• Cho mình hỏi chút về XÁC SUấT LỚP 11...tks?

  1 xạ thủ bắn vào hồng tâm... xác suất để 1 lần bắn trúng là 0,4 xác suất để 1 lần bắn hụt là 0,6... xạ thủ bắn 4 lần.... tính xác suất để lần thứ 2 xạ thủ mới bắn trúng.?
  1 xạ thủ bắn vào hồng tâm... xác suất để 1 lần bắn trúng là 0,4 xác suất để 1 lần bắn hụt là 0,6... xạ thủ bắn 4 lần.... tính xác suất để lần thứ 2 xạ thủ mới bắn trúng.?
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 6 năm trước
 • Tìm chu kì của hàm số ( lượng giác )...?

  Y=Tan(x/3) + sin(3x/2)
  Y=Tan(x/3) + sin(3x/2)
  4 câu trả lời · Giúp bài tập · 6 năm trước
 • --------------------------------------4?

  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2011 – 1012 Câu 1: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ đk nếu có): Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các lọ dd mất nhãn sau: Câu 3: Từ , nước, không khí, các chất xúc tác, dụng cụ cần thiết có đủ. Viết phương trình phản ứng hóa học... hiển thị thêm
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2011 – 1012 Câu 1: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ đk nếu có): Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các lọ dd mất nhãn sau: Câu 3: Từ , nước, không khí, các chất xúc tác, dụng cụ cần thiết có đủ. Viết phương trình phản ứng hóa học điều chế: a. Axit sunfuric b. Sắt sunfat Câu 4: Cho cân bằng hóa học: Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào nếu ta thay đổi các yếu tố sau (không giải thích): a. Hạ áp suất chung của hệ b. Lấy bớt ra khỏi hệ c. Thêm C vào hệ c. Tăng nhiệt độ Câu 5: Viết phương trình phản ứng hóa học chứng tỏ: a. có tính khử b. vừa có tính oxi khử, vừa có tính hóa c. có tính oxi hóa (mỗi ý chỉ viết 1 phương trình, cân bằng và ghi đầy đủ số oxi hóa) Câu 6: Cho 17,6g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với lượng dư 98% đun nóng, thu được 8,96 lít khí (đkc) a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? b. Dẫn toàn bộ lượng thu được ở trên vào 200 ml dung dịch 3M. Tính CM các muối thu được sau phản ứng? Câu 7: Hỗn hợp A gồm các chất Fe, Cu, Al được chia làm 2 phần bằng nhau: - Phần I: cho tác dụng với dd đặc, nguội, dư thu được 0,448 lít (đkc) và 1,10 g chất rắn B - Phần II: cho tác dụng với dd loãng, dư thu được dd C và chất rắn D. Cô cạn C thu được 4,94 g muối khan Gọi tên các chất trong B, C, D và tính khối lượng hỗn hợp A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2011 – 1012 Câu 1: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ đk nếu có): Câu 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các lọ dd mất nhãn sau: Câu 3: Từ , nước, không khí, các chất xúc tác, dụng cụ cần thiết có đủ. Viết phương trình phản ứng hóa học điều chế: a. Axit sunfuric b. Sắt sunfat Câu 4: Cho cân bằng hóa học: Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào nếu ta thay đổi các yếu tố sau (không giải thích): a. Hạ áp suất chung của hệ b. Lấy bớt ra khỏi hệ c. Thêm C vào hệ c. Tăng nhiệt độ Câu 5: Viết phương trình phản ứng hóa học chứng tỏ: a. có tính khử b. vừa có tính oxi khử, vừa có tính hóa c. có tính oxi hóa (mỗi ý chỉ viết 1 phương trình, cân bằng và ghi đầy đủ số oxi hóa) Câu 6: Cho 17,6g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với lượng dư 98% đun nóng, thu được 8,96 lít khí (đkc) a. Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu? b. Dẫn toàn bộ lượng thu được ở trên vào 200 ml dung dịch 3M. Tính CM các muối thu được sau phản ứng? Câu 7: Hỗn hợp A gồm các chất Fe, Cu, Al được chia làm 2 phần bằng nhau: - Phần I: cho tác dụng với dd đặc, nguội, dư thu được 0,448 lít (đkc) và 1,10 g chất rắn B - Phần II: cho tác dụng với dd loãng, dư thu được dd C và chất rắn D. Cô cạn C thu được 4,94 g muối khan Gọi tên các chất trong B, C, D và tính khối lượng hỗn hợp A
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • -----------------------------------------3?

  II. TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM) Bài 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phương trình phản ứng sau: KClO3 O2 S SO2 H2SO4 Fe2(SO4)3 H2S H2SO4 CO2 Bài 2: (3 điểm) Cho 28,1 gam hỗn hợp A gồm Zn và Ag phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 4,48 lít khí SO2 ( đktc). a, Viết phương trình phản ứng và tính % ... hiển thị thêm
  II. TỰ LUẬN ( 5 ĐIỂM) Bài 1: (2 điểm) Thực hiện chuỗi phương trình phản ứng sau: KClO3 O2 S SO2 H2SO4 Fe2(SO4)3 H2S H2SO4 CO2 Bài 2: (3 điểm) Cho 28,1 gam hỗn hợp A gồm Zn và Ag phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 4,48 lít khí SO2 ( đktc). a, Viết phương trình phản ứng và tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. b, Dẫn lượng khí SO¬2 ở trên qua dung dịch Brom dư, sau đó nhỏ tiếp BaCl2 đến dư vào dung dịch. Tính khối lượng kết tủa thu được. c, Có một loại quặng pyrit chứa 90 % FeS2. Để điều chế H2SO4 đủ để tác dụng với hỗn hợp A thì khối lượng quặng pyrit trên là bao nhiêu. Biết hiệu suất quá trình điều chế H2SO4 là 85 %. ( Cho biết NTK của Ag: 108, F: 19, Br: 80 , Mg:24, Zn: 65, K:39, S:32, Na:23, Fe: 56)
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • ------------------------------2?

