• Môn sinh học?

  mọi người cho e hỏi : 1.tiến hóa vô hướng,tiến hóa có hướng nghĩa là gì vậy ạ 2.giao phối ngẫu nhiên,giao phối không ngẫu nhiên nghĩa là sao
  mọi người cho e hỏi : 1.tiến hóa vô hướng,tiến hóa có hướng nghĩa là gì vậy ạ 2.giao phối ngẫu nhiên,giao phối không ngẫu nhiên nghĩa là sao
  3 câu trả lời · Học tại nhà · 6 tháng trước
 • Môn sinh học?

  mọi người cho e hỏi : 1.tiến hóa vô hướng,tiến hóa có hướng nghĩa là gì vậy ạ 2.giao phối ngẫu nhiên,giao phối không ngẫu nhiên nghĩa là sao
  mọi người cho e hỏi : 1.tiến hóa vô hướng,tiến hóa có hướng nghĩa là gì vậy ạ 2.giao phối ngẫu nhiên,giao phối không ngẫu nhiên nghĩa là sao
  4 câu trả lời · Giảng dạy · 6 tháng trước
 • Tuổi mới lớn?

  17t rồi mà chưa thủ dâm lần nào, ai biết cách chỉ mình với nhân tiện để lại nick zalo trao đổi tuổi dậy thì
  17t rồi mà chưa thủ dâm lần nào, ai biết cách chỉ mình với nhân tiện để lại nick zalo trao đổi tuổi dậy thì
  2 câu trả lời · Sức khỏe đàn ông · 7 tháng trước
 • Tuổi mới lớn?

  17t rồi mà chưa thủ dâm lần nào, ai biết cách chỉ mình với nhân tiện để lại nick zalo trao đổi tuổi dậy thì
  17t rồi mà chưa thủ dâm lần nào, ai biết cách chỉ mình với nhân tiện để lại nick zalo trao đổi tuổi dậy thì
  2 câu trả lời · Sức khỏe đàn ông · 7 tháng trước
 • Môn sinh học?

  mọi người cho em hỏi môn sinh học cấp 3 có những loại bài tập nào ạ,bài tập về chủ đề gì????
  mọi người cho em hỏi môn sinh học cấp 3 có những loại bài tập nào ạ,bài tập về chủ đề gì????
  4 câu trả lời · Học tại nhà · 7 tháng trước
 • Môn sinh học?

  mọi người cho em hỏi môn sinh học cấp 3 có những loại bài tập nào ạ,bài tập về chủ đề gì????
  mọi người cho em hỏi môn sinh học cấp 3 có những loại bài tập nào ạ,bài tập về chủ đề gì????
  3 câu trả lời · Học tại nhà · 7 tháng trước
 • Môn sinh học?

  mọi người cho em hỏi môn sinh học cấp 3 có những loại bài tập nào ạ,bài tập về chủ đề gì????
  mọi người cho em hỏi môn sinh học cấp 3 có những loại bài tập nào ạ,bài tập về chủ đề gì????
  3 câu trả lời · Học tại nhà · 7 tháng trước
 • Bài toán cực trị?

  hàm số f(x) có đạo hàm là f (x)=x(x-x)^2(x-2)^3(x-3)^4.số cực trị của hàm số là bao nhiêu: A.4 B.3 C.2 D.1
  hàm số f(x) có đạo hàm là f (x)=x(x-x)^2(x-2)^3(x-3)^4.số cực trị của hàm số là bao nhiêu: A.4 B.3 C.2 D.1
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 7 tháng trước
 • Vấn đề về mụn dậy thì?

  có ai bị vấn đề về mụn không? ai có bí quyết trị mụn tại nhà hiệu quả không chia sẻ cho mình với
  có ai bị vấn đề về mụn không? ai có bí quyết trị mụn tại nhà hiệu quả không chia sẻ cho mình với
  5 câu trả lời · Chăm sóc sức khỏe - Khác · 7 tháng trước
 • 1,2 đi clo etan?

  C2H2 + HCl(1:2 ) ---> CH2Cl-CH2Cl phương trình đúng không ạ
  C2H2 + HCl(1:2 ) ---> CH2Cl-CH2Cl phương trình đúng không ạ
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 10 tháng trước
 • Mọi người cho mình hỏi??? mình cần gấp lắm ạ?

  1. C2H2 +HCl (tỉ lệ 1:2) --> CH2Cl2-CH2Cl2 được không ạ 2.bài toán câu a mình làm như thế này có bị sai k ạ.đề là:A gồm metan propen axetilen; 5.5 g A td hết dd Br2 dư thì thấy 40g brom phản ứng.5.5 g A td với đ AgNO trong NH xuất hiện 24g kết tủa các phả úng xảy ra hoàn toàn. tính % khối lường mỗi chất.
  1. C2H2 +HCl (tỉ lệ 1:2) --> CH2Cl2-CH2Cl2 được không ạ 2.bài toán câu a mình làm như thế này có bị sai k ạ.đề là:A gồm metan propen axetilen; 5.5 g A td hết dd Br2 dư thì thấy 40g brom phản ứng.5.5 g A td với đ AgNO trong NH xuất hiện 24g kết tủa các phả úng xảy ra hoàn toàn. tính % khối lường mỗi chất.
  3 câu trả lời · Tiêu chuẩn & Kiểm tra · 10 tháng trước
 • Giác hơi trị mụn được không?

  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  4 câu trả lời · Đông y & Nam y · 10 tháng trước
 • Giác hơi trị mụn được không?

  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  1 câu trả lời · Đông y & Nam y · 10 tháng trước
 • Giác hơi trị mụn được không?

  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  4 câu trả lời · Đông y & Nam y · 10 tháng trước
 • Giác hơi trị mụn được không?

  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  4 câu trả lời · Đông y & Nam y · 10 tháng trước
 • Giác hơi trị mụn được không?

  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  1 câu trả lời · Đông y & Nam y · 10 tháng trước
 • Giác hơi trị mụn được không?

  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  4 câu trả lời · Đông y & Nam y · 10 tháng trước
 • Giác hơi trị mụn được không?

  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  1 câu trả lời · Đông y & Nam y · 10 tháng trước
 • Giác hơi trị mụn được không?

  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  4 câu trả lời · Đông y & Nam y · 10 tháng trước
 • Giác hơi trị mụn được không?

  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  nghe bảo giác hơi trị mụn tốt lắm có thật không mọi người. mình thường thấy sau khi giác hơi chổ giác để lại vết bầm dậy làm sao để hết ạ
  3 câu trả lời · Đông y & Nam y · 10 tháng trước