Lv 1228 points

Minh Thu

Câu trả lời yêu thích12%
Câu trả lời24
 • lam on giup em voi !?

  Câu 1:

  Học sinh lớp 6A khi xếp hàng ba, hàng tám đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Số học sinh của lớp 6A là

  Câu 2:

  Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 7cm; OB = 3cm. Khi đó: AB = cm.

  Câu 3:

  Tìm số tự nhiên , biết rằng: và . Kết quả là

  Câu 4:

  Số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 chia hết cho 12,16 và 48 là

  Câu 5:

  Tìm , biết: với là bội của 9 và lẻ. Kết quả là

  Câu 6:

  Tập hợp các ước chung của 555 và 120 (nhập theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ";") là {}.

  Câu 7:

  Phân tích số 5005 ra thừa số nguyên tố (theo cơ số tăng dần, dùng dấu “.” để biểu thị phép nhân). Kết quả là: 5005 =

  Câu 8:

  Tìm số tự nhiên để là số nguyên tố. Kết quả là

  Câu 9:

  Từ 10 điểm phân biệt trên một mặt phẳng (trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng) có thể kẻ được đường thẳng.

  Câu 10:

  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho là các số nguyên tố. Kết quả là

  5 Câu trả lờiViệc bạn có thể tự làm7 năm trước
 • Mai Minh sắp phải nộp bài ! ai giỏi toán giúp Mai Minh nè !?

  Câu 1:

  Cho đoạn thẳng AB, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB. Biết MA = 2 cm, MB = 3 cm. Độ dài đoạn AB là cm.

  Câu 2:

  Thừa số nguyên tố nhỏ nhất trong phân tích 312 thành tích các thừa số nguyên tố là

  Câu 3:

  Trên tia Ox lấy hai điểm A, C sao cho OA = 7cm; OC = 5cm. Khi đó: CA = cm.

  Câu 4:

  Học sinh lớp 6A khi xếp hàng ba, hàng tám đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Số học sinh của lớp 6A là

  Câu 5:

  Số phần tử của tập hợp A = là

  Câu 6:

  Trên tia Ox lấy hai điểm A, B. Trên tia Oy lấy hai điểm C, D sao cho OA = OC, OB = OD. So sánh AB và CD. Kết quả là AB CD.

  Câu 7:

  Tìm số tự nhiên , biết: . Kết quả là

  Câu 8:

  Phần tử bé nhất khác 0 của tập BC(555; 120) là

  Câu 9:

  Tìm số tự nhiên n nhỏ nhất sao cho số có dạng 11…1 (n chữ số 1) chia hết cho 27? Trả lời: n =

  Câu 10:

  Số tự nhiên A nhỏ nhất mà A chia cho 9 dư 2 và A chia cho 15 dư 8 là

  2 Câu trả lờiMáy tính - Khác7 năm trước
 • Số tự nhiên A nhỏ nhất mà A chia cho 9 dư 2 và A chia cho 15 dư 8 là?

  Các bạn giúp tui zới ! tui thank các bạn nhìu nhìu nha ! sắp hết giờ rùi , giúp tôi nha các bạn !

  2 Câu trả lờiCác "ngôi sao"7 năm trước