  Trường THPT Hông lĩnh BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II (2010 – 2011) MÔN: HÓA 10 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2,0 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau, viết các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện ? Trong các phản ứng đã nêu, hãy cho biết phản ứng nào là... hiển thị thêm
  Trường THPT Hông lĩnh BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II (2010 – 2011) MÔN: HÓA 10 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: (2,0 điểm) Hoàn thành dãy chuyển hóa sau, viết các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện ? Trong các phản ứng đã nêu, hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng một chiều, phản ứng nào là phản ứng thuận nghịch ? FeS2 SO2 SO3 H2SO4 HCl Câu 2: (1,5 điểm) Nêu hiện tượng, viết pttư giải thích các quá trình thí nghiệm sau: 1. Sục từ từ khí SO2 vào dung dịch nước Brom ? 2. Sục từ từ khí clo vào dung dịch KI dư có chứa sẵn một ít hồ tinh bột ? 3. Dùng nước oxi già để phục hồi lại các bức tranh cổ vẽ bằng “bột trắng chì” là 2PbCO3.Pb(OH)2 để lâu ngày bị đen lại do bị biến thành PbS. Câu 3: (2,0 điểm) Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia phản ứng oxi hóa - khử, người ta có nhận xét: Hiđro sunfua chỉ thể hiện tính khử ; Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa. Hãy giải thích điều nhận xét trên và mỗi chất hãy dẫn ra một ví dụ để minh họa. Câu 4: (1,5 điểm) Có 3 bình, mỗi bình đựng một trong các dung dịch sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Hãy chọn một hóa chất thích hợp để phân biệt dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình phản ứng minh họa. Câu 5: (3,0 điểm) Cho một lượng đơn chất halozen tác dụng hết với magie thu được 19 gam magie halozenua. Cũng lượng đơn chất halozen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8 gam nhôm halozenua. Xác định tên và khối lượng đơn chất halozen nói trên. Cho : Al = 27; Mg = 24 ; F = 19 ; Cl = 35,5; Br = 80; I = 127 .................... Hết ....................
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • -----------------------------------1?

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2011-2012 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU MÔN:HOÁ HỌC LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÌNH THỨC I/PHẦN CUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (8 ĐIỂM ) Câu 1 (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện (nếu... hiển thị thêm
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2011-2012 TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU MÔN:HOÁ HỌC LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÌNH THỨC I/PHẦN CUNG CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH (8 ĐIỂM ) Câu 1 (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện (nếu có)thực hiện chuỗi biến hoá sau: FeS2→SO2→S→FeS→H2S→S→SO2→H2SO4→HCl Câu 2 (2 điểm) Có 4 bình đựng riêng biệt các dung dịch: K2S, NaCl, K2SO4, NANO3 . Bằng phương pháp hoá học , hãy phân biệt dung dịch đựng trong 4 bình trên. Viết các phương trình hóc học minh họa. Câu 3 (2 điểm): Xét hệ cân bằng sau trong một bình kín: C® + H2O(k) → CO(k) + H2(k) H=131kJ Cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các điều kiện sau( giải thích ngắn gọn): - Giảm nhiệt độ của hệ. - Tăng áp suất chung của hệ. Câu 4 ( 2 diểm) Hấp thụ hoàn toàn 10.2 gam H2S vào 200ml dung dịch NAOH 2M, thu được dung dich (X). Hãy cho biết thu được muối nào ? Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lương các chất tan trong dung dịch (X). II/ PHÂN RIÊNG (2điểm) Học sinh chỉ chọn 1 trong 2 phần (phần A hoặc phần B) Phần A Cho m gam hhỗn hợp Y gồm Al và Cu vào dng dịch H2SO4 10% ( có dư ) thì thu được 10.08 lít khí hidro ( ở đktc), chất rắn A và dung dịch B. Cho chất rắn A tan hết trong H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 3.36 lít khí SO2 ( đktc). a) Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong dung dịch Y. b) B)Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch B. Biết dung dịch H2SO4 10% đem dung dư 15% so với lượng phản ứng. Phần B Hoà tan hoàn toàn 9.75 gam kim loại R vào m gam dung dịch axit H2SO4 98% ( có dư), đun nóng. Kết thúc phản ứng thu được 3.36 lít khí So duy nhất ( đktc) và dung dịch A. Xác định kim loại R và tính m, biết axit đem dư 25% ( so với lượng axit đã phản ứng ). Cho : C=12; H=1;O=16;S=32;CL=35.5Na=23;Ca=40;Al=27;C... Ghichú : Thí sinh được dung bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy?

  I. PHẦN CHUNG: Câu 1 (1,5đ): Định nghĩa nội năng của vật. Nêu các cách làm thay đổi nội năng của một vật Câu 2 (1,5đ): Viết công thức tính công cơ học, nêu rõ tên của các đại lượng trong công thức. Công của lực được gọi là công phát động hay công cản khi nào? Câu 3 (2đ): Phát biểu định luật Sác – lơ. Vẽ đường đẳng tích trong hệ trục tọa độ... hiển thị thêm
  I. PHẦN CHUNG: Câu 1 (1,5đ): Định nghĩa nội năng của vật. Nêu các cách làm thay đổi nội năng của một vật Câu 2 (1,5đ): Viết công thức tính công cơ học, nêu rõ tên của các đại lượng trong công thức. Công của lực được gọi là công phát động hay công cản khi nào? Câu 3 (2đ): Phát biểu định luật Sác – lơ. Vẽ đường đẳng tích trong hệ trục tọa độ (p, T). Tại sao ở gần gốc tọa độ đồ thị không được vẽ nét liền? Câu 4 (2đ): Một vật có khối lượng 200g đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều và sau khi tăng tốc đi được 10m thì vật đạt vận tốc 15 m/s. Tính : a. động năng của vật tại ngay thời điểm tăng tốc và tại thời điểm vật đi được 10m sau khi tăng tốc b. độ lớn của hợp lực tác dụng lên vật ở quãng đường tăng tốc 10m trên Câu 5 (1đ): Một bình thủy tinh chứa đầy 25 cm3 thủy ngân ở 200C. Hỏi phải tăng đến nhiệt độ bao nhiêu để thể tích thủy ngân tràn ra ngoài là 0,1 cm3. Biết hệ số nở thể tích của thủy tinh và thủy ngân lần lượt là và . II. PHẦN RIÊNG : Học sinh chỉ được chọn 1 trong 2 câu (6a hoặc 6b) Câu 6a (2đ): Một lượng khí lí tưởng đựng trong xilanh, khí được ngăn cách với bên ngoài bằng một pít tông. Truyền cho khí một nhiệt lượng 350 J, khí giãn nở thực hiện công 200J đẩy pít tông. Tính độ biến thiên nội năng của khí. Câu 6b (2đ): Một thanh OA đồng chất có khối lượng 1 kg. Một đầu O của thanh liên kết với tường bằng một bản lề (bỏ qua ma sát của bản lề), còn đầu A được treo vào tường bằng một sợi dây AB. Thanh được giữ cân bằng nằm ngang và dây treo hợp với thanh một góc . Lấy g = 10 m/s2.Tính lực căng dây và phản lực của tường tác dụng lên thanh.
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • 0000000000000000000000 =))?

  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Môn: Vật lí 10 (chương trình cơ bản) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Bôi lơ – Ma ri ốt. Câu 2: Dưới áp suất 104N/m2 một lượng khí có thể tích là 10 lít. Tính thể tích của khí đó dưới áp suất 5.104N/m2. Cho biết nhiệt độ của hai trạng thái trên... hiển thị thêm
  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Môn: Vật lí 10 (chương trình cơ bản) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Bôi lơ – Ma ri ốt. Câu 2: Dưới áp suất 104N/m2 một lượng khí có thể tích là 10 lít. Tính thể tích của khí đó dưới áp suất 5.104N/m2. Cho biết nhiệt độ của hai trạng thái trên là như nhau. Câu 3: Từ độ cao 10m so với mặt đất, một vật có khối lượng 2kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 10m/s. Lấy g = 10m/s2. 1.Tính độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất. 2.Khi vật ở độ cao nào so với mặt đất thì vật có động năng bằng ba lần thế năng. Câu 4: Một ô tô có khối lượng 1 tấn chuyển động trên đường ngang khi qua A có vận tốc 18km/h và đến B cách A một khoảng là 100m với vận tốc 54km/h. 1. Tính công mà lực kéo của động cơ đã thực hiện trên đoạn đường AB. 2. Đến B tài xế tắt máy và xe tiếp tục chuyển động chậm dần đều do ma sát, và dừng lại tại C. Tính độ dài quãng đường BC. 3. Giả sử xe đến D thì động năng của xe bằng nữa động năng tại B, tính độ dài quãng đường BD. Cho biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường không thay đổi trong quá trình xe chuyển động  = 0,1. Lấy g=10m/s2 ----------------HẾT---------------- SỞ GD – ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPH TRẦN PHÚ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Môn: Vật lí 10 (chương trình cơ bản) Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Phát biểu và viết biểu thức định luật Bôi lơ – Ma ri ốt. Câu 2: Dưới áp suất 104N/m2 một lượng khí có thể tích là 10 lít. Tính thể tích của khí đó dưới áp suất 5.104N/m2. Cho biết nhiệt độ của hai trạng thái trên là như nhau. Câu 3: Từ độ cao 10m so với mặt đất, một vật có khối lượng 2kg được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc đầu là 10m/s. Lấy g = 10m/s2. 1.Tính độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất. 2.Khi vật ở độ cao nào so với mặt đất thì vật có động năng bằng ba lần thế năng. Câu 4: Một ô tô có khối lượng 1 tấn chuyển động trên đường ngang khi qua A có vận tốc 18km/h và đến B cách A một khoảng là 100m với vận tốc 54km/h. 1. Tính công mà lực kéo của động cơ đã thực hiện trên đoạn đường AB. 2. Đến B tài xế tắt máy và xe tiếp tục chuyển động chậm dần đều do ma sát, và dừng lại tại C. Tính độ dài quãng đường BC. 3. Giả sử xe đến D thì động năng của xe bằng nữa động năng tại B, tính độ dài quãng đường BD. Cho biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường không thay đổi trong quá trình xe chuyển động  = 0,1. Lấy g=10m/s2 ----------------HẾT----------------
  2 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

  ĐỀ BÀI: Câu 1: (1,5điểm) Phát biểu và viết biểu thức của nguyên lí I nhiệt động lực học. Nêu các quy ước về dấu của các đại lượng trong biểu thức. Câu 2: a/ Cho một thanh thép dài 1000mm ở nhiệt độ 100C. Xác định độ nở dài của thanh thép khi nó ở 450C. Biết hệ số nở dài của thép là 11.10-6K-1. (1điểm) b/ Cho 2kg nước đá ở 00C. Tính nhiệt... hiển thị thêm
  ĐỀ BÀI: Câu 1: (1,5điểm) Phát biểu và viết biểu thức của nguyên lí I nhiệt động lực học. Nêu các quy ước về dấu của các đại lượng trong biểu thức. Câu 2: a/ Cho một thanh thép dài 1000mm ở nhiệt độ 100C. Xác định độ nở dài của thanh thép khi nó ở 450C. Biết hệ số nở dài của thép là 11.10-6K-1. (1điểm) b/ Cho 2kg nước đá ở 00C. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để chuyển lượng nước đá trên thành nước ở 600C. Biết J/kgK, nước đá = 3,4.105J/kg. (1điểm) Câu 3: (3điểm) Một vật khối lượng 200g được ném thẳng đứng lên trên từ điểm A cách mặt đất 20m với vận tốc 10m/s. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thế năng tại mặt đất. a/ Tính động lượng, động năng, thế năng và cơ năng của vật tại ví trí A. b/ Xác định vận tốc của vật khi vật ở vị trí cách mặt đất 5m. Câu 4: (2điểm) Viết phương trình trình trạng thái của khí lí tưởng. Từ đó suy ra biểu thức của định luật Bôilơ-Mariốt; định luật Sáclơ; quá trình đẳng áp. Câu 5: (1,5điểm) Cho một lượng khí lí tưởng có thể tích V¬1 = 20 lít, áp suất p1 = 4atm, nhiệt độ T1 = 300K. Biến đổi đẳng nhiệt lượng khí này đến thể tích V2 = 40 lít, sau đó biến đổi đẳng tích đến nhiệt độ T3 = 600K. a/ Tính p2 và p3. b/ Vẽ đồ thị biểu diễn quá trình biến đổi trong hệ tọa độ (V,T)
  2 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Oooooooooooooooooooooo?

  - Bài 1 : Một cái bơm chứa 50 lít không khí ở nhệt độ 280C và áp suất 2,3.105 pa. Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 30 lit và nhiệt độ tăng lên tới 290C. - Bài 2 : Người ta cung cấp nhiệt lượng 3,4.105 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang cần thực hiện một công bằng 2,2.105 J. Tính độ biến thiên nội... hiển thị thêm
  - Bài 1 : Một cái bơm chứa 50 lít không khí ở nhệt độ 280C và áp suất 2,3.105 pa. Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 30 lit và nhiệt độ tăng lên tới 290C. - Bài 2 : Người ta cung cấp nhiệt lượng 3,4.105 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang cần thực hiện một công bằng 2,2.105 J. Tính độ biến thiên nội năng của khí ? --Một lượng khí cácboníc ở nhiệt độ 230C có thể tích 22 lít , khi đó áp suất 2,031.105 Pa . Người ta đưa lượng khí này vào trong một bình chứa có dung tích 13 lít , rồi nung nóng bình lên tới 350C . khi đó áp suất của lượng khí cacboníc trong bình bằng bao nhiêu ? --Một lượng khí cácboníc ở nhiệt độ 340C có thể tích 16, 2 lít , khi đó áp suất 1,013.105 Pa . Người ta đưa lượng khí này vào trong một bình chứa có dung tích 9 lít , rồi nung nóng bình lên tới 650C . khi đó áp suất của lượng khí cacboníc trong bình bằng bao nhiêu ?
  1 câu trả lời · Vật lý · 7 năm trước
 • Qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq?

  1/ Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: a/ A B A C D b/ KMnO4 → Cl2 → NaClO → Cl2 → KClO3 → O2 → SO2 → H2SO4 → SO2 → S → FeS → SO2 c/. KMnO4 → O2→ CO2→ CaCO3→ CaCl2→ Ca(NO3)2 → O2→ O3→ I2→ KI→ I2 → S→ H2S→ H2SO4 2/ Viết phương trình phản ứng chứng minh : a/ Tính khử , tính oxihoa của... hiển thị thêm
  1/ Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: a/ A B A C D b/ KMnO4 → Cl2 → NaClO → Cl2 → KClO3 → O2 → SO2 → H2SO4 → SO2 → S → FeS → SO2 c/. KMnO4 → O2→ CO2→ CaCO3→ CaCl2→ Ca(NO3)2 → O2→ O3→ I2→ KI→ I2 → S→ H2S→ H2SO4 2/ Viết phương trình phản ứng chứng minh : a/ Tính khử , tính oxihoa của S, SO2, H2O2, O3 H2SO4đặc, F2 , Cl2 , H2S b/ Tính oxi hoa Cl>Br>I; O3 >O2 c/ SO2 , SO3 là oxitaxit d/ HF ăn mòn thủy tinh e/ Tính axit của H2S H2SO4 3/ Cho phản ứng sau: MnO2 + HX X2 +A +B ; X2 + B HX + C ; C + NaOH D + B Biết X2 là chất khí ở đktc. X là halogen nào ? 4/ Viết các phản ứng xảy ra khi cho Fe, FeO, Fe3O4 , Fe2O3 , FeS lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và dd H2SO4 đặc nóng . 5/Cho 12,45g hỗn hợp 2 kim loại Zn, Al tác dụng với dd H2SO4 đặc, nóng dư thu được 6,72lit khí SO2(đkc). Tính % khối lương mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu , tính m dd H2SO4 đặc 80% đã dung biết dùng dư 10% so với lượng phản ứng? 6/ Cho 6,4 g S tác dụng với 11,5g Na. Sau đó cho dd HCl dư vào sản phẩm thu được hỗn hợp khí X (Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn) Tính tỉ khối của X so với không khí? 7/ Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam kim loại M hóa trị II vào 250 ml dung dịch HCl 0,3 M. Nếu tiếp tục dùng 30 ml dung dịch KOH 0,5 M thì sẽ trung hòa hết lượng axit dư. Kim loại M là 8/ Đốt cháy hoàn toàn 62,8 g hỗn hợp ZnS và FeS2 thu được 51,2 g SO2. % khối lượng của ZnS trong hỗn hợp là? 9/ m gam hỗn hợp Fe, FeO chia thành 2 phần bằng nhau : - Phần 1 : tan hết trong dung dịch HCl tạo ra 0,448 lít H2 (đktc) - Phần 2 : tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư tạo ra 1,792 lít SO2 (đktc) Tính m và Khối lượng dung dịch H2SO4 đặc 70% đã phản ứng ? 10/ Cho 9,6 gam Mg và 6,4 gam Cu tác dụng vừa đủ với V lít hh khí X (Cl2 ,O2) ở đkc thu được 29,5 gam hh oxit và muối .Tính V và dX/kk 11/ Chia 100ml dd Ba(NO3)2 thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: + H2SO4 dư  A Phần 2 + Na2CO3 dư  B Biết mA – mB = 1,8 g. Tính nồng độ mol của dd Ba(NO3)2 ban đầu? 11/ Cho 342g dd Ba(OH)2 10% vào 50 g dd H2SO4. Lọc bỏ kết tủa, để trung hòa nước lọc phải dùng 25 ml dd NaOH 25%, d= 1,28. Nồng độ % của H2SO4 trong dd ban đầu là? 12/ Nung 28 gam Fe với 16 gam S ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí Y. Tỉ khối của Y đối với H2 là 10,6. Tính hiệu suất của phản ứng giữa Fe với S ? 13/. Cho 9,2 gam hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng 7M dư thì thu được 6,72 lit khí SO2 (đktc). Tính V dd H2SO4 đặc nóng 7M phản ứng và khối lượng muối khan 14/ Cho cân bằng hóa học: N2 + 3H2 2NH3 . Biết ban đầu [N2] = 2,5M , [H2] = 6M . Lúc cân bằng [NH3]= 2M Tính hằng số cân bằng của phản ứng trên và H phản ứng ? 15/ Một p/ứ thuận nghịch được trình bày bằng PT: A(k) + B(k) ↔ C(k) + D(k) Người ta trộn 4 chất A. B. C và D. mỗi chất 1 mol vào 1 bình kín có thể tích V không đổi. Khi cân bằng được thiết lập, lượng chất C trong bình là 1,5 mol. Hằng số cân bằng của p/ứ này là:A. 7 B. 2 C. 4 D. 9 16/ Cho p/ứ : 4HCl(k) + O2(k) -> 2H2O(k) + 2Cl2(k) Giả sử ban đầu chỉ có HCl và O2 . Sau một thời gian p/ứ , nồng độ của các chất là: HCl = 0,7 mol/l; O2= 0,4 mol/l và Cl2 = 0,2 mol/l. Tính nồng độ ban đầu của HCl và O2 ? 17/ Cho p/ứ : A + B -> C + D.Nồng độ ban đầu CA = CB = 0,1M. Sau một thời gian t nồng độ của A. B còn lại 0,04 M. Hỏi tốc độ p/ứ ở thời điểm này giảm bao nhiêu lần so với thời điểm ban đầu? 18/ khối lượng riêng của dd H2SO4 60% là 1,503.Tính CM của axit. 19/ /Trộn 200ml dd KOH x(M) vào 100 ml dd H2SO4 1M, dd thu được (dư bazơ) đem cô cạn thu được 23g chất rắn. Giá trị của x là? 20/.Cho 18,2 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 loãng thu được 85,4 gam hỗn hợp muối khan và 1 khí duy nhất. Tính khối lượng H2SO4 nguyên chất cần dùng. 21/ Cho 16(g) oxit sắt tác dụng vừa đủ với 120(ml) dung dịch HCl, sau phản ứng cô cạn được 32,5(g) muối khan. Nồng độ mol/l của dung dịch HCl là? 22/ Cho a(g) hỗn hợp muối NaCl và NaBr vào cốc đựng dung dịch AgNO3 dư thì thu được kết tủa có khối lượng bằng khối lượng AgNO3 phản ứng. Phần trăm khối lượng NaCl trong hỗn hợp là? 23/ a) Trộn 2 lít dd H2SO4 4M vào vào 1 lít dd H2SO4 0,5M. Tính nồng độ mol/l của dd H2SO4 thu được? b) Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch H2SO4 2M pha trộn với 500ml dung dịch H2SO4 1M để được dd H2SO4 1,2 M? c) Trộn 2 thể tích dd H2SO4 0,2M với 3 thể tích dd H2SO4 0,5M thì được dd H2SO4 có nồng độ a (M). Tính a. 24/ Cho 200ml dd chứa đồng thời HCl 1M và H2SO4 0,5M. Thể tích dd chứa đồng thời NaOH 1M và Ba(OH)22M Cần lấy để trung hoà vừa đủ dd axit đã cho . 25/ Haáp thuï 1,344 lít SO2 (ñktc) vaøo 13,95ml dd KOH 28% (D=1,147g/ml). Tính C% caùc chaát sau phaûn öùng 26/ Khi ñoát chaùy hoaøn toaøn 8,96
  1 câu trả lời · Ẩm thực - Khác · 7 năm trước
 • Lâu không lên đây... Chán.. :((?

  Trên đây cũng vui... Nhưng giờ thì không vui bằng hồi trước..! Hồi trước cứ đặt câu hỏi là cũng khoảng trên 5 người vào trả lời... Giờ thì không biết có ai vào trả lời câu này không... Bùn gk3^ ! Giờ đây mem toàn không quen biết... Đứa nào đứa nấy lạ quắc ak̀... =)) chán thật...
  Trên đây cũng vui... Nhưng giờ thì không vui bằng hồi trước..! Hồi trước cứ đặt câu hỏi là cũng khoảng trên 5 người vào trả lời... Giờ thì không biết có ai vào trả lời câu này không... Bùn gk3^ ! Giờ đây mem toàn không quen biết... Đứa nào đứa nấy lạ quắc ak̀... =)) chán thật...
  2 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • 22222222222222222222222222222222?

  13. Lập phương trình đường thẳng qua A(-2;0) và tạo với (d) : x +3y-3=0 một góc 450 Đáp số: 2x+y+4=0 ; x-2y+2=0 36. Cho đường thẳng  : y + 2x + 3 = 0 và hai điểm A(–5 ; 1) và B(–2 ; 4). a. Viết phương trình đường tròn (C) qua A, B và có tâm I thuộc đường thẳng . b. Viết phương trình tiếp tuyến tại A với đường... hiển thị thêm
  13. Lập phương trình đường thẳng qua A(-2;0) và tạo với (d) : x +3y-3=0 một góc 450 Đáp số: 2x+y+4=0 ; x-2y+2=0 36. Cho đường thẳng  : y + 2x + 3 = 0 và hai điểm A(–5 ; 1) và B(–2 ; 4). a. Viết phương trình đường tròn (C) qua A, B và có tâm I thuộc đường thẳng . b. Viết phương trình tiếp tuyến tại A với đường tròn (C). Tìm tọa độ giao điểm của tiếp tuyến này với trục Ox. c. Viết phương trình các tiếp tuyến với đường tròn (C), biết tiếp tuyến qua E(1 ; 2). Tìm tọa độ tiếp điểm. 37. Cho phương trình x2 + y2 – 2mx – 2(m – 1)y = 0 (1). a. Chứng minh rằng với mọi m (1) là phương trình của đường tròn. b. Tìm bán kính và giá trị nhỏ nhất của bán kính của đường tròn trên. c. Tìm tập hợp tâm của đường tròn (1) khi m thay đổi. d. Chứng tỏ rằng các đường tròn này đi qua hai điểm cố định khi m thay đổi. e. Tìm m để đường tròn (1) tiếp xúc với đường thẳng : x + y – 1 = 0. 38. Cho hai đường tròn (C) : (x – 1)2 + (y + 2)2 – 13 = 0 và (C’) : (x + 3)2 + (y – 1)2 – 36 = 0 a. Chứng tỏ hai đường tròn trên cắt nhau. b. Viết phương trình đường thẳng chứa dây cung chung. c. Tính độ dài đoạn dây cung chung. 39. Cho A(2 ; 0), B(6 ; 4). Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với Ox tại A và khoảng cách từ tâm của (C) d8ến B bằng 5. (ĐH khối B - 2005) 40. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) :x2 + y2 – 2x – 6y + 6 = 0 và điểm M(– 3 ; 1). Gọi T1 và T2 là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến (C). Viết phương trình đường thẳng T1T2. (ĐH Khối B - 2006) 41. Cho đường tròn (C) : x2 + y2 – 2x – 2y + 1 = 0 và đường thẳng (d) : x – y + 3 = 0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên (d) sao cho đường tròn tâm M, có bán kính gấp đôi bán kính đường tròn (C) và tiếp xúc ngoài với đường tròn (C). (ĐH Khối D - 2006) 42. Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 – 4x + 6y – 12 = 0 (TNBT lần 2 – 06 - 07) a. Xác định tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn (C). b. Tính khoảng cách từ điểm I tới đường thẳng (d) có phương trình x – 3y – 1= 0. 43. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có A(0; 2), B(– 2 ; – 2) và C(4; – 2). Gọi H là chân đường cao kẻ từ B; M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phương trình đường tròn đi qua các điểm H, M, N. (ĐH Khối A - 2007) 44. Cho đường tròn (C) : (x – 1)2 + (y + 2)2 = 9 và đường thẳng (d) : 3x – 4y + m = 0. Tìm m để trên (d) có duy nhất một điểm P mà từ đó có thể kẻ được hai tiếp tuyến PA, PB tới (C), (A, B là các tiếp điểm) sao cho tam giác PAB đều.
  1 câu trả lời · Trang điểm · 7 năm trước
 • Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee?

