• Các bạn ơi cho mình hỏi 3k+-1 nghĩa là gì?

  Đề ra: chứng Minh định lý sau bằng phản chứng Nếu N là số tự nhiên và n2 chia het cho 5 thì N chia hết cho 5 Thầy mình làm như sau Giả sử N ko chia hết cho 5 N= 5k+-1 suy ra....(đoạn sau thì ko Cần thiết) N= 5k+-2 Mình chỉ biết là 5k+1 là có nghĩa chia 5 dư 1.., còn 5k+-1 thì Mình ko hiểu nơi, nhờ các bạn giúp mình với...
  Đề ra: chứng Minh định lý sau bằng phản chứng Nếu N là số tự nhiên và n2 chia het cho 5 thì N chia hết cho 5 Thầy mình làm như sau Giả sử N ko chia hết cho 5 N= 5k+-1 suy ra....(đoạn sau thì ko Cần thiết) N= 5k+-2 Mình chỉ biết là 5k+1 là có nghĩa chia 5 dư 1.., còn 5k+-1 thì Mình ko hiểu nơi, nhờ các bạn giúp mình với...
  2 câu trả lời · Giúp bài tập · 5 năm trước
 • Các anh chị ơi cho em hỏi về phương pháp học toán, lý, hóa lớp 10 ạ?

  cho e hỏi là mình học quyển nâng cao riêng, quyển cơ bản riêng, hay là học cả 2 hay là chỉ học nâng cao? e đang phân vân lắm, ko biết chọn cái nào nữa
  cho e hỏi là mình học quyển nâng cao riêng, quyển cơ bản riêng, hay là học cả 2 hay là chỉ học nâng cao? e đang phân vân lắm, ko biết chọn cái nào nữa
  2 câu trả lời · Học tại nhà · 5 năm trước
 • Các anh chị ơi cho em hỏi làm cách nào để tham gia các hoạt động tình nguyện ạ?

  Bởi vì em mới gia nhập đoàn. Hè này rãnh rỗi nên em muốn tham gia các hoạt động tình nguyện. Nhưng em không biết làm cách nào đề tham gia cả????
  Bởi vì em mới gia nhập đoàn. Hè này rãnh rỗi nên em muốn tham gia các hoạt động tình nguyện. Nhưng em không biết làm cách nào đề tham gia cả????
  2 câu trả lời · Khoa học Xã hội - Khác · 6 năm trước
 • Cac ban giup minh voi.?

  Tình hình là mình có cái tính xấu là mất bình tĩnh mỗi khi kiểm tra...mình cảm thấy rằng trong bất kì bài kt 15p, 1t, hay thi học kì mình mình như trở thành một con nguoi khac, ko thể bình tĩnh mà làm bài được..ví dụ như là bài kt1t, trong đầu mình thì nghĩ 23>0 nhưng trong bài làm thì mình lại ghi <0..mình ko thể hieu nổi mình luôn
  Tình hình là mình có cái tính xấu là mất bình tĩnh mỗi khi kiểm tra...mình cảm thấy rằng trong bất kì bài kt 15p, 1t, hay thi học kì mình mình như trở thành một con nguoi khac, ko thể bình tĩnh mà làm bài được..ví dụ như là bài kt1t, trong đầu mình thì nghĩ 23>0 nhưng trong bài làm thì mình lại ghi <0..mình ko thể hieu nổi mình luôn
  3 câu trả lời · Thăm dò & Khảo sát ý kiến · 6 năm trước
 • Cho mình hỏi điện tích hạt nhân nguyên tử là gì?

  mình đọc bang tuần hoàn các nguyên tố mà nó cứ nói là các n,tố đc sắp xếp theo thứ tự tăng dần của điện tích hạt nhân n. tử,,,mà mình ko hiểu gi hết
  mình đọc bang tuần hoàn các nguyên tố mà nó cứ nói là các n,tố đc sắp xếp theo thứ tự tăng dần của điện tích hạt nhân n. tử,,,mà mình ko hiểu gi hết
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 6 năm trước
 • Các anh chị kiểm tra xem bài e làm có đúng ko ạ?

