• Tại sao tôi không có tên trong bảng xếp hạng?

    Mặc dù điểm của tôi khá cao hơn 570 điểm, nhưng tôi không boa giờ thấy tiên mình trong danh sách xếp đầu. Tôi sign in bằng nick của bạn tôi để kiểm ta cũng không thấy tên mình
    Mặc dù điểm của tôi khá cao hơn 570 điểm, nhưng tôi không boa giờ thấy tiên mình trong danh sách xếp đầu. Tôi sign in bằng nick của bạn tôi để kiểm ta cũng không thấy tên mình
    7 câu trả lời · Máy tính - Khác · 1 thập kỷ trước