  2. Một khối khí có thể tích 3 lít, áp suất 2.105 N/m2, nhiệt độ 270 C được nung nóng đẳng tích đến nhiệt độ 3270 C và sau đó giãn đẳng áp .Nhiệt độ cuối cùng của khí là 6270 C. a. Tính thể tích khí sau khi giãn đẳng áp. b. Tính công mà khí đã thực hiện trong các quá trình trên. c. Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi trên trong hệ tọa độ (p... hiển thị thêm
  2. Một khối khí có thể tích 3 lít, áp suất 2.105 N/m2, nhiệt độ 270 C được nung nóng đẳng tích đến nhiệt độ 3270 C và sau đó giãn đẳng áp .Nhiệt độ cuối cùng của khí là 6270 C. a. Tính thể tích khí sau khi giãn đẳng áp. b. Tính công mà khí đã thực hiện trong các quá trình trên. c. Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi trên trong hệ tọa độ (p , T). : Tóm tắt: V1 = 3.10-3 m3 ; p1 = 2.105N/m2 ; T1 = 300K (1)  (2) :V1 =V2 ; T2 = 600K a. V3 = ? (2)  (3) : p2 = p3 ; T3 = 900K b. A = ? c.Vẽ đồ thị ? Giải: a. Áp dụng định luật Sáclơ cho quá trình đẳng tích: N/m2
  1 câu trả lời · Ẩm thực - Khác · 7 năm trước
 • Giup minh bai ly 10 ve phan nhiet?

  Câu 12 : ( 3 điểm ) Một xy lanh kín đặt nằm ngang được chia thành hai phần bằng nhau nhờ một pittông cách nhiệt.Mỗi phần có chiều dài l0 = 45 cm ,chứa một lượng khí giống nhau ở 270C.Nung nóng một phần thêm 200C và làm lạnh phần kia đi 200C . Pittông dịch chuyển đi bao nhiêu?
  Câu 12 : ( 3 điểm ) Một xy lanh kín đặt nằm ngang được chia thành hai phần bằng nhau nhờ một pittông cách nhiệt.Mỗi phần có chiều dài l0 = 45 cm ,chứa một lượng khí giống nhau ở 270C.Nung nóng một phần thêm 200C và làm lạnh phần kia đi 200C . Pittông dịch chuyển đi bao nhiêu?
  1 câu trả lời · Giúp bài tập · 7 năm trước
 • Mình đang rất hi vọng các bạn giúp. :( ?

  Mình là boy 96. Mình có thích 1 đứa k.gái.. Và đứa k.gái đấy cũng thích mình.! Bọn mình quan tâm nhau lắm.! Mình không biết có giữ được ng k.gái ấy ko.! Bọn mình cũng ngại mấy đứa trong lớp nó chọc.. Tình cảm của mình rất thật sự..! Hồi nãy cô ấy nhờ mình chở đi mua hoa giùm. Nhưng lại cũng nhờ ng... hiển thị thêm
  Mình là boy 96. Mình có thích 1 đứa k.gái.. Và đứa k.gái đấy cũng thích mình.! Bọn mình quan tâm nhau lắm.! Mình không biết có giữ được ng k.gái ấy ko.! Bọn mình cũng ngại mấy đứa trong lớp nó chọc.. Tình cảm của mình rất thật sự..! Hồi nãy cô ấy nhờ mình chở đi mua hoa giùm. Nhưng lại cũng nhờ ng k.trai khác chở.. Và rồi.. Ng k.trai khác chở cô ấy. :( . Cô ấy nt: "lỡ nhờ thằg kia chở rồi.. Mặc dù muốn mình chở hơn" mình thấy khá buồn.. Nhưng mình không muốn mất người k.gái mình thích ! Mình không biết phải cư xử thế nào đây.! *tình cảm của bọn mình không phải là yêu.. Mà như quan tâm.. Nhau vậy thôi.. Mọi người giúp mình ! Mình không muốn mất cô ấy ! Mình phải làm sao.? Bỏ cô ấy sao.? :((
  2 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Lfkjgfodfugdiofgudoighfdfgjkdhgfjkdfgdg?

