• Giúp 2 bài phương trình lượng giác?

  Ai làm được bài nào thì đăng bài đó cũng được ạ. Cảm ơn các bạn. a) 1 + sin x + sin 2x + sin 3x = 0 b) 2sin 2x + 3√2 sin x - √2 cos x - 5 = 0 (Ở câu b, sin x và cos x ở ngoài căn 2)
  Ai làm được bài nào thì đăng bài đó cũng được ạ. Cảm ơn các bạn. a) 1 + sin x + sin 2x + sin 3x = 0 b) 2sin 2x + 3√2 sin x - √2 cos x - 5 = 0 (Ở câu b, sin x và cos x ở ngoài căn 2)
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Bài Hình về chứng minh song song?

  Cho hình bình hành ABCD. Phân giác của góc D cắt các đường thẳng BC, AB lần lượt tại M, N. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và MNB cắt nhau tại điểm T (T khác B). Chứng minh rằng TB // AC.
  Cho hình bình hành ABCD. Phân giác của góc D cắt các đường thẳng BC, AB lần lượt tại M, N. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và MNB cắt nhau tại điểm T (T khác B). Chứng minh rằng TB // AC.
  2 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước