• Hệ pt khó ? Help !?

  { x³ −y³ −3(2x²−y²+2y) + 15x −10=0 { √(x²+y-5) + 3√y −√(3x²-6y+13)=0
  { x³ −y³ −3(2x²−y²+2y) + 15x −10=0 { √(x²+y-5) + 3√y −√(3x²-6y+13)=0
  2 câu trả lời · Toán học · 6 ngày trước
 • Hình học Khó. Tính ?

  Cho tam giác ABC, Kẻ các đường cao BH,CK,AP lần lượt có độ dài là a,b,c tính Diện tích tam giác ABC theo a,b,c ?
  Cho tam giác ABC, Kẻ các đường cao BH,CK,AP lần lượt có độ dài là a,b,c tính Diện tích tam giác ABC theo a,b,c ?
  1 câu trả lời · Toán học · 6 ngày trước
 • Toán không gian Tính V ?

  Cho hình chóp S ABC có 3 cạnh đáy đều =1, cạnh bên SA=2,SB=√2 , SC=√3 . Tính V và R của mặt cầu ngoại tiếp
  Cho hình chóp S ABC có 3 cạnh đáy đều =1, cạnh bên SA=2,SB=√2 , SC=√3 . Tính V và R của mặt cầu ngoại tiếp
  2 câu trả lời · Toán học · 6 ngày trước
 • Toán không gian Tính V ?

  Cho hình chóp S ABC có 3 cạnh đáy đều =1, cạnh bên SA=2,SB=√2 , SC=√3 . Tính V và R của mặt cầu ngoại tiếp
  Cho hình chóp S ABC có 3 cạnh đáy đều =1, cạnh bên SA=2,SB=√2 , SC=√3 . Tính V và R của mặt cầu ngoại tiếp
  Toán học · 7 ngày trước
 • Hình học Khó. Tính ?

  Cho tam giác ABC, Kẻ các đường cao BH,CK,AP lần lượt có độ dài là a,b,c tính Diện tích tam giác ABC theo a,b,c ?
  Cho tam giác ABC, Kẻ các đường cao BH,CK,AP lần lượt có độ dài là a,b,c tính Diện tích tam giác ABC theo a,b,c ?
  Toán học · 7 ngày trước
 • Hệ pt khó ? Help !?

  { x³ −y³ −3(2x²−y²+2y) + 15x −10=0 { √(x²+y-5) + 3√y −√(3x²-6y+13)=0
  { x³ −y³ −3(2x²−y²+2y) + 15x −10=0 { √(x²+y-5) + 3√y −√(3x²-6y+13)=0
  1 câu trả lời · Toán học · 1 tuần trước
 • Hỏi về phương pháp chứng minh ?

  Trong phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, ở phương pháp giải cơ bản của loga vs mũ Tại sao khi ta chứng minh f (x) >0 hoặc f (x) < 0 thì pt sẽ có nghiệm duy nhất? và khi f (x)>0 hoặc f (x) <0 thì pt có tối đa 2 nghiệm ? Mong các bạn giúp đỡ ! TKs
  Trong phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, ở phương pháp giải cơ bản của loga vs mũ Tại sao khi ta chứng minh f (x) >0 hoặc f (x) < 0 thì pt sẽ có nghiệm duy nhất? và khi f (x)>0 hoặc f (x) <0 thì pt có tối đa 2 nghiệm ? Mong các bạn giúp đỡ ! TKs
  1 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Hỏi về phương pháp chứng minh ?

  Trong phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, ở phương pháp giải cơ bản của loga vs mũ Tại sao khi ta chứng minh f (x) >0 hoặc f (x) < 0 thì pt sẽ có nghiệm duy nhất? và khi f (x)>0 hoặc f (x) <0 thì pt có tối đa 2 nghiệm ? Mong các bạn giúp đỡ ! TKs
  Trong phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số, ở phương pháp giải cơ bản của loga vs mũ Tại sao khi ta chứng minh f (x) >0 hoặc f (x) < 0 thì pt sẽ có nghiệm duy nhất? và khi f (x)>0 hoặc f (x) <0 thì pt có tối đa 2 nghiệm ? Mong các bạn giúp đỡ ! TKs
  1 câu trả lời · Toán học · 2 tuần trước
 • Tại sao tụi khiêm,khiem,Bao Công lại làm như vậy nhỉ ?

  Chẳng lẽ chỉ với mục đích là top rank yahoo thôi sao, mà yahoo còn ai chơi nhìu nữa đâu, mà công nhận tụi nó spam 1 cách thật bền bỉ, ngày nào cũng như ngày nấy, mà xài tới 3 accout, ?
  Chẳng lẽ chỉ với mục đích là top rank yahoo thôi sao, mà yahoo còn ai chơi nhìu nữa đâu, mà công nhận tụi nó spam 1 cách thật bền bỉ, ngày nào cũng như ngày nấy, mà xài tới 3 accout, ?
  3 câu trả lời · Xã hội học · 2 tuần trước
 • Giải PT ! Hệ PT ! Pro đâu xin giúp?