  Biến đổi khí hậu sẽ làm giá lương thực cao lên, số người nghèo gia tăng, người suy dinh dưỡng ngày càng nhiều... Các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội sẽ khó lòng đạt được Nếu nhiệt độ trung bình tăng lên thêm 20C đến 30C so với mức hiện nay sẽ có thêm 600 triệu người ở tiểu khu vực châu Phi bị đói, hơn 300 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do bão... hiển thị thêm
  Biến đổi khí hậu sẽ làm giá lương thực cao lên, số người nghèo gia tăng, người suy dinh dưỡng ngày càng nhiều... Các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội sẽ khó lòng đạt được Nếu nhiệt độ trung bình tăng lên thêm 20C đến 30C so với mức hiện nay sẽ có thêm 600 triệu người ở tiểu khu vực châu Phi bị đói, hơn 300 triệu người phải rời bỏ nhà cửa do bão lũ và có thêm 400 triệu người bị bệnh truyền nhiễm như sốt rét, viêm màng não, sốt xuất huyết. Nói cách khác, thất bại trong việc giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến con người và sẽ cản trở mọi nỗ lực giảm nghèo của chúng ta”. Ông John Hendra, điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc tại VN, đã thẳng thắn nêu ra thực trạng trên tại hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển con người” do Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và môi trường, Cục Bảo vệ môi trường, Viện Chiến lược- Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp tổ chức, ngày 5-12 tại TPHCM. VN đang nóng lên Ông Nguyễn Thành Lam, Cục Bảo vệ môi trường, cho biết tổng lượng phát thải khí nhà kính của VN mỗi năm khoảng 120,8 triệu tấn. Khí nhà kính của VN gồm 4 loại chủ yếu: CO2, CH4, NO2, NO và phát thải chủ yếu do các hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, giao thông. Trong đó, giao thông chiếm tới 85% khí CO công nghiệp chiếm 95% khí NO2... Với đà phát triển như hiện nay, ông Lam cho rằng lượng phát thải khí nhà kính của nước ta sẽ còn tăng mạnh. Theo đó hiện tượng nóng lên của khí hậu sẽ đến sớm hơn cả dự báo. Tại TPHCM và Cần Thơ, số liệu đo đạc cho thấy nhiệt độ đang tăng lên: từ năm 1960 đến 2005 tăng khoảng 0,020C từ năm 1991 đến 2005 tăng lên khoảng 0,0330C. Riêng tại TP Vũng Tàu, từ năm 1960 đến nay đã tăng lên 20C. Điều đó không chỉ thể hiện sự ấm lên về nhiệt độ mà sẽ kéo theo nhiều thứ như nước biển dâng, hiện tượng khí hậu cực đoan và thiên tai bão, lụt, hạn hán tăng nhanh... Theo đà tăng nhiệt độ trên toàn thế giới, từ năm 1920 đến nay nhiệt độ tại VN cũng tăng lên từ 0,20C đến 10C nhưng tăng nhanh chủ yếu là từ năm 1980 đến nay. Nhưng điều mà nhiều nhà khoa học thế giới như ông John Hendra nhận định là “VN chịu nhiều tác động khí hậu hơn so với lượng CO2 thải ra”. Thiên tai gia tăng Biến đổi khí hậu tại VN ảnh hưởng lên đời sống của người dân ngày càng rõ ràng. Khảo sát của Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và môi trường cho biết, tại Bến Tre, mực nước biển đã dâng lên khoảng 20 cm so với cách đây 10 năm, hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng nhiều. “Trước đây vùng này không hề có bão nhưng năm 2007 đã có bão...”. Do biến đổi khí hậu, ô nhiễm mặn đã tăng lên khoảng 20% so với trước đó 10 năm. Tại Thừa Thiên - Huế, thay đổi khí hậu còn đậm nét hơn, cường độ mưa tăng rõ rệt. Từ năm 1952 đến 2005 đã có 32 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp và lũ lụt thường xuyên hơn nửa đầu thế kỷ trước. Không những thế, mực nước biển và đỉnh lũ lần sau luôn cao hơn lần trước. Chỉ riêng năm 1999, mực nước biển tháng 11 đã lên đến mức cao nhất so với trước đây. “Thay đổi khí hậu làm gia tăng thiên tai ở nhiều vùng miền của VN. Điều này được thể hiện rõ qua hiện tượng bão lụt xảy ra liên tiếp tại khu vực duyên hải miền Trung VN những năm gần đây” - ông Christophe Bahuet, Phó đại diện Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại VN, khẳng định. Những cảnh báo đáng lo ngại Báo cáo phát triển con người 2007/2008 của ông Christophe Bahuet cảnh báo rằng nếu nhiệt độ tăng lên từ 30C-40C, các quốc đảo nhỏ và các nước đang phát triển sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi mực nước biển dâng lên khoảng 1 m, VN sẽ có khoảng 22 triệu người bị mất nhà cửa vùng trũng Ai Cập có khoảng 6 triệu người mất nhà cửa và 4.500 km2 đất ngập lụt ở Bangladesh có khoảng 18% diện tích đất ngập úng, tác động tới 11% dân số... Tuy nhiên, ông Christophe Bahuet cũng cho rằng không chỉ những nước đang phát triển ảnh hưởng mà những nước đã phát triển cũng không tránh khỏi thảm họa biến đổi khí hậu. Trước mắt, băng tan sẽ đe dọa hơn 40% dân số toàn thế giới. Mặt khác, biến đổi khí hậu sẽ làm cho năng suất nông nghiệp giảm, thời tiết cực đoan tăng, thiếu nước ngọt trầm trọng trên toàn thế giới, hệ sinh thái tan vỡ và bệnh tật gia tăng... Những nước như VN, Bangladesh, Ai Cập... sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nguy cơ bão lụt, thiên tai sẽ làm cho những nước này rất khó khăn để phát triển kinh tế, đẩy lùi đói nghèo.
  1 câu trả lời · Giải trí & Âm nhạc - Khác · 7 năm trước
 • Cho mình hỏi 1 phút thui...tk ?

  "Mè0<3 Rô á" nghĩa là gì ?
  "Mè0<3 Rô á" nghĩa là gì ?
  4 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Mình cần các bạn giúp mình.. Thật sự.. Mình rất cần... ?

  Đặc biết mấy bạn nữ ! Mình là boy.. Sn 1996.. Mình cảm thấy mình là người rất hay suy nghĩ.. Vì vậy mình cũng ít bộc lộ cảm xúc thật của mình ! Chuyện là thế này.... Ở lớp.. Mình thích 1 cô bạn. Nhưng đau thay... Cô ấy lại giả tạo.. Nhưng cũng không phải hẳn.. Cô ấy cũng thật sự thích mình.. Cho... hiển thị thêm
  Đặc biết mấy bạn nữ ! Mình là boy.. Sn 1996.. Mình cảm thấy mình là người rất hay suy nghĩ.. Vì vậy mình cũng ít bộc lộ cảm xúc thật của mình ! Chuyện là thế này.... Ở lớp.. Mình thích 1 cô bạn. Nhưng đau thay... Cô ấy lại giả tạo.. Nhưng cũng không phải hẳn.. Cô ấy cũng thật sự thích mình.. Cho đến khi "nó" hỏi mình.. Có bao giờ mình nhớ nó không.. Mình cũng theo sự thật mà nói là có.. Và rồi.. Cho đến ngày mai.. Là ngày hôm qua á.. Mình thấy tin nhắn của mình gửi cho nó hôm qua trên đt của con bạn nó.. Ý là những gì mình nhắn cho nó. Nó đều cho con bạn nó biết... Mình tức lắm... Cho đến hôm nay.. Mình nói với nó là kết thúc rồi.. Nó cũng đồng ý vậy.. Mình điên đầu vì chuyện này.. Tý nữa đi học... Mình lại phải nhìn thấy nó... Điều mình lo là mình sợ cảm xúc thật của mình sẽ hiện ra... Và mình sẽ cố gắng cười... Cho dù có chuyện gì... Mình khinh nó... Và mình sẽ cười... !
  5 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt?

