• (LÝ 11) CHO MẠCH ĐIỆN... TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG?

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó R1 = 1(ôm), R2 = 2(ôm), R3 = 3(ôm), R4 = 6(ôm), điện trở dây nối không đáng kể. Hãy tính R(AB) trong các trường hợp sau: a) K1,K2 đều mở b) K1 mở, K2 đóng c) K1 đóng, K2 mở d) K1, K2 đều đóng Hình vẽ mạch điện : http://www.mediafire.com/convkey/8d07/s1...
  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó R1 = 1(ôm), R2 = 2(ôm), R3 = 3(ôm), R4 = 6(ôm), điện trở dây nối không đáng kể. Hãy tính R(AB) trong các trường hợp sau: a) K1,K2 đều mở b) K1 mở, K2 đóng c) K1 đóng, K2 mở d) K1, K2 đều đóng Hình vẽ mạch điện : http://www.mediafire.com/convkey/8d07/s1...
  2 câu trả lời · Vật lý · 6 năm trước
 • (LÝ 11) CHO MẠCH ĐIỆN... TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG?

  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó R1 = 1(ôm), R2 = 2(ôm), R3 = 3(ôm), R4 = 6(ôm), điện trở dây nối không đáng kể. Hãy tính R(AB) trong các trường hợp sau: a) K1,K2 đều mở b) K1 mở, K2 đóng c) K1 đóng, K2 mở d) K1, K2 đều đóng Hình vẽ mạch điện : http://www.mediafire.com/convkey/8d07/s1...
  Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong đó R1 = 1(ôm), R2 = 2(ôm), R3 = 3(ôm), R4 = 6(ôm), điện trở dây nối không đáng kể. Hãy tính R(AB) trong các trường hợp sau: a) K1,K2 đều mở b) K1 mở, K2 đóng c) K1 đóng, K2 mở d) K1, K2 đều đóng Hình vẽ mạch điện : http://www.mediafire.com/convkey/8d07/s1...
  1 câu trả lời · Vật lý · 6 năm trước
 • Phá giọng để hát cực cao... Lợi hay hại?

  Em năm nay 17t, em rất thích hát nhưng em chưa đi học thanh nhạc. Không biết giọng em hay, dở ra sao nhưng mọi người nói giọng em cao. Em có thể hát tốt được 70% các bài hát của Bằng Kiều như Anh sẽ nhớ mãi, Nơi tình yêu bắt đầu... (Vì còn 1 số nốt cao quá em chưa lên tới). Tuy nhiên, em lại vô tình phá giọng để hát được cao mà không phải rống.... hiển thị thêm
  Em năm nay 17t, em rất thích hát nhưng em chưa đi học thanh nhạc. Không biết giọng em hay, dở ra sao nhưng mọi người nói giọng em cao. Em có thể hát tốt được 70% các bài hát của Bằng Kiều như Anh sẽ nhớ mãi, Nơi tình yêu bắt đầu... (Vì còn 1 số nốt cao quá em chưa lên tới). Tuy nhiên, em lại vô tình phá giọng để hát được cao mà không phải rống. Chính em lại không ngờ khi hát phá giọng thì nó lại cao đến thế. Em hát được rất nhiều bài tông cao như Xe đạp (M4U), Hoang mang (tông cao nhất của BAT), Phố không mùa... Và mới đây em chinh phục được bài All by myself (của Trang Quốc Cường). Em không bị hụt hơi hay mất tiếng khi lên cao. Cái giọng khi em phá nghe nó giống giống như lúc Hồng Dương (M4U) hát những nốt cao vút, nó lạc lạc đi, không phải giọng bình thường hay là giọng gió, nó rất khác. Em rất thích thú khi hát được như vậy. Nhưng em tuyệt nhiên nhận ra 1 điều là sau khi hát xong, em ko thể hát được giọng gió. Bởi vì em chưa qua trường lớp thanh nhạc nên em lo hát nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến cổ họng, thanh quản. Mong mọi người tư vấn giúp em !!!
  2 câu trả lời · Ca hát · 6 năm trước
 • Phá giọng để hát cực cao... Lợi hay hại?

