Lv 1105 points

Dũng senpai

Câu trả lời yêu thích0%
Câu trả lời2
Câu hỏi2
 • ai trả lời giúp mình với có j liên hệ email?

  Một đoàn du khách trên đường đi thăm Khu Bảo tồn động vật hoang dã. Khi đến một ngã ba chưa biết phải

  rẽ lối nào thì họ thấy hai người câm song sinh đang làm việc cạnh đó. Họ đã được các đoàn du khách trước

  lưu ý rằng, trong hai người câm đó có một người chuyên “nói” thật còn một chuyên “nói” dối, và khi được

  hỏi họ chỉ trả lời bằng cách gật đầu (khẳng định, đúng) hay lắc đầu (phủ định, sai). Do họ giống nhau nên

  mọi người không biết ai là người chuyên “nói” thật, ai là người chuyên “nói” dối để mà tin hay không tin.

  A) Một du khách đến gần và đặt chung cho cả hai người câm một câu hỏi. Sau khi nhận hai “câu” trả lời,

  du khách đó biết lối đoàn phải rẽ. Bạn hãy cho biết câu hỏi đó như thế nào?

  B) Một lát sau, du khách thứ hai cũng lại gần và đặt hai câu hỏi cho một trong hai người câm đó. Sau

  khi nhận hai “câu” trả lời, du khách biết lối đoàn phải rẽ. Bạn hãy cho biết hai câu hỏi đó như thế

  nào?

  C) Sau cùng, một cô gái trẻ chỉ hỏi một trong hai người câm một câu. Sau khi nhận “câu” trả lời, cô gái

  cũng biết lối đoàn phải rẽ. Bạn hãy cho biết câu hỏi đó thế nào?

  Tài chính cá nhân2 tháng trước