• Tìm kiếm cuộc thi sinh viên đang tổ chức cho ngành Marketing để làm sáng CV?

    Hiện tại em là sinh viên năm 3 rồi, sắp ra trường mà CV vẫn chưa có gì nổi bật. Nên muốn mấy anh chị giới thiệu em cuộc thi nào đề tham gia. Có cái viết vào CV. Em đang học Marketing, cuộc thi liên quan đến Marketing thì càng tốt.
    Hiện tại em là sinh viên năm 3 rồi, sắp ra trường mà CV vẫn chưa có gì nổi bật. Nên muốn mấy anh chị giới thiệu em cuộc thi nào đề tham gia. Có cái viết vào CV. Em đang học Marketing, cuộc thi liên quan đến Marketing thì càng tốt.
    3 câu trả lời · Đại học & Cao học · 6 tháng trước