• Câu hỏi vật lý 8(e cần gấp ạ mong a chị giúp e)!!!?

  Đề bài như sau ạ : Một vật hình hộp chữ nhật có kích thước các cạnh:dài 40cm,rộng 50cm,cao 60 cm làm bằng sắt có trọng lượng riêng 78000N/m vuông.Nhưng chìm trong nước.Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m khối a) Tính lực đẩy ác-si-mét tác dụng vào vật b) Tính áp suất tác dụng vào vật khi vật chìm 60cm trong nước,biết áp suất khí quyển là... hiển thị thêm
  Đề bài như sau ạ : Một vật hình hộp chữ nhật có kích thước các cạnh:dài 40cm,rộng 50cm,cao 60 cm làm bằng sắt có trọng lượng riêng 78000N/m vuông.Nhưng chìm trong nước.Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m khối a) Tính lực đẩy ác-si-mét tác dụng vào vật b) Tính áp suất tác dụng vào vật khi vật chìm 60cm trong nước,biết áp suất khí quyển là 103360N/m vuông c) Tính trọng lượng của vật trong nước? Áp suất mà vật gây ra lên đáy chậu.Biết diện tích tiếp xúc vs đáy chậu là 40cm*63cm MONG CÁC BẠN TRẢ LỜI NHANH CHO MÌNH Ạ BỞI VÌ THỨ 5 MÌNH PHẢI NỘP R Ạ!!!
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 11 tháng trước
 • Mình có bài tập vật lý hơi khó làm một chút!! Các bạn có thể giúp mình được không ạ!!!?

  Đề bài như sau ạ : Một vật hình hộp chữ nhật có kích thước các cạnh:dài 40cm,rộng 50cm,cao 60 cm làm bằng sắt có trọng lượng riêng 78000N/m vuông.Nhưng chìm trong nước.Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m khối a) Tính lực đẩy ác-si-mét tác dụng vào vật b) Tính áp suất tác dụng vào vật khi vật chìm 60cm trong nước,biết áp suất khí quyển là... hiển thị thêm
  Đề bài như sau ạ : Một vật hình hộp chữ nhật có kích thước các cạnh:dài 40cm,rộng 50cm,cao 60 cm làm bằng sắt có trọng lượng riêng 78000N/m vuông.Nhưng chìm trong nước.Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m khối a) Tính lực đẩy ác-si-mét tác dụng vào vật b) Tính áp suất tác dụng vào vật khi vật chìm 60cm trong nước,biết áp suất khí quyển là 103360N/m vuông c) Tính trọng lượng của vật trong nước? Áp suất mà vật gây ra lên đáy chậu.Biết diện tích tiếp xúc vs đáy chậu là 40cm*63cm MONG CÁC BẠN TRẢ LỜI NHANH CHO MÌNH Ạ BỞI VÌ THỨ 5 MÌNH PHẢI NỘP R Ạ!!!
  3 câu trả lời · Môi trường – Khác · 11 tháng trước