  Em năm nay 17t, em rất thích hát nhưng em chưa đi học thanh nhạc. Không biết giọng em hay, dở ra sao nhưng mọi người nói giọng em cao. Em có thể hát tốt được 70% các bài hát của Bằng Kiều như Anh sẽ nhớ mãi, Nơi tình yêu bắt đầu... (Vì còn 1 số nốt cao quá em chưa lên tới). Tuy nhiên, em lại vô tình phá giọng để hát được cao mà không phải rống.... hiển thị thêm
  Em năm nay 17t, em rất thích hát nhưng em chưa đi học thanh nhạc. Không biết giọng em hay, dở ra sao nhưng mọi người nói giọng em cao. Em có thể hát tốt được 70% các bài hát của Bằng Kiều như Anh sẽ nhớ mãi, Nơi tình yêu bắt đầu... (Vì còn 1 số nốt cao quá em chưa lên tới). Tuy nhiên, em lại vô tình phá giọng để hát được cao mà không phải rống. Chính em lại không ngờ khi hát phá giọng thì nó lại cao đến thế. Em hát được rất nhiều bài tông cao như Xe đạp (M4U), Hoang mang (tông cao nhất của BAT), Phố không mùa... Và mới đây em chinh phục được bài All by myself (của Trang Quốc Cường). Em không bị hụt hơi hay mất tiếng khi lên cao. Cái giọng khi em phá nghe nó giống giống như lúc Hồng Dương (M4U) hát những nốt cao vút, nó lạc lạc đi, không phải giọng bình thường hay là giọng gió, nó rất khác. Em rất thích thú khi hát được như vậy. Nhưng em tuyệt nhiên nhận ra 1 điều là sau khi hát xong, em ko thể hát được giọng gió. Bởi vì em chưa qua trường lớp thanh nhạc nên em lo hát nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến cổ họng, thanh quản. Mong mọi người tư vấn giúp em !!!
  1 câu trả lời · Ca hát · 6 năm trước
 • Phá giọng để hát cực cao... Lợi hay hại?

  Em năm nay 17t, em rất thích hát nhưng em chưa đi học thanh nhạc. Không biết giọng em hay, dở ra sao nhưng mọi người nói giọng em cao. Em có thể hát tốt được 70% các bài hát của Bằng Kiều như Anh sẽ nhớ mãi, Nơi tình yêu bắt đầu... (Vì còn 1 số nốt cao quá em chưa lên tới). Tuy nhiên, em lại vô tình phá giọng để hát được cao mà không phải rống.... hiển thị thêm
  Em năm nay 17t, em rất thích hát nhưng em chưa đi học thanh nhạc. Không biết giọng em hay, dở ra sao nhưng mọi người nói giọng em cao. Em có thể hát tốt được 70% các bài hát của Bằng Kiều như Anh sẽ nhớ mãi, Nơi tình yêu bắt đầu... (Vì còn 1 số nốt cao quá em chưa lên tới). Tuy nhiên, em lại vô tình phá giọng để hát được cao mà không phải rống. Chính em lại không ngờ khi hát phá giọng thì nó lại cao đến thế. Em hát được rất nhiều bài tông cao như Xe đạp (M4U), Hoang mang (tông cao nhất của BAT), Phố không mùa... Và mới đây em chinh phục được bài All by myself (của Trang Quốc Cường). Em không bị hụt hơi hay mất tiếng khi lên cao. Cái giọng khi em phá nghe nó giống giống như lúc Hồng Dương (M4U) hát những nốt cao vút, nó lạc lạc đi, không phải giọng bình thường hay là giọng gió, nó rất khác. Em rất thích thú khi hát được như vậy. Nhưng em tuyệt nhiên nhận ra 1 điều là sau khi hát xong, em ko thể hát được giọng gió. Bởi vì em chưa qua trường lớp thanh nhạc nên em lo hát nhiều như vậy sẽ ảnh hưởng đến cổ họng, thanh quản. Mong mọi người tư vấn giúp em !!!
  2 câu trả lời · Ca hát · 6 năm trước
 • TOÁN 10 LƯỢNG GIÁC (CHỨNG MINH)?

