• Hỏi về kích thước dương vật.?

    Em năm nay 17 tuổi , dương vật của em khi cương dài 14,5cm và chu vi 13cm . Với kích thước như vậy đã ổn chưa vì em thấy có nhiều người còn lớn hơn của em . Tiện thể cho em hỏi luôn về kích thước dương vật của mọi người .
    Em năm nay 17 tuổi , dương vật của em khi cương dài 14,5cm và chu vi 13cm . Với kích thước như vậy đã ổn chưa vì em thấy có nhiều người còn lớn hơn của em . Tiện thể cho em hỏi luôn về kích thước dương vật của mọi người .
    11 câu trả lời · Thăm dò & Khảo sát ý kiến · 2 năm trước