• Làm sao để xóa lịch sử duyệt mail trên máy tính?

    khi mình duyệt Gmail trên 1 máy tính không phải của mình thì máy tính thường hay lưu lại user name. sau này chủ máy khi đăng nhập vào Gmail sẽ thấy 1 danh sách dài các user name đã từng đăng nhập. cho mình hỏi là có cách nào để xóa bỏ ( làm cho danh sách này ngắn lại ) để tránh làm phiền chủ máy không ?
    khi mình duyệt Gmail trên 1 máy tính không phải của mình thì máy tính thường hay lưu lại user name. sau này chủ máy khi đăng nhập vào Gmail sẽ thấy 1 danh sách dài các user name đã từng đăng nhập. cho mình hỏi là có cách nào để xóa bỏ ( làm cho danh sách này ngắn lại ) để tránh làm phiền chủ máy không ?
    7 câu trả lời · Google · 4 năm trước