  Ông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1920, tại làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cha ông là một nhà nho nghèo, không đỗ đạt và phải kiếm sống rất chật vật nhưng lại thích thơ, thích sưu tập ca dao tục ngữ. Ông đã dạy Tố Hữu làm thơ cổ. Mẹ ông cũng là con của một nhà nho, thuộc nhiều ca dao dân ca Huế và rất thương... hiển thị thêm
  Ông sinh ngày 4 tháng 10 năm 1920, tại làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cha ông là một nhà nho nghèo, không đỗ đạt và phải kiếm sống rất chật vật nhưng lại thích thơ, thích sưu tập ca dao tục ngữ. Ông đã dạy Tố Hữu làm thơ cổ. Mẹ ông cũng là con của một nhà nho, thuộc nhiều ca dao dân ca Huế và rất thương con. Cha mẹ đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn thơ Tố Hữu. [1] Mẹ ông mất vào năm ông lên 12 tuổi. Năm 13 tuổi, ông vào trường Quốc học Huế. Tại đây, được trực tiếp tiếp xúc với tư tưởng của Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilyich Lenin, Maxim Gorky,... qua sách báo, kết hợp với sự vận động của các đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam bấy giờ (Lê Duẩn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu), Nguyễn Kim Thành sớm tiếp cận với lý tưởng cộng sản. Năm 1936 Ông gia nhập Đoàn thanh niên. [sửa] Hoạt động trong đảng Cộng sảnNăm 1938 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Tháng 4/1939, ông bị bắt, bị tra tấn dã man và đày đi nhiều nhà lao. Cuối 1941, ông vượt ngục (về hoạt động bí mật ở Hậu Lộc - Thanh Hóa). Đến năm 1945, khi Cách mạng tháng Tám bùng nổ ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa Thừa Thiên - Huế. Năm 1946, ông là bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Cuối 1947, ông lên Việt Bắc làm công tác văn nghệ, tuyên huấn. Từ đó, ông được giao những chức vụ quan trọng trong công tác văn nghệ, trong bộ máy lãnh đạo Đảng và nhà nước: 1948: Phó Tổng thư ký Hội Văn nghệ Việt Nam; 1963: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam; Tại đại hội Đảng lần II (1951): Ủy viên dự khuyết Trung ương; 1955: Ủy viên chính thức; Tại đại hội Đảng lần III (1960): vào Ban Bí thư; Tại đại hội Đảng lần IV (1976): Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành Trung ương, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, Phó Ban Nông nghiệp Trung ương; Từ 1980: Ủy viên chính thức Bộ Chính trị; 1981: Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, rồi Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng cho tới 1986. Ngoài ra ông còn là Bí thư Ban chấp hành Trung ương. Năm 1996, ông được Nhà nước phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật (đợt 1). Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ khác như Hiệu trưởng Trường Nguyễn Ái Quốc, Trưởng Ban Thống nhất Trung ương, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương. Ông còn là Đại biểu Quốc hội khoá II và VII. Trong thời gian phụ trách mảng văn nghệ, ông là người đã phê phán quyết liệt phong trào Nhân văn-Giai phẩm (1958). Nhiều ý kiến coi ông là tác giả chính của vụ án văn nghệ-chính trị này[1]. Sau khi Lê Duẩn mất, có sự thay đổi mạnh mẽ tiến tới đổi mới nhằm thoát khỏi khủng hoảng kinh tế toàn diện. Ông bị mất uy tín vì vai trò "nhà thơ đi làm kinh tế" qua những vụ khủng hoảng tiền tệ những năm 1980 nên bị miễn nhiệm mọi chức vụ, chỉ còn làm một chức nghiên cứu hình thức. Ông mất 9h15' ngày 9 tháng 12 năm 2002 tại Bệnh viện 108. [sửa] Quan điểm chính trịLà nhà thơ đã chọn con đường Cách mạng từ thời thanh niên, trải qua những năm tháng tù đày, thơ của ông là tiêu biểu của quan niệm nghệ thuật Cách mạng. Ông quan niệm: "Muốn có thơ hay, trước hết, phải tạo lấy tình. Nhà thơ chân chính phải không ngừng phấn đấu, tu dưỡng về lập trường tư tưởng ; xác định thật rõ ràng tầm nhìn, cách nhìn. Tự nguyện gắn bó chân thành là yêu cầu cao nhất đối với người nghệ sĩ trong quan hệ với đất nước, với nhân dân. Ngoài ra, các nhà thơ Cách mạng còn phải kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng trước những biểu hiện lệch lạc, với cái xấu, cái ác. Tóm lại, viết thơ phải xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng." Ông cũng được đánh giá là con người khá bảo thủ, khi bị phê bình về các tác phẩm của mình thì thường có phản ứng rất quyết liệt (theo nhận định của Văn Cao thì chính lí do này khiến ông bị nghi hoặc là có liên quan đến việc đẩy mạnh dập tắt phong trào Nhân văn-Giai phẩm và không được nhiều cảm tình từ phía các nghệ sĩ khác) [cần dẫn nguồn]. Ngoài vai trò nhà thơ, ông còn là một nhà chính trị, có một số bài thơ ca ngợi các lãnh tụ cộng sản quốc tế như Stalin (Đời đời nhớ Ông) hay Mao Trạch Đông (Đường sang nước bạn). [sửa] Về bút danh Tố HữuVào giữa năm 1938, sau khi đỗ thành chung, Nguyễn Kim Thành sang Lào. Tại đây, ông viết bài "Lao Bảo"; một cụ Đồ nho người Quảng Bình, sau khi hàn huyên đã tặng chữ "Tố Hữu" để đặt bút danh cho Nguyễn Kim Thành. Cụ đồ giải thích theo Khổng Tử: "Ngô nhi tố hữu đại chí", nghĩa là "trẻ ta sẵn có chí lớn" - Tố Hữu là sẵn có; hai chữ ấy để chỉ cái tiềm ẩn trong con người Nguyễn Kim Thành. Nguyễn Kim Thành trân trọng nhận bút danh Tố Hữu do cụ đồ tặng, nhưng chỉ dám được hiểu với nghĩa khác: Tố là trong trắng, Hữu là bạn; hai chữ Tố Hữu với nghĩa là người bạn trong trắng ta với ta 1999. từ ấy 1946. việt bắc 1954. gió lộng 1961
  2 câu trả lời · Ẩm thực - Khác · 7 năm trước