  1) Cho (sin^4x)/a + (cos^4x)/b = 1/(a + b) Với a,b > 0 Chứng minh: (sin^8x)/a^3 + (cos^8x)/b^3 = 1/(a + b)^3 2) Cho tam giác ABC. Chứng minh: a. sinB = sin(A + C) b. cos(A + B) = -cosC c. sin(A + B)/2 = cosC/2 d) cos(B - C) = -cos(A + 2C)
  1) Cho (sin^4x)/a + (cos^4x)/b = 1/(a + b) Với a,b > 0 Chứng minh: (sin^8x)/a^3 + (cos^8x)/b^3 = 1/(a + b)^3 2) Cho tam giác ABC. Chứng minh: a. sinB = sin(A + C) b. cos(A + B) = -cosC c. sin(A + B)/2 = cosC/2 d) cos(B - C) = -cos(A + 2C)
  1 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • HÌNH HỌC 10: VIẾT PT ĐƯỜNG THẲNG QUA ĐIỂM M VÀ CÁCH ĐỀU 2 ĐIỂM P VÀ Q?

  Với M (2 , 5) , P (-1 , 2) , Q (5 , 4)
  Với M (2 , 5) , P (-1 , 2) , Q (5 , 4)
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • CHO EM HỎI VỀ CÁC BẢN ĐỒ TRONG GAME COUNTER TRIKE?

  Hùi đó em có chơi game này nhưng có lần máy hư phải cài lại game, nhưng có 1 bản đồ hay mà sau khj cài lại thì mất. Nó là bản đồ giống bản đồ Ngã tư tử thần trong Đột Kích, nhưng môi trường xung quanh toàn tuyết trắng. Mình cũng không được mua súng mà phải nhặt súng rải rác khi mới bắt đầu. Mong mọi người cho em biết tên bản đồ đó. Tks nhìu !!!
  Hùi đó em có chơi game này nhưng có lần máy hư phải cài lại game, nhưng có 1 bản đồ hay mà sau khj cài lại thì mất. Nó là bản đồ giống bản đồ Ngã tư tử thần trong Đột Kích, nhưng môi trường xung quanh toàn tuyết trắng. Mình cũng không được mua súng mà phải nhặt súng rải rác khi mới bắt đầu. Mong mọi người cho em biết tên bản đồ đó. Tks nhìu !!!
  2 câu trả lời · PC · 6 năm trước
 • HÓA 10 VỀ HCL (NÂNG CAO)?

  1. Có 1 dd chứa đồng thời HCl và H2SO4.Cho 200g đó t/d vs BaCl2 dư tạo thành 46,6g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa.Để trung hòa dd thu được, người ta phải dùng 500ml dd NaOH 1,6M.Tính C% mỗi axit trong dd ban đầu 2. Một hh gồm 35,7g một KL hóa trị 2 và oxit của nó đem hòa tan vừa đủ vào 500ml dd HCl thu được 6,75 lit H2 dktc a) xác định kim loại b)... hiển thị thêm
  1. Có 1 dd chứa đồng thời HCl và H2SO4.Cho 200g đó t/d vs BaCl2 dư tạo thành 46,6g kết tủa. Lọc bỏ kết tủa.Để trung hòa dd thu được, người ta phải dùng 500ml dd NaOH 1,6M.Tính C% mỗi axit trong dd ban đầu 2. Một hh gồm 35,7g một KL hóa trị 2 và oxit của nó đem hòa tan vừa đủ vào 500ml dd HCl thu được 6,75 lit H2 dktc a) xác định kim loại b) Tính khối lượng muối thu được
  3 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • HÓA 10 VỀ HIDRO CLORUA, AXIT CLOHIDRIC VÀ MUỐI CLORUA (Đề bài cực ngắn)?

  1. Cho 4,05g bột Al và 8,4g bột Fe vào 550ml dd HCl 1M. Tính thể tích H2 thoát ra ở dktc 2. Cho 50ml dd FeCl2 1M vào 200ml dd AgNO3 1M. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.
  1. Cho 4,05g bột Al và 8,4g bột Fe vào 550ml dd HCl 1M. Tính thể tích H2 thoát ra ở dktc 2. Cho 50ml dd FeCl2 1M vào 200ml dd AgNO3 1M. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.
  5 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • CON GÁI THẬT KHÓ HỈU ...!!! MONG MỌI NGƯỜI CHO LỜI KHUYÊN ...?