  %Giải pt: x² + 8x + 8 = (2x + 3)√(x² + 4x + 6) %Giải hệ pt: { x³ + 2x² = 5x - 2y { (15 - 2x)√(6 - x) - (4y + 9)√(2y + 3) = 0
  %Giải pt: x² + 8x + 8 = (2x + 3)√(x² + 4x + 6) %Giải hệ pt: { x³ + 2x² = 5x - 2y { (15 - 2x)√(6 - x) - (4y + 9)√(2y + 3) = 0
  2 câu trả lời · Toán học · 3 tuần trước
 • Giải pt ! Pro đâu xin giúp ?

  x³ - 3x² + 2√ ( x + 2)³ - 6x = 0 Ở giữa là 2 nhân căn của ( x + 2)³ . hi
  x³ - 3x² + 2√ ( x + 2)³ - 6x = 0 Ở giữa là 2 nhân căn của ( x + 2)³ . hi
  1 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Cách chứng minh BĐT ?

  Cho mình hỏi rốt cuộc có bao nhiu cách chứng minh một bất đẳng thức vậy ( bao nhiêu "chiêu" ấy) // Mình chỉ biết xài Cauchy, Bunhia, Lượng giác hóa, cm tương đương, chứng minh bằng pttt ... còn gì nữa vậy mong các pro giúp đỡ
  Cho mình hỏi rốt cuộc có bao nhiu cách chứng minh một bất đẳng thức vậy ( bao nhiêu "chiêu" ấy) // Mình chỉ biết xài Cauchy, Bunhia, Lượng giác hóa, cm tương đương, chứng minh bằng pttt ... còn gì nữa vậy mong các pro giúp đỡ
  1 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Toán GTLN GTNN khó ! Need help ?

  1/Cho x² + y² = 2 Tìm GTLN, GTNN của BT: P = 2(x³ + y³ ) - 3xy 2/ Cho { x² + y² =9 { z² + t² = 16 { xt + yz ≥ 12 TÌm GTLN của P = x + z
  1/Cho x² + y² = 2 Tìm GTLN, GTNN của BT: P = 2(x³ + y³ ) - 3xy 2/ Cho { x² + y² =9 { z² + t² = 16 { xt + yz ≥ 12 TÌm GTLN của P = x + z
  2 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Toán GTLN GTNN khó ! Need help ?

  1/Cho x² + y² = 2 Tìm GTLN, GTNN của BT: P = 2(x³ + y³ ) - 3xy 2/ Cho { x² + y² =9 { z² + t² = 16 { xt + yz ≥ 12 TÌm GTLN của P = x + z
  1/Cho x² + y² = 2 Tìm GTLN, GTNN của BT: P = 2(x³ + y³ ) - 3xy 2/ Cho { x² + y² =9 { z² + t² = 16 { xt + yz ≥ 12 TÌm GTLN của P = x + z
  2 câu trả lời · Toán học · 2 tháng trước
 • Ai còn chơi Yahoo xin giúp mình bài toán này ( lớp 12) ? Diễn đàn trống vắng ?

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, S! vuông góc với mặt phẳng (ABCD), AB=BC=a, AD=2a, góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 45 độ. Góc giữa mặt phẳng (SAD) và (SCD) bằng ?
  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, S! vuông góc với mặt phẳng (ABCD), AB=BC=a, AD=2a, góc giữa SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 45 độ. Góc giữa mặt phẳng (SAD) và (SCD) bằng ?
  1 câu trả lời · Toán học · 5 tháng trước
 • Câu lượng giác khó ai giải giúp mình với?

  4sin³x + 3cos²x - 3sinx - sin²xcosx = 0
  4sin³x + 3cos²x - 3sinx - sin²xcosx = 0
  1 câu trả lời · Toán học · 9 tháng trước
 • Ai giải giúp bài hoá khó này?

  Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm ¼ tổng số mol hỗn hợp) tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 15,68 lit hỗn hợp khí X gồm NO và CO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 18 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 280,80) gam muối khan. Giá trị của m là:
  Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3, Fe3O4 (trong đó Fe3O4 chiếm ¼ tổng số mol hỗn hợp) tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 15,68 lit hỗn hợp khí X gồm NO và CO2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 18 và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được (m + 280,80) gam muối khan. Giá trị của m là:
  1 câu trả lời · Hóa học · 12 tháng trước
 • Cao thủ đâuL: Lý 11 có ai biết cách đọc mạch điện không ?

  Mấy bài dễ dễ mình đọc mạch điện được, còn mấy hình rối thì bó tay.Nhất là bộ nguộn, ai chỉ mạch cách nhìn hình đọc mạch bằng cách chấm điểm gì đó vói ?? !
  Mấy bài dễ dễ mình đọc mạch điện được, còn mấy hình rối thì bó tay.Nhất là bộ nguộn, ai chỉ mạch cách nhìn hình đọc mạch bằng cách chấm điểm gì đó vói ?? !
  1 câu trả lời · Toán học · 1 năm trước