• Giúp mình mấy câu đồng nghĩa tiếng Anh này với ạ?

  Nếu được thì mong các bạn cho đáp án và giải thích giúp mình luôn ạ. Mình xin cảm ơn! Question 5: At no time did the two sides look likely to reach an agreement. A. The two sides had no time to reach an agreement. B. The two sides never looked likely to reach an agreement. C. If the two sides had had more time, they would have reached an... hiển thị thêm
  Nếu được thì mong các bạn cho đáp án và giải thích giúp mình luôn ạ. Mình xin cảm ơn! Question 5: At no time did the two sides look likely to reach an agreement. A. The two sides had no time to reach an agreement. B. The two sides never looked likely to reach an agreement. C. If the two sides had had more time, they would have reached an agreement D. The two sides would never like to reach an agreement. Question 6: The movie bears little resemblance to the original novel. A. The movie is very similar to the original novel. B. The movie is quite different from the original novel. C. The movie and the original novel resemble in many ways. D. The movie and the original novel differ in some ways. Question 7: The waiter said: “ Would you mind moving to another table?” A. The waiter asked me to move to another table. B. The waiter advised me to move to another table. C. The waiter insisted me to move to another table. D. The waiter told me not to move to another table.
  5 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Trạng thái một mình là cần thiết để phát triển bản sắc và nuôi dưỡng sự sáng tạo?

  Bạn nào cho mình xin dàn ý của bài nghị luận về ý kiến này với. Cảm ơn các bạn Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Trạng thái một mình là cần thiết để phát triển bản sắc và nuôi dưỡng sự sáng tạo. (2.0 điểm)
  Bạn nào cho mình xin dàn ý của bài nghị luận về ý kiến này với. Cảm ơn các bạn Hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Trạng thái một mình là cần thiết để phát triển bản sắc và nuôi dưỡng sự sáng tạo. (2.0 điểm)
  4 câu trả lời · Khoa học Xã hội - Khác · 2 năm trước
 • Giải thích ĐA câu trắc nghiệm tiếng Anh viết lại câu này giúp mình với?

  Các bạn giải thích đáp án câu này giúp mình với. “He is always arguing with his new classmate”. She said. A. She informed that he was always arguing with his new classmate. B. She said that he didn‟t like his new classmate. C. She explained that his new classmate was noisy. D. She complained that he was always arguing with his new classmate.... hiển thị thêm
  Các bạn giải thích đáp án câu này giúp mình với. “He is always arguing with his new classmate”. She said. A. She informed that he was always arguing with his new classmate. B. She said that he didn‟t like his new classmate. C. She explained that his new classmate was noisy. D. She complained that he was always arguing with his new classmate. Đây là câu hỏi của đề thi thử trường chuyên đh vinh
  5 câu trả lời · Giúp bài tập · 2 năm trước
 • Chi phí đi du lịch Đà Lạt 3 ngày khoảng bao nhiêu?

  Cho mình hỏi chi phí đi du lịch Đà Lạt 3 ngày, 2 đêm rơi vào khoảng bao nhiêu cho 2 người?
  Cho mình hỏi chi phí đi du lịch Đà Lạt 3 ngày, 2 đêm rơi vào khoảng bao nhiêu cho 2 người?
  6 câu trả lời · Đà Lạt · 2 năm trước