  Tôi có quen một cô bạn khoảng 6 tháng (do học thêm chung, chỉ biết mặt nhưng ko nói chuyện). Mới 1 tháng nay tôi mới xin nick làm quen, nhưng dần có tình cảm. Bạn bè cô ấy bik tui làm quen nên chọc tui vs cô ấy hoài. Từ từ, tôi mạnh dạng bày tỏ tình cảm (chỉ nói qua chat) và có vẻ cô ấy cũng thjx tui. Có lần tôi giả vờ xin rút lui vì có 1 đứa khác... hiển thị thêm
  Tôi có quen một cô bạn khoảng 6 tháng (do học thêm chung, chỉ biết mặt nhưng ko nói chuyện). Mới 1 tháng nay tôi mới xin nick làm quen, nhưng dần có tình cảm. Bạn bè cô ấy bik tui làm quen nên chọc tui vs cô ấy hoài. Từ từ, tôi mạnh dạng bày tỏ tình cảm (chỉ nói qua chat) và có vẻ cô ấy cũng thjx tui. Có lần tôi giả vờ xin rút lui vì có 1 đứa khác củng thjx cô ấy, nhưng cô ấy lại rất bùn. Vì thế bạn cô ấy kêu tôi đừng rút lui mà hãy tiến tới lun. Sau đó 1 tuần, tôi bày tỏ tình cảm mạnh hơn, nhưng cô ấy lại hỏi ngược :" Ko phải tụi mình đang quen hả" . Tôi cũng khá bất ngờ vì câu nói đó. Cũng chính từ đó, tôi mới hẹn cô ấy để tỏ tình. Nhưng cô ấy lại mún suy nghĩ, khiến tôi phải chờ. Nhưng có một điều lạ rằng từ khi tôi tỏ tình thì cô ấy lảng lảng tôi, tôi nhắn tin thì ko trả lời, gọi thì cúp máy, gặp nhau thì chỉ cười, tỏ những thái độ ngượng ngùng, né tránh. Có lần cô ấy còn nói rằng sao ko giữ nguyên tình bạn hiện tại cho đỡ mệt. Điều đó làm tôi rất lo. Tôi hiểu rõ cô ấy là 1 người ko ăn chơi, trăng hoa mà rất hiền dịu và dễ thương. Nhưng tôi lại ko hiểu sao cô ấy lại cư xử như thế... Mong mọi người cho ý kiến...Ko biết cô ấy có đang THỬ LÒNG hay đang VỨT BỎ tui nữa ???
  10 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 6 năm trước
 • CON GÁI THẬT KHÓ HỈU ...!!! MONG MỌI NGƯỜI CHO LỜI KHUYÊN ...?

  Tôi có quen một cô bạn khoảng 6 tháng (do học thêm chung, chỉ biết mặt nhưng ko nói chuyện). Mới 1 tháng nay tôi mới xin nick làm quen, nhưng dần có tình cảm. Bạn bè cô ấy bik tui làm quen nên chọc tui vs cô ấy hoài. Từ từ, tôi mạnh dạng bày tỏ tình cảm (chỉ nói qua chat) và có vẻ cô ấy cũng thjx tui. Có lần tôi giả vờ xin rút lui vì có 1 đứa khác... hiển thị thêm
  Tôi có quen một cô bạn khoảng 6 tháng (do học thêm chung, chỉ biết mặt nhưng ko nói chuyện). Mới 1 tháng nay tôi mới xin nick làm quen, nhưng dần có tình cảm. Bạn bè cô ấy bik tui làm quen nên chọc tui vs cô ấy hoài. Từ từ, tôi mạnh dạng bày tỏ tình cảm (chỉ nói qua chat) và có vẻ cô ấy cũng thjx tui. Có lần tôi giả vờ xin rút lui vì có 1 đứa khác củng thjx cô ấy, nhưng cô ấy lại rất bùn. Vì thế bạn cô ấy kêu tôi đừng rút lui mà hãy tiến tới lun. Sau đó 1 tuần, tôi bày tỏ tình cảm mạnh hơn, nhưng cô ấy lại hỏi ngược :" Ko phải tụi mình đang quen hả" . Tôi cũng khá bất ngờ vì câu nói đó. Cũng chính từ đó, tôi mới hẹn cô ấy để tỏ tình. Nhưng cô ấy lại mún suy nghĩ, khiến tôi phải chờ. Nhưng có một điều lạ rằng từ khi tôi tỏ tình thì cô ấy lảng lảng tôi, tôi nhắn tin thì ko trả lời, gọi thì cúp máy, gặp nhau thì chỉ cười, tỏ những thái độ ngượng ngùng, né tránh. Điều đó làm tôi rất lo. Tôi hiểu rõ cô ấy là 1 người ko ăn chơi, trăng hoa mà rất hiền dịu và dễ thương. Nhưng tôi lại ko hiểu sao cô ấy lại cư xử như thế... Mong mọi người cho ý kiến...Ko biết cô ấy có đang THỬ LÒNG tui ko nữa ???
  2 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 6 năm trước
 • CON GÁI THẬT KHÓ HỈU ...!!! MONG MỌI NGƯỜI CHO LỜI KHUYÊN ...?

