ∈ ∉∻ ∼ ∽ ∾∀ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  2 câu trả lời · Toán học · 10 tháng trước
 • Hình học không gian khó ?!@?!?@?

  Cho chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của S lên ABC là H nằm trong ABC sao cho ^AHB= 150 độ, ^BHC=120 độ, ^CHA=90 độ. Biết tổng diện tích mặt cầu ngoại tiếp các hình chóp S.HAB, S.HBC,S.HCA là (31/3)pi a². Tính V S.ABC . Help me !
  Cho chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, hình chiếu của S lên ABC là H nằm trong ABC sao cho ^AHB= 150 độ, ^BHC=120 độ, ^CHA=90 độ. Biết tổng diện tích mặt cầu ngoại tiếp các hình chóp S.HAB, S.HBC,S.HCA là (31/3)pi a². Tính V S.ABC . Help me !
  1 câu trả lời · Toán học · 10 tháng trước
 • Hỏi về xét tính đơn điệu?

  Tại sao khi xét hàm y 2 phẩy luôn đồng biến hoặc nghịch biến thì pt có tối đa 2 nghiệm, còn y phẩy đồng biến hoặc nghịch biến thì pt có tối đa 1 nghiệm ?
  Tại sao khi xét hàm y 2 phẩy luôn đồng biến hoặc nghịch biến thì pt có tối đa 2 nghiệm, còn y phẩy đồng biến hoặc nghịch biến thì pt có tối đa 1 nghiệm ?
  2 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Tại sao khi hàm đồng biến hoặc nghịch biến thì sẽ có nghiệm duy nhất ?

  Có hình minh họa sơ đồ càng tốt ! Help
  Có hình minh họa sơ đồ càng tốt ! Help
  1 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Phương pháp xét tính đồng biến?

  Vd pt : 2x+3+√(2x+3) = x+√x Ta phải cm hàm đồng biến hoặc nghịch biến mục đích để chi vậy ?
  Vd pt : 2x+3+√(2x+3) = x+√x Ta phải cm hàm đồng biến hoặc nghịch biến mục đích để chi vậy ?
  1 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Tính thể tích bằng tích phân?

  Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường y=√x .e^x , y=0 ; y=1 (y bằng căn bậc 2 của x nhân với e mũ x) Tks nhìu !
  Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường y=√x .e^x , y=0 ; y=1 (y bằng căn bậc 2 của x nhân với e mũ x) Tks nhìu !
  1 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Tính thể tích bằng tích phân?

  Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường y=√x .e^x , y=0 ; y=1 (y bằng căn bậc 2 của x nhân với e mũ x) Tks nhìu
  Tính thể tích khối tròn xoay được tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường y=√x .e^x , y=0 ; y=1 (y bằng căn bậc 2 của x nhân với e mũ x) Tks nhìu
  1 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Toán tích phân nè ?

  Bài này thì đơn giản nhưng mình k hiểu ý đề nói thôi Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=2(x-1)e^x, trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox Đáp án là V= (e^2 - 5)pi Mình không hiểu đề cho trục tung và trục hoành là sao mong mn chỉ giúp
  Bài này thì đơn giản nhưng mình k hiểu ý đề nói thôi Kí hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=2(x-1)e^x, trục tung và trục hoành. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox Đáp án là V= (e^2 - 5)pi Mình không hiểu đề cho trục tung và trục hoành là sao mong mn chỉ giúp
  2 câu trả lời · Toán học · 11 tháng trước
 • Toán không gian Tính V ?

  Cho hình chóp S ABC có 3 cạnh đáy đều =1, cạnh bên SA=2,SB=√2 , SC=√3 . Tính V và R của mặt cầu ngoại tiếp
  Cho hình chóp S ABC có 3 cạnh đáy đều =1, cạnh bên SA=2,SB=√2 , SC=√3 . Tính V và R của mặt cầu ngoại tiếp
  1 câu trả lời · Toán học · 12 tháng trước
 • Hệ pt khó ? Help !?

  { x³ −y³ −3(2x²−y²+2y) + 15x −10=0 { √(x²+y-5) + 3√y −√(3x²-6y+13)=0
  { x³ −y³ −3(2x²−y²+2y) + 15x −10=0 { √(x²+y-5) + 3√y −√(3x²-6y+13)=0
  2 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Hình học Khó. Tính ?

  Cho tam giác ABC, Kẻ các đường cao BH,CK,AP lần lượt có độ dài là a,b,c tính Diện tích tam giác ABC theo a,b,c ?
  Cho tam giác ABC, Kẻ các đường cao BH,CK,AP lần lượt có độ dài là a,b,c tính Diện tích tam giác ABC theo a,b,c ?
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Toán không gian Tính V ?

  Cho hình chóp S ABC có 3 cạnh đáy đều =1, cạnh bên SA=2,SB=√2 , SC=√3 . Tính V và R của mặt cầu ngoại tiếp
  Cho hình chóp S ABC có 3 cạnh đáy đều =1, cạnh bên SA=2,SB=√2 , SC=√3 . Tính V và R của mặt cầu ngoại tiếp
  2 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Hệ pt khó ? Help !?

  { x³ −y³ −3(2x²−y²+2y) + 15x −10=0 { √(x²+y-5) + 3√y −√(3x²-6y+13)=0
  { x³ −y³ −3(2x²−y²+2y) + 15x −10=0 { √(x²+y-5) + 3√y −√(3x²-6y+13)=0
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Hỏi về phương pháp chứng minh ?

  Trong phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, ở phương pháp giải cơ bản của loga vs mũ Tại sao khi ta chứng minh f (x) >0 hoặc f (x) < 0 thì pt sẽ có nghiệm duy nhất? và khi f (x)>0 hoặc f (x) <0 thì pt có tối đa 2 nghiệm ? Mong các bạn giúp đỡ ! TKs
  Trong phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, ở phương pháp giải cơ bản của loga vs mũ Tại sao khi ta chứng minh f (x) >0 hoặc f (x) < 0 thì pt sẽ có nghiệm duy nhất? và khi f (x)>0 hoặc f (x) <0 thì pt có tối đa 2 nghiệm ? Mong các bạn giúp đỡ ! TKs
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước
 • Hỏi về phương pháp chứng minh ?

  Trong phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, ở phương pháp giải cơ bản của loga vs mũ Tại sao khi ta chứng minh f (x) >0 hoặc f (x) < 0 thì pt sẽ có nghiệm duy nhất? và khi f (x)>0 hoặc f (x) <0 thì pt có tối đa 2 nghiệm ? Mong các bạn giúp đỡ ! TKs
  Trong phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, ở phương pháp giải cơ bản của loga vs mũ Tại sao khi ta chứng minh f (x) >0 hoặc f (x) < 0 thì pt sẽ có nghiệm duy nhất? và khi f (x)>0 hoặc f (x) <0 thì pt có tối đa 2 nghiệm ? Mong các bạn giúp đỡ ! TKs
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước