• Bạn muốn hỏi gì?haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?

  haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
  haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
  2 câu trả lời · Ẩm thực - Khác · 7 năm trước
 • Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz?

  haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
  haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
  2 câu trả lời · Ẩm thực - Khác · 7 năm trước
 • Vấn đề của boys...hjx?

  Mình có thằng anh họ thua mình 3 tuổi, nó hơi gầy còn mình khá đô nhưg 2 đứa cao như nhau(>1.7m)... vấn đề gay go là chim của nó gần như gấp đôi chim mình...hjx,sao thế này (mìh lạj chưa so chim vs mấy thằg pạn pao jờ)....
  Mình có thằng anh họ thua mình 3 tuổi, nó hơi gầy còn mình khá đô nhưg 2 đứa cao như nhau(>1.7m)... vấn đề gay go là chim của nó gần như gấp đôi chim mình...hjx,sao thế này (mìh lạj chưa so chim vs mấy thằg pạn pao jờ)....
  9 câu trả lời · Sức khỏe đàn ông · 7 năm trước