Lv 1230 points

Phong

Câu trả lời yêu thích11%
Câu trả lời35
Câu hỏi2