  Tôi có quen một cô bạn khoảng 6 tháng (do học thêm chung, chỉ biết mặt nhưng ko nói chuyện). Mới 1 tháng nay tôi mới xin nick làm quen, nhưng dần có tình cảm. Bạn bè cô ấy bik tui làm quen nên chọc tui vs cô ấy hoài. Từ từ, tôi mạnh dạng bày tỏ tình cảm (chỉ nói qua chat) và có vẻ cô ấy cũng thjx tui. Có lần tôi giả vờ xin rút lui vì có 1 đứa khác... hiển thị thêm
  Tôi có quen một cô bạn khoảng 6 tháng (do học thêm chung, chỉ biết mặt nhưng ko nói chuyện). Mới 1 tháng nay tôi mới xin nick làm quen, nhưng dần có tình cảm. Bạn bè cô ấy bik tui làm quen nên chọc tui vs cô ấy hoài. Từ từ, tôi mạnh dạng bày tỏ tình cảm (chỉ nói qua chat) và có vẻ cô ấy cũng thjx tui. Có lần tôi giả vờ xin rút lui vì có 1 đứa khác củng thjx cô ấy, nhưng cô ấy lại rất bùn. Vì thế bạn cô ấy kêu tôi đừng rút lui mà hãy tiến tới lun. Sau đó 1 tuần, tôi bày tỏ tình cảm mạnh hơn, nhưng cô ấy lại hỏi ngược :" Ko phải tụi mình đang quen hả" . Tôi cũng khá bất ngờ vì câu nói đó. Cũng chính từ đó, tôi mới hẹn cô ấy để tỏ tình. Nhưng cô ấy lại mún suy nghĩ, khiến tôi phải chờ. Nhưng có một điều lạ rằng từ khi tôi tỏ tình thì cô ấy lảng lảng tôi, tôi nhắn tin thì ko trả lời, gọi thì cúp máy, gặp nhau thì chỉ cười, tỏ những thái độ ngượng ngùng, né tránh. Điều đó làm tôi rất lo. Tôi hiểu rõ cô ấy là 1 người ko ăn chơi, trăng hoa mà rất hiền dịu và dễ thương. Nhưng tôi lại ko hiểu sao cô ấy lại cư xử như thế... Mong mọi người cho ý kiến...Ko biết cô ấy có đang THỬ LÒNG tui ko nữa ???
  4 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 6 năm trước
 • CON GÁI THẬT KHÓ HỈU ...!!! MONG MỌI NGƯỜI CHO LỜI KHUYÊN ...?

  Tôi có quen một cô bạn khoảng 6 tháng (do học thêm chung, chỉ biết mặt nhưng ko nói chuyện). Mới 1 tháng nay tôi mới xin nick làm quen, nhưng dần có tình cảm. Bạn bè cô ấy bik tui làm quen nên chọc tui vs cô ấy hoài. Từ từ, tôi mạnh dạng bày tỏ tình cảm (chỉ nói qua chat) và có vẻ cô ấy cũng thjx tui. Có lần tôi giả vờ xin rút lui vì có 1 đứa khác... hiển thị thêm
  Tôi có quen một cô bạn khoảng 6 tháng (do học thêm chung, chỉ biết mặt nhưng ko nói chuyện). Mới 1 tháng nay tôi mới xin nick làm quen, nhưng dần có tình cảm. Bạn bè cô ấy bik tui làm quen nên chọc tui vs cô ấy hoài. Từ từ, tôi mạnh dạng bày tỏ tình cảm (chỉ nói qua chat) và có vẻ cô ấy cũng thjx tui. Có lần tôi giả vờ xin rút lui vì có 1 đứa khác củng thjx cô ấy, nhưng cô ấy lại rất bùn. Vì thế bạn cô ấy kêu tôi đừng rút lui mà hãy tiến tới lun. Sau đó 1 tuần, tôi bày tỏ tình cảm mạnh hơn, nhưng cô ấy lại hỏi ngược :" Ko phải tụi mình đang quen hả" . Tôi cũng khá bất ngờ vì câu nói đó. Cũng chính từ đó, tôi mới hẹn cô ấy để tỏ tình. Nhưng cô ấy lại mún suy nghĩ, khiến tôi phải chờ. Nhưng có một điều lạ rằng từ khi tôi tỏ tình thì cô ấy lảng lảng tôi, tôi nhắn tin thì ko trả lời, gọi thì cúp máy, gặp nhau thì chỉ cười, tỏ những thái độ ngượng ngùng. Điều đó làm tôi rất lo. Tôi hiểu rõ cô ấy là 1 người ko ăn chơi, trăng hoa mà rất hiền dịu và dễ thương. Nhưng tôi lại ko hiểu sao cô ấy lại cư xử như thế... Mong mọi người cho ý kiến...Ko biết cô ấy có đang THỬ LÒNG tui ko nữa ???
  3 câu trả lời · Độc thân & Hẹn hò · 6 năm trước
 • HELP !!! GIẢI GIÚP 3 BÀI TOÁN 9 NÂNG CAO (Phương trình qui về pt bậc 2)?

