• Tiểu bang Adelaide có khu phố nào tên West Lake không ?

    Theo mình được biết thì hình như nó thộc South Adelaide nhưng không chắc là nó ở vị trí nào ?
    Theo mình được biết thì hình như nó thộc South Adelaide nhưng không chắc là nó ở vị trí nào ?
    2 câu trả lời · Adelaide · 1 thập kỷ trước