• Giải chi tiết giúp minhg bài này với?

  cho 200ml dung dịch a chứa hcl 1M và hno3 2M tác dụng với 300ml dung dịch chứa naoh 0.8M và koh (chưa biế nồng độ) thì thu được dung dịch c biết rằng để trung hòa được dung dịch c cần 60ml hcl 1M nồng độ koh là a 0.7M b0.5M c1.4M d 1.6M
  cho 200ml dung dịch a chứa hcl 1M và hno3 2M tác dụng với 300ml dung dịch chứa naoh 0.8M và koh (chưa biế nồng độ) thì thu được dung dịch c biết rằng để trung hòa được dung dịch c cần 60ml hcl 1M nồng độ koh là a 0.7M b0.5M c1.4M d 1.6M
  3 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 1 năm trước
 • Giúp mình bài này với giải mãi mà k ra?

  cho 84.6 g hỗn hợp 2 muối cacl2 bacl2 tác dụng hết với 1 lít dung dịch na2co3 0.25M và (NH4)2 CO3 0.75M sinh ra 79,1g kết tủa,thêm 60ml ba(oh)2 và 1m vào dung dịch sau phản ứng.khối lượng kết tủa và thể tích khí bay hơi ra là?
  cho 84.6 g hỗn hợp 2 muối cacl2 bacl2 tác dụng hết với 1 lít dung dịch na2co3 0.25M và (NH4)2 CO3 0.75M sinh ra 79,1g kết tủa,thêm 60ml ba(oh)2 và 1m vào dung dịch sau phản ứng.khối lượng kết tủa và thể tích khí bay hơi ra là?
  3 câu trả lời · Giúp bài tập · 1 năm trước