  1. Dùng pt tích: (x^2 + x + 1)^2 = (4x - 1)^2 2. Dùng pp đặt ẩn phụ a) (x^2 - 5x - 6)(x^2 - 5x - 14) = 180 b) (x^2 - 3x + 4)(x^2 - 3x + 2) = 3
  1. Dùng pt tích: (x^2 + x + 1)^2 = (4x - 1)^2 2. Dùng pp đặt ẩn phụ a) (x^2 - 5x - 6)(x^2 - 5x - 14) = 180 b) (x^2 - 3x + 4)(x^2 - 3x + 2) = 3
  4 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • CÓ AI XEM PHIM TÂY DU KÝ - TRƯ BÁT GIỚI (Phát sóng trên THVL1 và HTVC Gia Đình) CHO MÌNH HỎI !! PLEASE !?

  Phim này còn 1 số tên gọi khác như: Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới, Chàng Trư Si Tình phần 1, The Pig Go West. Phim rất hay, từng chiếu trên THVL1 và nay đang chiếu trên HTVC Gia Đình. Có ai biết mua đĩa phim này (có lồng tiếng Việt lun) ở tiệm nào tại TPHCM thì chỉ mình với. Thanks nhìu lắm. Mình có download phim này trên mạng nhưng là bản Trung... hiển thị thêm
  Phim này còn 1 số tên gọi khác như: Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới, Chàng Trư Si Tình phần 1, The Pig Go West. Phim rất hay, từng chiếu trên THVL1 và nay đang chiếu trên HTVC Gia Đình. Có ai biết mua đĩa phim này (có lồng tiếng Việt lun) ở tiệm nào tại TPHCM thì chỉ mình với. Thanks nhìu lắm. Mình có download phim này trên mạng nhưng là bản Trung Quốc, ko có lồng tiếng Việt. Mong mọi người chỉ giúp !!!
  1 câu trả lời · Phim ảnh · 7 năm trước
 • CÓ AI XEM PHIM TÂY DU KÝ - TRƯ BÁT GIỚI (Phát sóng trên THVL1 và HTVC Gia Đình) CHO MÌNH HỎI !! PLEASE !?

  Phim này còn 1 số tên gọi khác như: Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới, Chàng Trư Si Tình phần 1, The Pig Go West. Phim rất hay, từng chiếu trên THVL1 và nay đang chiếu trên HTVC Gia Đình. Có ai biết mua đĩa phim này (có lồng tiếng Việt lun) ở tiệm nào tại TPHCM thì chỉ mình với. Thanks nhìu lắm. Mình có download phim này trên mạng nhưng là bản Trung... hiển thị thêm
  Phim này còn 1 số tên gọi khác như: Xuân Quang Xán Lạn Trư Bát Giới, Chàng Trư Si Tình phần 1, The Pig Go West. Phim rất hay, từng chiếu trên THVL1 và nay đang chiếu trên HTVC Gia Đình. Có ai biết mua đĩa phim này (có lồng tiếng Việt lun) ở tiệm nào tại TPHCM thì chỉ mình với. Thanks nhìu lắm. Mình có download phim này trên mạng nhưng là bản Trung Quốc, ko có lồng tiếng Việt. Mong mọi người chỉ giúp !!!
  1 câu trả lời · Phim ảnh · 7 năm trước
 • AI GIỎI GIẢI GIÚP EM TOÁN CHUYÊN SỐ HỌC 9 (Rút gọn biểu thức và giải phương trình)?

