• Giúp mình với ! làm sao để diệt lũ kiến ở nhà mình?

  Mình đả dùng đủ mọi cách.... để giết lũ kiến trong phòng mình ,giết tất cả rồi vài ngày sau lại xuất hiện như là tụi nó sinh ra từ hư vô vậy !! BỌN NÓ LÀ CẢ MỘT THẾ LỰC ! có ai biết cách diệt côn trùng nào hiệu quả giúp mình với. Bế tắc lắm rồi. hành động thoắt ẩn thoắt hiện , nó còn biết canh lúc mình ngủ mới mò ra hoạt động làm việc rất là chuyên... hiển thị thêm
  Mình đả dùng đủ mọi cách.... để giết lũ kiến trong phòng mình ,giết tất cả rồi vài ngày sau lại xuất hiện như là tụi nó sinh ra từ hư vô vậy !! BỌN NÓ LÀ CẢ MỘT THẾ LỰC ! có ai biết cách diệt côn trùng nào hiệu quả giúp mình với. Bế tắc lắm rồi. hành động thoắt ẩn thoắt hiện , nó còn biết canh lúc mình ngủ mới mò ra hoạt động làm việc rất là chuyên nghiệp và Teamwork......... phải chăng lũ côn trùng bọn nó đả đạt được một bước tiến hóa mới ?!?!?!?....
  6 câu trả lời · Vật nuôi - Khác · 3 năm trước
 • Giúp mình với ! làm sao để diệt lũ kiến ở nhà mình?

  Mình đả dùng đủ mọi cách.... để giết lũ kiến trong phòng mình ,giết tất cả rồi vài ngày sau lại xuất hiện như là tụi nó sinh ra từ hư vô vậy !! BỌN NÓ LÀ CẢ MỘT THẾ LỰC ! có ai biết cách diệt côn trùng nào hiệu quả giúp mình với. Bế tắc lắm rồi. hành động thoắt ẩn thoắt hiện , nó còn biết canh lúc mình ngủ mới mò ra hoạt động làm việc rất là chuyên... hiển thị thêm
  Mình đả dùng đủ mọi cách.... để giết lũ kiến trong phòng mình ,giết tất cả rồi vài ngày sau lại xuất hiện như là tụi nó sinh ra từ hư vô vậy !! BỌN NÓ LÀ CẢ MỘT THẾ LỰC ! có ai biết cách diệt côn trùng nào hiệu quả giúp mình với. Bế tắc lắm rồi. hành động thoắt ẩn thoắt hiện , nó còn biết canh lúc mình ngủ mới mò ra hoạt động làm việc rất là chuyên nghiệp và Teamwork......... phải chăng lũ côn trùng bọn nó đả đạt được một bước tiến hóa mới ?!?!?!?....
  10 câu trả lời · Nhân chủng học · 3 năm trước