Lv 43.615 points

A --> á

Câu trả lời yêu thích15%
Câu trả lời761
Câu hỏi21

Có nên xỉ vả, đay nghiến người làm lòng ta đau? Anh Ca Khi lòng mình bị đau thắt... Có nhiều cách để biểu lộ ra ngoài : Nén lại , âm thầm chịu đựng Xỉ vả , đay nghiến người làm ta bị đau Tát vào mặt người làm ta đau Tất cả những hành động đó đều là thể hiện nhân cách của mình... Hãy nhìn lại mình trước... Và hãy là người cao thượng ! ----- Câu trả lời ấm lòng

Rất tiếc, không có gì để xem ở đây! Hoạt động của người dùng là riêng tư.