• Ai do lam giup minh voi!?

    Cty TNHH Nón quai thao gồm 3 tviên A,B,C với số vốn điều lệ tương ứng là 1500, 1500 và 100 đc thành lập ngày 30.4.N Ngày 10/5 các tviên tiến hành góp vốn cụ thể như sau: +A góp: tiền mặt 300 VPP làmviệc 600; máymóc thiết bị 570 +B góp: tiền mặt 600;NVL 25.000kgx10000đ/kg và quyền SD đất trị giá 720 +C góp: nhà xưởng 550; ngoại tệ 30000đô, tỷ giá... hiển thị thêm
    Cty TNHH Nón quai thao gồm 3 tviên A,B,C với số vốn điều lệ tương ứng là 1500, 1500 và 100 đc thành lập ngày 30.4.N Ngày 10/5 các tviên tiến hành góp vốn cụ thể như sau: +A góp: tiền mặt 300 VPP làmviệc 600; máymóc thiết bị 570 +B góp: tiền mặt 600;NVL 25.000kgx10000đ/kg và quyền SD đất trị giá 720 +C góp: nhà xưởng 550; ngoại tệ 30000đô, tỷ giá thực tế trong ngày là: 16150đ/1đô Ngày 15/5 tổng hơp các khoản chi phí liên quan tới việc thành lập công ty theo bảng kê chứng từ do thành viên A chi hết 28. Khoản chi phí này đc trừ vào số vốn góp còn thiếu của thành viên A. Ngày 16/5 cty chính thức đi vào hoạt động, phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: (bít cty tính thuế GTGT theo pp khấu trừ, tính giá NVL và CC xuất kho theo pp FIFO. Tính giá thành xuất kho theo PP bình quân cả kỳ dự trữ. 1.Dùng TM mua NVL nhập kho theo giá thanh toán có cả VAT 10% là 82.5. Phí v/c đã thanh toán bằng tiền mặt 3,99 (trong đó VAT 5%) 2. Mở tK giao dịch tại Ngân hàng công thương và tgửi vào 450 tiền mặt. 3. Xuất VL cho SX sản phẩm, trị giá180. phục vụ cho nhu cầu ở phân xuởng sx 15 và p/v cho quản lý cty 5. 4. Mua công cụ nhập kho theo giá có cả VAT 10% là 30.8. Tiền hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản sau khi trừ đi 1% chiết khấu thanh toán đc hưởng. 5. Xuất công cụ cho sx thuộc loại phân bổ 2 lần (8tháng 1 lần) có giá trị là 14. 6. Tính ra tiền luong phải tra công nhân TTSX sản phảm 60, nhân viên px 10, nhân viên qlý cty 15. 7, Trích BHXH, BHYT và KP CĐ theo tỷ lệ quy định. 8. KH TSCĐ phục vụ cho sx 12, cho quản lý cty 5. 9. DV mua ngoài chưa thanh toán theo giá có cả VAT 5% p/v cho sx 12,6; phục vụ cho quản lý cty 5,25 10. SP hoàn thành nhập kho từ sx 800. Sp còn dở dang 200sp, cty nhập kho 500, xuất bán trực tiếp 300 sp theo giá bán chưa có VAT 10% bằng 180% giá thành sx. Tiền hàng ng mua đã thanh toán qua ngânhàng sau khi từ đi 1% chiết khấu thanh toán. Biết cty xác định giá trị sp dở dang theo chi phí NVL trực tiếp. 11. CP khác bằng tiền mặt phục vụ cho bán hàng 4, p/v cho quản lý cty 3. 12. Cty thumua NVL của những ng trực tiếp sx theo Bảng kê thanh toán là 250. Tiền mua đã thanh toán bằng CK. 13. Thanh toán chi phí dịch vụ mua ngoài ở nghiệp vụ 9 bằng TM sau khi trừ đi chiết khấu thanh toán đc hưởng 2%. 14. K/c thuế VAT đầu vào đc khấu trừ theo quy định. 15. Thực hiện các bút toán k/c xác định kết quả kinh doanh. Yêu cầu. 1. ĐK các nghiệp vụ thành lập cty và lập bảng CĐKT của ty sau ngày 15/5 2. ĐK, phản ánh vào TK kế toán các nghiệp vụ ktế p/sinh 3. Tính tổng giá thành, giá thành đơn vị sản phẩm hoàn thành theo khoản mục và xác định KQKD của cty. 4. Lập bảng CĐKT và BC KQKD của cty sau kỳ hoạt động trên. 5. hết.
    2 câu trả lời · Kinh doanh & Tài chính - Khác · 1 thập kỷ trước