• Minh dag xaj thuoc ruou tri mun nhug gio da gan 6ngay ma mat van chua sưng do j het ma con noj them mun nua.?

  may dua ban minh xai chj kh0ag 2 ngay la sug do va troc da ruj.mak mjnh van chua co bjeu hjen j het.pan nao pk cho y kien gjup mjn.tks
  may dua ban minh xai chj kh0ag 2 ngay la sug do va troc da ruj.mak mjnh van chua co bjeu hjen j het.pan nao pk cho y kien gjup mjn.tks
  4 câu trả lời · Da & cơ thể - Khác · 5 năm trước
 • Hóa 11 giúp mình nha !?

  cho m g hỗn hợp X gòm etanol và axit axetic tác dụng Na dư thu được 3,36l khí. cùng m g hôn hợp X trên tác dụng CaCO3 thấy có 1,12l khí thoát ra(đktc). tính % các chất trong X theo khối lượng và theo số mol 2/ cho 17,5 g hỗn hợp gồm ađehit làdãy đồng đẳng liên tiếp thuộc dãy đồng đẳng của anđehit fomic.tác dụng... hiển thị thêm
  cho m g hỗn hợp X gòm etanol và axit axetic tác dụng Na dư thu được 3,36l khí. cùng m g hôn hợp X trên tác dụng CaCO3 thấy có 1,12l khí thoát ra(đktc). tính % các chất trong X theo khối lượng và theo số mol 2/ cho 17,5 g hỗn hợp gồm ađehit làdãy đồng đẳng liên tiếp thuộc dãy đồng đẳng của anđehit fomic.tác dụng AgNO3 trong NH3 có dư. đun nóng thu được 15,6 g kim loại. xác định công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo, gọi tên.
  3 câu trả lời · Hóa học · 8 năm trước
 • Hóa 11 giúp mình nhák...?

  cho m g hỗn hợp X gòm etanol và axit axetic tác dụng Na dư thu được 3,36l khí. cùng m g hôn hợp X trên tác dụng CaCO3 thấy có 1,12l khí thoát ra(đktc). tính % các chất trong X theo khối lượng và theo số mol 2/ cho 17,5 g hỗn hợp gồm ađehit làdãy đồng đẳng liên tiếp thuộc dãy đồng đẳng của anđehit fomic.tác dụng... hiển thị thêm
  cho m g hỗn hợp X gòm etanol và axit axetic tác dụng Na dư thu được 3,36l khí. cùng m g hôn hợp X trên tác dụng CaCO3 thấy có 1,12l khí thoát ra(đktc). tính % các chất trong X theo khối lượng và theo số mol 2/ cho 17,5 g hỗn hợp gồm ađehit làdãy đồng đẳng liên tiếp thuộc dãy đồng đẳng của anđehit fomic.tác dụng AgNO3 trong NH3 có dư. đun nóng thu được 15,6 g kim loại. xác định công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo, gọi tên.
  2 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Cho mình hỏi 1 chút về tin học 11 nhák..dễ lắm lun...?

  giả sữ cho xâu:S1='cua me' S2='em se la mua xuan' hãy sử dụng các câu lệnh để được các câu sau: a/'em se la mua xuan cua me' b/'mua xuan' c/'la mua xuan' d/'mua xuan cua me' e/'em la mua xuan' 3/cho các câu lệnh sau cho kết quả là gì? a/lenght(s2); b/pos('mua xuan',s2); c/... hiển thị thêm
  giả sữ cho xâu:S1='cua me' S2='em se la mua xuan' hãy sử dụng các câu lệnh để được các câu sau: a/'em se la mua xuan cua me' b/'mua xuan' c/'la mua xuan' d/'mua xuan cua me' e/'em la mua xuan' 3/cho các câu lệnh sau cho kết quả là gì? a/lenght(s2); b/pos('mua xuan',s2); c/ copy(s2,10,8); d/ delete(s2,4,2);. tk mấy bạn nhiều nhiều ạz..
  3 câu trả lời · Lập trình & Thiết kế · 8 năm trước
 • Một bài lập trình tin học đơn giản hà...giúp mình nhák?

  viết chương trình để in ra tất cả các ký tự là nguyên âm trong xâu nhập từ bàn phím.
  viết chương trình để in ra tất cả các ký tự là nguyên âm trong xâu nhập từ bàn phím.
  1 câu trả lời · Lập trình & Thiết kế · 8 năm trước
 • Tin học 11 giúp nha/...........?

  viết chương trình để in ra tất cả các ký tự là nguyên âm trong xâu nhập từ bàn phím. 2/ cho s1='cua me' s2='em se la mua xuan cua me'. cho các câu lệnh sau cho kết quả là gì? a/lenght(s2); b/pos('mua xuan',s2); c/copy(s2,10,8) d/delete(s2,4,2)
  viết chương trình để in ra tất cả các ký tự là nguyên âm trong xâu nhập từ bàn phím. 2/ cho s1='cua me' s2='em se la mua xuan cua me'. cho các câu lệnh sau cho kết quả là gì? a/lenght(s2); b/pos('mua xuan',s2); c/copy(s2,10,8) d/delete(s2,4,2)
  1 câu trả lời · Lập trình & Thiết kế · 8 năm trước
 • Giúp mình bài hóa 11 này nhá..?

