• Thắc mắc về việc chọn ngành và trường===========>>>>>>>>?

  mình năm nay vào 12 và có dự định vào khối A và B. Ở khối A mình định vào ngành sư phạm nhưng không bjt trường nào có điểm xét tuyển vừa phải không quá cao nhưng trường phải là trường đại học chính quy khi tốt nghiệp xong để dễ kiếm việc làm. Mà nếu như không vào trường sư phạm thì có thể thi vào trương DHKHTN rồi sau đó học thêm 3 tháng để lấy... hiển thị thêm
  mình năm nay vào 12 và có dự định vào khối A và B. Ở khối A mình định vào ngành sư phạm nhưng không bjt trường nào có điểm xét tuyển vừa phải không quá cao nhưng trường phải là trường đại học chính quy khi tốt nghiệp xong để dễ kiếm việc làm. Mà nếu như không vào trường sư phạm thì có thể thi vào trương DHKHTN rồi sau đó học thêm 3 tháng để lấy bằng sư phạm được không? Có thể cho mình biết thông tin về các trường DH như đại học sư phạm TPHCM, DH sư phạm SG, dh sư phạm Huế và DH sư phạm Đà Nẳng không Còn nếu vào khối B thì ngành nào là thích hợp nhất cho con gái (không phải là sư phạm) Chân thành cảm ơn!!!!!!
  1 câu trả lời · Đại học & Cao học · 9 năm trước
 • Ngành lập trình là gì?

  các anh chị nào biết rỏ về ngành lập trình thì giúp em với -ngành lập trình đòi hỏi học tốt những gì? -thi vào trường nào là tốt nhất? -điểm chuẩn vào đại học ngành này là bao nhiêu? -con gái có thể phát huy tốt nghề này không? -công việc cụ thể của ngành là gì? -lập trình có phải là công việc bán thời gian hay không? -tương lai khi ra trường... hiển thị thêm
  các anh chị nào biết rỏ về ngành lập trình thì giúp em với -ngành lập trình đòi hỏi học tốt những gì? -thi vào trường nào là tốt nhất? -điểm chuẩn vào đại học ngành này là bao nhiêu? -con gái có thể phát huy tốt nghề này không? -công việc cụ thể của ngành là gì? -lập trình có phải là công việc bán thời gian hay không? -tương lai khi ra trường thì như thế nào (công việc) và tiền lương bao nhiêu? em không biết rỏ về lập trình lắm nên mong anh chị giành chút thời gian rảnh trả lời giúp em,cảm ơn trước !!!!!
  2 câu trả lời · Giáo dục & Tham khảo - Khác · 9 năm trước
 • Các anh chị nào biết rỏ về ngành lập trình thì giúp em với!!!!?

  các anh chị nào biết rỏ về ngành lập trình thì giúp em với -ngành lập trình đòi hỏi học tốt những gì? -thi vào trường nào là tốt nhất? -điểm chuẩn vào đại học ngành này là bao nhiêu? -con gái có thể phát huy tốt nghề này không? -công việc cụ thể của ngành là gì? -lập trình có phải là công việc bán thời gian hay không? -tương lai khi ra trường... hiển thị thêm
  các anh chị nào biết rỏ về ngành lập trình thì giúp em với -ngành lập trình đòi hỏi học tốt những gì? -thi vào trường nào là tốt nhất? -điểm chuẩn vào đại học ngành này là bao nhiêu? -con gái có thể phát huy tốt nghề này không? -công việc cụ thể của ngành là gì? -lập trình có phải là công việc bán thời gian hay không? -tương lai khi ra trường thì như thế nào (công việc) và tiền lương bao nhiêu? em không biết rỏ về lập trình lắm nên mong anh chị giành chút thời gian rảnh trả lời giúp em,cảm ơn trước !!!!!
  1 câu trả lời · Khoa học Tự nhiên - Khác · 9 năm trước
 • Hỏi về ngành lập trình là như thế nào?

  các anh chị nào biết rỏ về ngành lập trình thì giúp em với -ngành lập trình đòi hỏi học tốt những gì? -thi vào trường nào là tốt nhất? -điểm chuẩn vào đại học ngành này là bao nhiêu? -con gái có thể phát huy tốt nghề này không? -công việc cụ thể của ngành là gì? -lập trình có phải là công việc bán thời gian hay không? -tương lai khi ra trường... hiển thị thêm
  các anh chị nào biết rỏ về ngành lập trình thì giúp em với -ngành lập trình đòi hỏi học tốt những gì? -thi vào trường nào là tốt nhất? -điểm chuẩn vào đại học ngành này là bao nhiêu? -con gái có thể phát huy tốt nghề này không? -công việc cụ thể của ngành là gì? -lập trình có phải là công việc bán thời gian hay không? -tương lai khi ra trường thì như thế nào (công việc) và tiền lương bao nhiêu? em không biết rỏ về lập trình lắm nên mong anh chị giành chút thời gian rảnh trả lời giúp em,cảm ơn trước !!!!!
  3 câu trả lời · Lập trình & Thiết kế · 9 năm trước