  Những đáp án IN ĐẬM là e chọn, còn a chị thấy sai thì sửa giùm em luôn(có vài câu e chưa làm thì a chị làm giùm e)(tại e tự học nên ko biết dò đáp án bằng cách nào cả 1. What a pity. I wish we .......leave. I have just started to enjoy myself(Chọn c) A don’t have to B didn’t have to C wouldn’t have to D hadn’t left 2. I wish you... hiển thị thêm
  Những đáp án IN ĐẬM là e chọn, còn a chị thấy sai thì sửa giùm em luôn(có vài câu e chưa làm thì a chị làm giùm e)(tại e tự học nên ko biết dò đáp án bằng cách nào cả 1. What a pity. I wish we .......leave. I have just started to enjoy myself(Chọn c) A don’t have to B didn’t have to C wouldn’t have to D hadn’t left 2. I wish you ............me about the test. I didn’t finish all the sentences in the test(chọn B) A tell B told C had told D would tell 3. I wish the people next door...........so much noise. I can’t hear myself think!(chọn a) A wouldn’t make B couldn’t make C hadn’t made D won’t make 4. Darling I love you so much! I wish we.........together always(chọn c) A are B had been C could be D will be 5. This car was a complete waste of money. I wish I...........it(chọn B) A didn’t buy B hadn’t bought C wouldn’t buy D haven’t bought 6. I am completely satisfied with my new boss and I wish she..........me some more responsibility(chọn B) A gave B would give C could give D had given 7. I wish the government.........something about the pollution in the city(Chọn c) A will do B would do C did D had done 8. I am afraid I have no idea where Diana has gone. I wish I...........(Chọn b) A know B knew C had known D would know 9. A cheque is all right, but I’d rather you..........me cash(chọn b) A pay B paid C had paid D would pay 10. If only I ..............a screwdriver with me now A would have B have C am having D had 11. I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we..........more often(chọn b) A went B would go C had gone D will go 12. If you want to catch the last train, it is the time you.............(chọn b) A leave B left C to leave D should leave 13. I’d rather you .............anyone about our conversation(chọn a) A don’t tell B didn’t tell C hadn’t told D wouldn’t tell 14. I’ve got a terrible sore throat. If only I.......that fourth bottle of wine(chọn c) A didn’t drink B don’t drink C hadn’t drunk D wouldn’t drink 15. If you don’t mind, I’d sooner you.............your violin somewhere else A practise B practised C had practised D would practise 16. It’s high time you..........to look after yourself(chọn b) A learn B learned C had learned D would learn 17. Jean thinks that everybody likes her. If only she........what people say behind her back(chọn c) A has known B knows C knew D would know 18. I’d rather we.............at home this Christmas for a change(chọn b) A would stay B had stayed C stay D stayed 19. I have no idea where we are! If only we..............a map A have B had C are having D would have 20. I’m so annoyed about about my car accident. If only I...........more careful(chọn d) A was B would be C am D had been 21. Come on children! It’s time you.............in bed(chọn a) A were B had been C are D would be 22. Suppose you saw a ghost. What....................? A would you do B had you done C did you do D will you do 23. Actually I’d rather you..................in here A not smoke B. not to smoke C didn’t smoke D hadn’t smoked 24. Your hair is rather long. Don’t you think it’s time you ...........a haircut?(chọn c) A have B would have C had D had had 25. Visiting museum is interesting I suppose, but I’d sooner we..............swimming(chọn d) A should go B go C had gone D went 26. This train journey seems endless. I wish I .............a taxi at the first time(chọn b) A. caught B. had caught C. would catch D. were catching 27. I feel very cold now. I wish I ..................................my overcoat(chọn b) A. didn’t forget B. hadn’t forgotten C. would forget D. don’t forget 28. What can we do to get in touch with Robert? If only we.........his phone number(chọn a) A. knew B. have known C. would know D. know 29. It is very pitiful we don’t know anything about this area. We wish ...............a guide(chọn b) A. have B. had C. would D. had had
  2 câu trả lời · Học tại nhà · 6 năm trước
 • Cho mình hỏi những từ viết tắt?

  ví dụ như là www là world wide web... còn những từ này thì sao: jar, jar, com, vn, org
  ví dụ như là www là world wide web... còn những từ này thì sao: jar, jar, com, vn, org
  2 câu trả lời · Khoa học Tự nhiên - Khác · 6 năm trước
 • Nguyên tắc hoạt đông của loa điện?

  1 câu trả lời · Vật lý · 6 năm trước
 • Cho mình hỏi về thứ ngày?

  tại sao ko đặt là thứ 1 rồi qua thu 2.3.4.5.6.7.8 mà lại đặt thứ 2 là ngày đầu tiên. và tại sao gọi là ngày chủ nhat
  tại sao ko đặt là thứ 1 rồi qua thu 2.3.4.5.6.7.8 mà lại đặt thứ 2 là ngày đầu tiên. và tại sao gọi là ngày chủ nhat
  1 câu trả lời · Khoa học Tự nhiên - Khác · 6 năm trước
 • Giúp mình dịch các câu sau đây với?

  các từ này trong văn học nha lột tả, nội tâm, vật vả,đặc khu, di động, trạng thái, ngữ điệu, giản dị..
  các từ này trong văn học nha lột tả, nội tâm, vật vả,đặc khu, di động, trạng thái, ngữ điệu, giản dị..
  1 câu trả lời · Văn học & Nhân văn - Khác · 6 năm trước
 • Cho minh hoi ve cách học?

