• Ai ghé qua đây thì giúp mình với, mình rất cần gấp!?

  Tình hình là mình được giao nhiệm vụ làm một video động về đột biến gen mất 1 cặp nuclêôtit... Mình tìm mãi mà không ra nên lên đây nhờ mấy bạn hay share link giúp mình tuần sau nộp rồi, ráng giúp mình!
  Tình hình là mình được giao nhiệm vụ làm một video động về đột biến gen mất 1 cặp nuclêôtit... Mình tìm mãi mà không ra nên lên đây nhờ mấy bạn hay share link giúp mình tuần sau nộp rồi, ráng giúp mình!
  3 câu trả lời · Sinh học · 6 năm trước
 • Phải chăng thế giới ảo giúp m.n gần nhau hơm?

  Mình có 1 vài đứa pạn khác lớp lên mạng nói chuyện tía lia đủ thứ, nhưng ngoài đời chẳng hó hé 1 câu...Nhiều khi xấu hổ ko dám gặp lun...@@
  Mình có 1 vài đứa pạn khác lớp lên mạng nói chuyện tía lia đủ thứ, nhưng ngoài đời chẳng hó hé 1 câu...Nhiều khi xấu hổ ko dám gặp lun...@@
  3 câu trả lời · Bạn bè · 6 năm trước
 • Tìm cực trị hàm số sau giúp mình nhé ...?

  a.y=|-2x^2-3x+5| b.y=x+căn(2x^2+1)
  a.y=|-2x^2-3x+5| b.y=x+căn(2x^2+1)
  2 câu trả lời · Toán học · 6 năm trước
 • Mai quốc tế thiếu nhi, có ai đc nhận wà không nhỉ?

  Gato với mấy đứa nhỏ wá :v
  Gato với mấy đứa nhỏ wá :v
  2 câu trả lời · Bạn bè · 6 năm trước
 • Giúp mình pài Hóa học hữu cơ?

  Đốt cháy hoàn toàn 1.12 gam S, rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 3.36 gam.Biết rằng số mol CO2 gấp 1.5 lần số mol nước.xác định CTPT của A biết A có 1 nguyên tử Oxi trong phân tử. mình giải ra là C2H50 hổng biết đúng ko?
  Đốt cháy hoàn toàn 1.12 gam S, rồi cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy trong dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 3.36 gam.Biết rằng số mol CO2 gấp 1.5 lần số mol nước.xác định CTPT của A biết A có 1 nguyên tử Oxi trong phân tử. mình giải ra là C2H50 hổng biết đúng ko?
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Mấy @ giúp mình pài này nữa nhá, mai mình thi rồi?

  Chia hh nhôm và đồng thành 2 phần bằng nhau: cho phần 1 tác dụng với dd HNO3 đặc nóng dư thì thu được 17.92 lít (đktc) khí màu nâu đỏ và dd A.cô cạn dd A được chất rắn B.Nung B đến khối lượng ko đổi được chất rắn C. Cho phần 2 tác dụng với dd H2S04 loãng dư thì thu được 6.72 lít khí (đktc) a.viết các pt... hiển thị thêm
  Chia hh nhôm và đồng thành 2 phần bằng nhau: cho phần 1 tác dụng với dd HNO3 đặc nóng dư thì thu được 17.92 lít (đktc) khí màu nâu đỏ và dd A.cô cạn dd A được chất rắn B.Nung B đến khối lượng ko đổi được chất rắn C. Cho phần 2 tác dụng với dd H2S04 loãng dư thì thu được 6.72 lít khí (đktc) a.viết các pt p.ứng xảy ra b.tính % khối lượng mỗi KL c.Tính m chất rắn C
  3 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Giúp mình mấy pài hóa 11 này nha?

  1.Cho 13.5 gam Al tác dụng vừa đủ 1.9 lít dd HN03, p.ứng tạo ra muối nhôm và hỗn hợp khí NO và N2O, biết tỉ khối của hỗn hợp khí đối với H2 là 19.2 a.tính V của hỗn hợp khí thu được ở đktc b. Tính nồng độ mol/lít của dd HNO3 2.Hòa tan hoàn toàn hổn hợp gồm Cu và Fe trong dd HNO3 1 M lấy dư, thấy thoát... hiển thị thêm
  1.Cho 13.5 gam Al tác dụng vừa đủ 1.9 lít dd HN03, p.ứng tạo ra muối nhôm và hỗn hợp khí NO và N2O, biết tỉ khối của hỗn hợp khí đối với H2 là 19.2 a.tính V của hỗn hợp khí thu được ở đktc b. Tính nồng độ mol/lít của dd HNO3 2.Hòa tan hoàn toàn hổn hợp gồm Cu và Fe trong dd HNO3 1 M lấy dư, thấy thoát ra 4.48 l khí NO ở đktc. Tính % khối lượng của Cu và CuO trong hỗn hợp.
  2 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Giải giúp mình mấy câu TN hóa 11, nhớ giải thích giúp mình luôn nha?

  1. Cho chất rắn X vào dd HCl vừa đủ được dd Y. Cho từ từ dd NH3 đến dư vào dd Y thấy lúc đầu có kết tủa xanh sau đó tan ra thành dd xanh thẩm. Chất rắn X là A. Fe B. Cu C. CuO D. Tất cả 2. Sản phẩm khi nhiệt phân hoàn toàn Hg(NO3)2 và NaNO3 là gì? A. 1 muối, 1 KL, 2 chất khí B. 1 oxit KL, 1 KL, 2... hiển thị thêm
  1. Cho chất rắn X vào dd HCl vừa đủ được dd Y. Cho từ từ dd NH3 đến dư vào dd Y thấy lúc đầu có kết tủa xanh sau đó tan ra thành dd xanh thẩm. Chất rắn X là A. Fe B. Cu C. CuO D. Tất cả 2. Sản phẩm khi nhiệt phân hoàn toàn Hg(NO3)2 và NaNO3 là gì? A. 1 muối, 1 KL, 2 chất khí B. 1 oxit KL, 1 KL, 2 chất khí C. 1 muối 1 KL và 2 chất khí D. 2 oxi và 2 chất khí 3. dd nào sau đây có thể hấp thụ hoàn toàn khí NH3 A. NaOH B. H2S04 C. (NH4)2SO4 D. Tất cả
  1 câu trả lời · Hóa học · 6 năm trước
 • Nghị luận xã hội văn nghị luận?

  Nghị luận xã hội về vđ môi trường và giao thông!
  Nghị luận xã hội về vđ môi trường và giao thông!
  1 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Văn học nghị luận xã hội lớp 11?

  Suy nghĩ của em về vấn đề môi trường và giao thông? Help me!
  Suy nghĩ của em về vấn đề môi trường và giao thông? Help me!
  2 câu trả lời · Xã hội học · 7 năm trước
 • Văn nghị luận lớp 11 giúp mình với!?

  Đề: Nghị luận xã hội về vấn đề môi trường và giao thông! Mình cần gấp nhá...
  Đề: Nghị luận xã hội về vấn đề môi trường và giao thông! Mình cần gấp nhá...
  2 câu trả lời · Văn học & Nhân văn - Khác · 7 năm trước
 • Wpmpopmpdqjdpdpdpđpdpdqdpđp?

  1 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Ngngmgngmgmgmgmgmgmgmgmgmgng?

  1 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước
 • Npmpmpmpôhngmgpmgpmpnpmpmpm?

  1 câu trả lời · Bạn bè · 7 năm trước