• Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, khu vực Hà Nội?

    Đã có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, khu vực Hà Nội Đang cập nhật dữ liệu lên máy chủ, khoảng 1 tiếng nữa thì xong. Để xem điểm, các bạn nhắn tin theo cú pháp: DIEMTN CS số-báo-danh gửi 8679 Chi tiết tại: http://thongtinsms.com
    Đã có điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, khu vực Hà Nội Đang cập nhật dữ liệu lên máy chủ, khoảng 1 tiếng nữa thì xong. Để xem điểm, các bạn nhắn tin theo cú pháp: DIEMTN CS số-báo-danh gửi 8679 Chi tiết tại: http://thongtinsms.com
    1 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 9 năm trước