  cho mình hỏi làm sao để nhớ lâu các câu ca dao, tục ngưc, thơ vào trong đầu mình..mình thấy mình học thuộc 1 bài thơ ngắn nào đó khi đến 2,3 ngày là nó quên bén mất tiêu rồi...
  cho mình hỏi làm sao để nhớ lâu các câu ca dao, tục ngưc, thơ vào trong đầu mình..mình thấy mình học thuộc 1 bài thơ ngắn nào đó khi đến 2,3 ngày là nó quên bén mất tiêu rồi...
  1 câu trả lời · Văn học & Nhân văn - Khác · 6 năm trước
 • Các bạn ơi cho mình hỏi?

  tính mình hay khó chịu lắm, hay nhăn nhăn cái mặt..ai nhờ giúp chi thì lúc nào cũng khó chịu... ai hỏi chi thì nhiều lúc ko trả lời nữa... bởi vậy nên mình ko chơi đc với ai bao lâu, chơi được mấy tháng thì tự nhiên lại ko chơi nữa...mình chả hiểu mình nữa vậy cho mình hỏi làm cách nào mà bớt khó chịu đi...huhu
  tính mình hay khó chịu lắm, hay nhăn nhăn cái mặt..ai nhờ giúp chi thì lúc nào cũng khó chịu... ai hỏi chi thì nhiều lúc ko trả lời nữa... bởi vậy nên mình ko chơi đc với ai bao lâu, chơi được mấy tháng thì tự nhiên lại ko chơi nữa...mình chả hiểu mình nữa vậy cho mình hỏi làm cách nào mà bớt khó chịu đi...huhu
  1 câu trả lời · Sức khỏe - Khác · 6 năm trước
 • Cho mình hỏi liên quan đến video?

  mình thấy ở mấy cái video có những tấm ảnh này chạy rồi đến tấm ảnh khác...vậy cho mình hỏi cách bỏ những tấm ảnh rồi đưa vào cùng 1 video là dùng phan mềm nào
  mình thấy ở mấy cái video có những tấm ảnh này chạy rồi đến tấm ảnh khác...vậy cho mình hỏi cách bỏ những tấm ảnh rồi đưa vào cùng 1 video là dùng phan mềm nào
  3 câu trả lời · Máy tính - Khác · 6 năm trước
 • Cho mình hỏi về kiến thức thức để thi vào lớp 10?

  có bạn nào giúp mình tổng kết từ vựng ,tổng kết các phép tu từ, tổng kết các từ loại từ lớp 6 đến lớp 9 ko?
  có bạn nào giúp mình tổng kết từ vựng ,tổng kết các phép tu từ, tổng kết các từ loại từ lớp 6 đến lớp 9 ko?
  1 câu trả lời · Văn học & Nhân văn - Khác · 6 năm trước
 • Cho mình hỏi cái này?

  nếu như con người chúng ta ai cũng không có bạn thì thế nào?
  nếu như con người chúng ta ai cũng không có bạn thì thế nào?
  6 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Cho minh hỏi 1 cái ly bình thường thì khoảng mấy ml?

  thêm nữa.theo như các đơn vị mà mình học thì có các đơn vị đo lường như kg...g là thấp nhất.Nhưng mình thấy ngoài chơ có đơn vị lạng nữa là sao
  thêm nữa.theo như các đơn vị mà mình học thì có các đơn vị đo lường như kg...g là thấp nhất.Nhưng mình thấy ngoài chơ có đơn vị lạng nữa là sao
  4 câu trả lời · Bí quyết nấu ăn · 7 năm trước
 • Trả lời giúp mình mấy câu hỏi với??

  nhỏ một giọt nước sôi vào một ca đựng nước nóng thì có sự truyền nhiệt từ ca nước sang giọt nước hay từ giọt nước sang ca nước?tại sao
  nhỏ một giọt nước sôi vào một ca đựng nước nóng thì có sự truyền nhiệt từ ca nước sang giọt nước hay từ giọt nước sang ca nước?tại sao
  3 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Nếu biết mình sắp bị mù thì làm sao?

  mình đang học lớp 8.....mình chưa làm nên gì cả, nếu bị mù như thế xem như là 1 người vô dụng rồi.huhuhu.............mình nên làm sao đây
  mình đang học lớp 8.....mình chưa làm nên gì cả, nếu bị mù như thế xem như là 1 người vô dụng rồi.huhuhu.............mình nên làm sao đây
  2 câu trả lời · Gia đình & Quan hệ xã hội - Khác · 7 năm trước