• Cách tính thuế TNCN?

  Câu trả lời của Bạn: 
  An là cá nhân cư trú, trong năm tính thuế có các khoản thu nhập sau: + Chuyển nhưỡng 2000 cổ phiếu của chứng khoán mã ABC đang niêm yết trên HXN với giá khớp lệnh 300.000đ/cổ phiếu, phí giao dịch 0,1%. Biết giá gốc lúc mua cổ phiếu 210.000 đồng/cổ phiếu. + Nhận thừa kế từ cha mẹ nuôi một mảnh đất tại TPHCM, giá tính lệ phí trước bạ: 1,2 tỷ đồng. Do... hiển thị thêm
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Tính thuế TNCN?

  Câu trả lời của Bạn: 
  An là cá nhân cư trú, trong năm tính thuế có các khoản thu nhập sau: + Tiền lượng hàng tháng chưa trừ thuế TNCN khi làm việc tại Công ty TNHH Hòa An: 50 trđ (đã trừ bảo hiểm theo quy định) + Tiền nhà ở và dịch vụ khác do công ty Hòa An trả thay: 12trđ/tháng. + Tiền lượng tháng 13 được nhận trong năm: 30trđ. + Tham gia giảng dạy tại hiệp hội... hiển thị thêm
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Tính thuế TNCN?

  Câu trả lời của Bạn: 
  An là cá nhân cư trú, trong năm tính thuế có các khoản thu nhập sau: + Tiền lượng hàng tháng chưa trừ thuế TNCN khi làm việc tại Công ty TNHH Hòa An: 50 trđ (đã trừ bảo hiểm theo quy định) + Tiền nhà ở và dịch vụ khác do công ty Hòa An trả thay: 12trđ/tháng. + Tiền lượng tháng 13 được nhận trong năm: 30trđ. + Tham gia giảng dạy tại hiệp hội... hiển thị thêm
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Lam ho minh mot kho tho 4 chu mhe?

  Câu trả lời của Bạn: 
  3 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.