• 19/7/2013: CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ 2/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  19/7/2013: CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ Mùa thu trong vắt, nước ao hồ Gió gợn xôn xao, sóng nhấp nhô Thấp thoáng, lục bình trôi lảng vảng Thả cần, ngồi lặng đợi cá vô Nhìn phao nhấp nháy, trên nàn nước Thấp thỏm xuyến xao, phút đợi chờ Liễu rủ bên bờ, như đồng cảnh Thú vui câu cá, tự bao giờ Giangsơn
  3 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 19/7/2012: MÙA THU ĐANG VỀ 2/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  19/7/2012: MÙA THU ĐANG VỀ Vỉa hè, rải rắc lá vàng rơi Báo hiệu mùa thu, đang đến rồi Buồi sáng se se, cơn gió lạnh Buổi chiều lảng vảng, áng mây trôi Trong đầm, sen đã phai mầu lá Vườn cảnh, cúc vàng khoe sắc tươi Dìu dịu tiết trời, mùa thu đến Không gian man mác, quyến lòng tôi GiangSơn
  3 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 19/7/2015 CÓ NHỮNG ĐỔI THAY 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  19/7/2015 CÓ NHỮNG ĐỔI THAY Mới hay: Muôn sự trên đời Nhân gian vạn vật, đất trời đổi thay: Bút Bi yêu quý bấy nay Bỗng dưng khắc thất, tiếc thay chia lìa Nhưng rồi: Tống cựu qua đi Nghinh tân bút báu, trở về trốc tay Bạc, đen , hay, dở, vơi, đầy... Sự đởi nào có, ai hay bao giờ 16/07/2015 Giangsơn
  3 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 19/7/2014: TRUYỆN DÀI: PHỐ NGẬP ( Ký) 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  19/7/2014: TRUYỆN DÀI: PHỐ NGẬP ( Ký) Khu phố nơi tôi, lại lụt rồi Nước triều đã lớn, lại mưa rơi Kéo dài dòng dã, hai ba tiếng Nước nổi mênh nông, tựa biển khơi Người lớn xe bơi, trên mặt lộ Trẻ em thuyền giấy, thả trôi xuôi Ngán thay cái cảnh, dân đô thị Nước ngập chan hòa, khu phố tôi Ngày6/7/2014 Giangsơn
  3 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 19/7/2013: CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  19/7/2013: CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ Mùa thu trong vắt, nước ao hồ Gió gợn xôn xao, sóng nhấp nhô Thấp thoáng, lục bình trôi lảng vảng Thả cần, ngồi lặng đợi cá vô Nhìn phao nhấp nháy, trên nàn nước Thấp thỏm xuyến xao, phút đợi chờ Liễu rủ bên bờ, như đồng cảnh Thú vui câu cá, tự bao giờ Giangsơn
  3 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 19/7/2012: MÙA THU ĐANG VỀ 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  19/7/2012: MÙA THU ĐANG VỀ Vỉa hè, rải rắc lá vàng rơi Báo hiệu mùa thu, đang đến rồi Buồi sáng se se, cơn gió lạnh Buổi chiều lảng vảng, áng mây trôi Trong đầm, sen đã phai mầu lá Vườn cảnh, cúc vàng khoe sắc tươi Dìu dịu tiết trời, mùa thu đến Không gian man mác, quyến lòng tôi GiangSơn
  3 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 19/7/2011: CUỘC SỐNG VỘI VÀNG 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  19/7/2011: CUỘC SỐNG VỘI VÀNG Cuộc sống ngày nay thấy vội vàng Cả người nghèo khó, cả người sang Người nghèo chạy vạy no cơm áo Kẻ có lo toan tính việc làm Xe cộ ngược xuôi đều hố hả Người buôn kẻ bán chạy lòng vòng Sớm chiều tất bật người, xe cộ Như dục lòng tôi giữa phố đông Levanm45
  3 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) 3/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG 3/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT 3/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/07/0972014-ngay-tro-lai-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) 3/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN 3/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG 2/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2011: CHỊ LAO CÔNG Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT 2/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/07/0972014-ngay-tro-lai-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) 2/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN 2/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) 2/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2012: BÚT DANH: "GIANG SƠN" (3) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT 1/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2015 ĐỒI CHÈ BÁT NGÁT Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/07/0972014-ngay-tro-lai-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) 1/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2014: TIẾT TRỜI SÁNG NAY (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN 1/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  18/7/2013: CÙNG BẠN HIỀN Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/1872014-tiet-troi-sang-nay-ky.html
  4 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.