  1. Rút gọn P= { [√(1+x)] / [√(1+x) - √(1-x) ] - (1-x)/ [√(1 - x^2) - 1+x] } . [ (x-1)/x + √ (1/x^2) ] Với 0 < x < 1 2. Cho BT: M= { 1 - [√x /(√x + 1)] } : [ (√x + 3)/(√x - 2) + (√x + 2)/(3 - √x) + (√x + 2)/(x - 5√x + 6) ] a) Rút gọn M b) Tìm các giá trị của x để M >0 c) Tìm các giá trị của m để có giá trị của x thỏa: M.(√x + 1)... hiển thị thêm
  1. Rút gọn P= { [√(1+x)] / [√(1+x) - √(1-x) ] - (1-x)/ [√(1 - x^2) - 1+x] } . [ (x-1)/x + √ (1/x^2) ] Với 0 < x < 1 2. Cho BT: M= { 1 - [√x /(√x + 1)] } : [ (√x + 3)/(√x - 2) + (√x + 2)/(3 - √x) + (√x + 2)/(x - 5√x + 6) ] a) Rút gọn M b) Tìm các giá trị của x để M >0 c) Tìm các giá trị của m để có giá trị của x thỏa: M.(√x + 1) = m(x + 1) - 2 3. Giải pt: a) (x^2 + 6x)/(x + 1) . [ x - (x + 6)/(x + 1) ] = 27 b) 3x/(x^2 - x + 3) - 2x/(x^2 - 3x + 3) = -1
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • TOÁN 9 KHÓ VỀ HÌNH HỌC, AI HỌC LỚP CHUYÊN GIẢI GIÚP (Tứ giác nội tiếp và cực trị hình học)?

  1. Cho (O ; R), BC là dây cung cố định. A là điểm chuyển động trên cung lớn BC sao cho ∆ABC nhọn. Các đường cao AD, BE, CF của ∆ABC cắt nhau tại H. Tìm vị trí điểm A sao cho chu vi ∆DEF lớn nhất. 2. Cho ∆ABC nội tiếp (O). Tia phân giác trong của góc B cắt tia phân giác ngoài của góc C tại E. Tia phân giác trong của góc C cắt tia phân giác ngoài... hiển thị thêm
  1. Cho (O ; R), BC là dây cung cố định. A là điểm chuyển động trên cung lớn BC sao cho ∆ABC nhọn. Các đường cao AD, BE, CF của ∆ABC cắt nhau tại H. Tìm vị trí điểm A sao cho chu vi ∆DEF lớn nhất. 2. Cho ∆ABC nội tiếp (O). Tia phân giác trong của góc B cắt tia phân giác ngoài của góc C tại E. Tia phân giác trong của góc C cắt tia phân giác ngoài của góc B tại D. C/m: trung điểm I của DE thuộc (O).
  2 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước
 • TOÁN 9 KHÓ VỀ HÌNH HỌC, AI HỌC LỚP CHUYÊN GIẢI GIÚP (Tứ giác nội tiếp và cực trị hình học)?

  1. Cho (O ; R), BC là dây cung cố định. A là điểm chuyển động trên cung lớn BC sao cho ∆ABC nhọn. Các đường cao AD, BE, CF của ∆ABC cắt nhau tại H. Tìm vị trí điểm A sao cho chu vi ∆DEF lớn nhất. 2. Cho ∆ABC nội tiếp (O). Tia phân giác trong của góc B cắt tia phân giác ngoài của góc C tại E. Tia phân giác trong của góc C cắt tia phân giác ngoài... hiển thị thêm
  1. Cho (O ; R), BC là dây cung cố định. A là điểm chuyển động trên cung lớn BC sao cho ∆ABC nhọn. Các đường cao AD, BE, CF của ∆ABC cắt nhau tại H. Tìm vị trí điểm A sao cho chu vi ∆DEF lớn nhất. 2. Cho ∆ABC nội tiếp (O). Tia phân giác trong của góc B cắt tia phân giác ngoài của góc C tại E. Tia phân giác trong của góc C cắt tia phân giác ngoài của góc B tại D. C/m: trung điểm I của DE thuộc (O).
  1 câu trả lời · Toán học · 7 năm trước