• Mình muốn tìm tên 1 bộ phim?

    Phim lúc đầu là 1 cô gái thoát ra khỏi 1 căn hầm của 1 người đàn ông giết người hàng loạt,cô gái trở về thì biết là mình mất tích và cô chỉ còn là hồn ma,tiếp theo cũng không rõ nhưng từ từ cô ấy phát hiện ông hàng xóm là tên giết người theo đọ tuổi hay sao ấy,rồi đến cô em gái... mình chỉ nhớ nhieu đó thơi mong các bạn giúp
    Phim lúc đầu là 1 cô gái thoát ra khỏi 1 căn hầm của 1 người đàn ông giết người hàng loạt,cô gái trở về thì biết là mình mất tích và cô chỉ còn là hồn ma,tiếp theo cũng không rõ nhưng từ từ cô ấy phát hiện ông hàng xóm là tên giết người theo đọ tuổi hay sao ấy,rồi đến cô em gái... mình chỉ nhớ nhieu đó thơi mong các bạn giúp
    3 câu trả lời · Trò chơi & Giải trí - Khác · 4 tháng trước