• Giúp mình câu này vs?

  Tại sao nói khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc là cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc
  Tại sao nói khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc là cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc
  4 câu trả lời · Văn hóa & Xã hội - Khác · 12 tháng trước
 • Giúp mình vs?

  Tiêu hóa thức ăn của trâu bò là tiêu hóa nội bào hay tiêu hóa ngoại bào? Giải thích. Tại sao trâu bò hầu như không Ăn thịt vậy nguồn protein cung cấp cho Trâu bò lấy từ đâu?
  Tiêu hóa thức ăn của trâu bò là tiêu hóa nội bào hay tiêu hóa ngoại bào? Giải thích. Tại sao trâu bò hầu như không Ăn thịt vậy nguồn protein cung cấp cho Trâu bò lấy từ đâu?
  3 câu trả lời · Sinh học · 1 năm trước
 • Giải hộ mình với?

  Nhận biết dd: (NH4)2SO4, Na2SO4, KCl, NaNo3
  Nhận biết dd: (NH4)2SO4, Na2SO4, KCl, NaNo3
  3 câu trả lời · Hóa học · 1 năm trước