  viết công thức cấu tạo của C6H14 biết: C6H14 + Cl2 ---> 1 sản phẩm thế duy nhất + HCl. ai giúp thì xin hậu tạ ạk..
  viết công thức cấu tạo của C6H14 biết: C6H14 + Cl2 ---> 1 sản phẩm thế duy nhất + HCl. ai giúp thì xin hậu tạ ạk..
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Toán chứng minh quy nạp giúp mình với..?

  cho công thức truy hồi là: {U1=3 {U của(n+1)=2*U của n. chứng minh bằng phương pháp quy nạp tức là chứng minh U của (n+1) = 2*U của n. mình làm mấy bước đầu thì được giả thuyết quy nạp là :U của (k+1)= 2*U của k. ta chứng minh biểu thức đúng với n=k+1, nghĩa là: U của (k+2)=2*U của (k+1)= 2*2*U của k. giúp mình chứng minh nghen..
  cho công thức truy hồi là: {U1=3 {U của(n+1)=2*U của n. chứng minh bằng phương pháp quy nạp tức là chứng minh U của (n+1) = 2*U của n. mình làm mấy bước đầu thì được giả thuyết quy nạp là :U của (k+1)= 2*U của k. ta chứng minh biểu thức đúng với n=k+1, nghĩa là: U của (k+2)=2*U của (k+1)= 2*2*U của k. giúp mình chứng minh nghen..
  2 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Bạn nào cho mìk hỏi vài câu về toán hình 11 nghén..?

  cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang (AB//DC và AB>CD) a/tìm giao tuyến của các cặp mp (SAD) và (SBC). b/GỌI E,F lần lượt là trug điểm SA,SB.tìm giao điểm của CE với (SBD). c/xác định thiết diện của (CEF) cắt hình chóp. cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, tâm O,M là trung điểm SA.Tìm thiết diện của mp(@) qua M,song song... hiển thị thêm
  cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang (AB//DC và AB>CD) a/tìm giao tuyến của các cặp mp (SAD) và (SBC). b/GỌI E,F lần lượt là trug điểm SA,SB.tìm giao điểm của CE với (SBD). c/xác định thiết diện của (CEF) cắt hình chóp. cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, tâm O,M là trung điểm SA.Tìm thiết diện của mp(@) qua M,song song với BC và CD cắt hình chóp.
  1 câu trả lời · Toán học · 8 năm trước
 • Giúp mình toán 11 ạ...đơn giản thui..?

  có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số: a/các chữ số khác nhau. b/mỗi số tự nhiên có 5 chữ số là số chẵn c/ các chữ số đứng giữa thì giống nhau(vd:12224 chẳg hạn..) 2/ có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số nhỏ hơn 3000 ??
  có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số: a/các chữ số khác nhau. b/mỗi số tự nhiên có 5 chữ số là số chẵn c/ các chữ số đứng giữa thì giống nhau(vd:12224 chẳg hạn..) 2/ có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số nhỏ hơn 3000 ??
  2 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Cho mình hỏi câu nỳ ......toán 10?

  chứng minh rằng cota - tan5a + 4sin^2 3a/(sin6a- sin4a) = 1 /(sina.cos5a), với a làm cho các biểu thức có nghĩa..
  chứng minh rằng cota - tan5a + 4sin^2 3a/(sin6a- sin4a) = 1 /(sina.cos5a), với a làm cho các biểu thức có nghĩa..
  2 câu trả lời · Toán học · 9 năm trước
 • Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AM,BN,CP cắt nhau tại H.?

  a)chứng minh tứ giác APMC là tứ giác nội tiếp . b)Chứng minh tam giác ABN đồng dạng với tam giác ACP và AB.AP=AC.AN
  a)chứng minh tứ giác APMC là tứ giác nội tiếp . b)Chứng minh tam giác ABN đồng dạng với tam giác ACP và AB.AP=AC.AN
  3 câu trả lời · Tiểu học & Trung học · 10 năm trước
 • Ai giúp mình nha :cho tam giác nhọn ABC có các đường cao AM,BM,CP cắt nhau tại H.Chứng minh?

  chứng minh tứ giác APMC nội tiếp b)Chứng minh tam giác ABN đồng dạng với tam giác ACP c)Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt AM kéo dài tại E.Chứng minh MH=ME. GIÚP MÌNH NHA!
  chứng minh tứ giác APMC nội tiếp b)Chứng minh tam giác ABN đồng dạng với tam giác ACP c)Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt AM kéo dài tại E.Chứng minh MH=ME. GIÚP MÌNH NHA!
  1 câu trả lời · Giảng dạy · 10 năm trước
 • Muốn xem phim"theo đuổi giấc mơ " nên vào trang wed nào?

  phim được trình chiếu trên kênh của đài phát thanh tuyền hình kiên giang
  phim được trình chiếu trên kênh của đài phát thanh tuyền hình kiên giang
  1 câu trả lời · Trò chơi & Giải trí - Khác · 1 thập kỷ trước