• Sản phẩm của đông y hoa bảo có tốt không?

  Bố mình bị viêm xương khớp, mình tìm hiểu thấy có sản phẩm điều trị của Đông Y Hoa Bảo nhưng không biết hiệu quả thế nào vì bố mình cũng điều trị nhiều nơi đủ loại rồi vẫn không khỏi? Có ai đã từng dùng sản phẩm của Đông Y Hoa Bảo chưa? Có tốt không?
  Bố mình bị viêm xương khớp, mình tìm hiểu thấy có sản phẩm điều trị của Đông Y Hoa Bảo nhưng không biết hiệu quả thế nào vì bố mình cũng điều trị nhiều nơi đủ loại rồi vẫn không khỏi? Có ai đã từng dùng sản phẩm của Đông Y Hoa Bảo chưa? Có tốt không?
  4 câu trả lời · Đông y & Nam y · 2 năm trước
 • Sản phẩm của đông y hoa bảo có tốt không?

  Bố mình bị viêm xương khớp, mình tìm hiểu thấy có sản phẩm điều trị của Đông Y Hoa Bảo nhưng không biết hiệu quả thế nào vì bố mình cũng điều trị nhiều nơi đủ loại rồi vẫn không khỏi? Có ai đã từng dùng sản phẩm của Đông Y Hoa Bảo chưa? Có tốt không?
  Bố mình bị viêm xương khớp, mình tìm hiểu thấy có sản phẩm điều trị của Đông Y Hoa Bảo nhưng không biết hiệu quả thế nào vì bố mình cũng điều trị nhiều nơi đủ loại rồi vẫn không khỏi? Có ai đã từng dùng sản phẩm của Đông Y Hoa Bảo chưa? Có tốt không?
  9 câu trả lời · Đông y & Nam y · 2 năm trước