• 11/9/2012: MƯA, GIÓ THÀNH THƠ 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2012: MƯA, GIÓ THÀNH THƠ Trong cảnh mịt mùng, của trận mưa Hư hư, ảo ảo, đẹp như mơ Mưa rơi tí tách, thành bài phú Gió thổi rì rào, kết vần thơ
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2011: BUỔI TIỄN TÂN BINH 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2011: BUỔI TIỄN TÂN BINH Quảng trường, rực rỡ cờ bay Cảnh quan nhộn nhịp, mừng ngày giao quân Rưng rưng, lời mẹ mến thương Con đi giữ lấy, quê hương đẹp giầu
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2016 (NCN) HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2016 (NCN) HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN Nhân ngày qu6c khánh, cuộc hành hương Đồng Khởi Bến, Tre chốn cội nguồn Kính viếng người anh hùng, áo vải Nghiêng mình mạc niệm, trước tâm nhang
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2014: TUY MỎNG CÁNH CHUỒN (Ký) 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2014: TUY MỎNG CÁNH CHUỒN (Ký) Mới hay, tuy mỏng cánh chuồn Sớm hôm chẳng nản, gió sương chảng sờn Khi sáng sớm, khi chiều buông Tiết trời thay đổi, lượn vòn trời cao
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2013: CƠN ĐẠI VŨ 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2013: CƠN ĐẠI VŨ Trời chiều sầm sập, đổ cơn mưa Đại vũ sảy ra, thật bất ngờ Ào ạt mưa tuôn, cao thác đổ Ầm ầm gió giật, đại phong ba
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2011: BUỔI TIỄN TÂN BINH 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2011: BUỔI TIỄN TÂN BINH Quảng trường, rực rỡ cờ bay Cảnh quan nhộn nhịp, mừng ngày giao quân Rưng rưng, lời mẹ mến thương Con đi giữ lấy, quê hương đẹp giầu
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2016 (NCN) HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2016 (NCN) HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN Nhân ngày qu6c khánh, cuộc hành hương Đồng Khởi Bến, Tre chốn cội nguồn Kính viếng người anh hùng, áo vải Nghiêng mình mạc niệm, trước tâm nhang
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2014: TUY MỎNG CÁNH CHUỒN (Ký) 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2014: TUY MỎNG CÁNH CHUỒN (Ký) Mới hay, tuy mỏng cánh chuồn Sớm hôm chẳng nản, gió sương chảng sờn Khi sáng sớm, khi chiều buông Tiết trời thay đổi, lượn vòn trời cao
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2013: CƠN ĐẠI VŨ 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2013: CƠN ĐẠI VŨ Trời chiều sầm sập, đổ cơn mưa Đại vũ sảy ra, thật bất ngờ Ào ạt mưa tuôn, cao thác đổ Ầm ầm gió giật, đại phong ba
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2012: MƯA, GIÓ THÀNH THƠ 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2012: MƯA, GIÓ THÀNH THƠ Trong cảnh mịt mùng, của trận mưa Hư hư, ảo ảo, đẹp như mơ Mưa rơi tí tách, thành bài phú Gió thổi rì rào, kết vần thơ
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2013: CƠN ĐẠI VŨ 1x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2013: CƠN ĐẠI VŨ Trời chiều sầm sập, đổ cơn mưa Đại vũ sảy ra, thật bất ngờ Ào ạt mưa tuôn, cao thác đổ Ầm ầm gió giật, đại phong ba
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2012: MƯA, GIÓ THÀNH THƠ 1x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2012: MƯA, GIÓ THÀNH THƠ Trong cảnh mịt mùng, của trận mưa Hư hư, ảo ảo, đẹp như mơ Mưa rơi tí tách, thành bài phú Gió thổi rì rào, kết vần thơ
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/9/2011: BUỔI TIỄN TÂN BINH 1x c?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/9/2011: BUỔI TIỄN TÂN BINH Quảng trường, rực rỡ cờ bay Cảnh quan nhộn nhịp, mừng ngày giao quân Rưng rưng, lời mẹ mến thương Con đi giữ lấy, quê hương đẹp giầu
  13 giờ trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Cho em hỏi dàn ý đề 4 bài viết số 3 lớp 9?

  Câu trả lời của Bạn: 
  15 giờ trước
  Hãy là người đầu tiên trả lời
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Đóng vai ông sáu kể lai chuyen chiếc lược ngà?

  Câu trả lời của Bạn: 
  3 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.