• Anh chị giúp em bài này vs ạ mai em phải nộp bài rồi Cảm ơn anh chị nhiều🤓😘🙏🙏?

    Đề bài: -Nghị luận xã hội: Từ cuộc đấu tranh ko khoan nhượng để giành lại hạnh phúc của tấm trong truyện " tấm cám ", anh chị suy nghĩ như thế nào về câu nói của mác dành cho con gái "hạnh phúc là đấu tranh" Thanks! 😘💏💋💕💕💕💞
    Đề bài: -Nghị luận xã hội: Từ cuộc đấu tranh ko khoan nhượng để giành lại hạnh phúc của tấm trong truyện " tấm cám ", anh chị suy nghĩ như thế nào về câu nói của mác dành cho con gái "hạnh phúc là đấu tranh" Thanks! 😘💏💋💕💕💕💞
    4 câu trả lời · Xã hội học · 11 tháng trước