• Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Em quan hệ tình dục ko làm mạnh nhưng em chua qua 72h co cách gi chống hiv không xin giup em?

  Câu trả lời của Bạn: 
  Em có bị nhiễm HIV không ạ
  5 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2015 (KN) KÝ ỨC : THÁNG 12 3k2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2015 (KN) KÝ ỨC : THÁNG 12 Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2015/11/01122015-kn-ky-uc-thang-12.html
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2014: MÓM QUÀ KỶ NIỆM (Ký) 3k2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2014: MÓM QUÀ KỶ NIỆM (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/11/01122014-mom-qua-ky-niem-ky.html
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2011-12-13: LỜI HAY, Ý ĐẸP (46/23) 2k2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2011-12-13: LỜI HAY, Ý ĐẸP (46/23) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/11/01122014-mom-qua-ky-niem-ky.html
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2012: TRÊN SÂN PHÚ THỌ HÒA 2k2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2012: TRÊN SÂN PHÚ THỌ HÒA Xem thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/11/01122014-mom-qua-ky-niem-ky.html
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 012/12/2011: NGÀY MÙNG MỘT, THÁNG MƯỜI HAI 1k2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  012/12/2011: NGÀY MÙNG MỘT, THÁNG MƯỜI HAI Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/11/01122014-mom-qua-ky-niem-ky.html
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 012/12/2011: NGÀY MÙNG MỘT, THÁNG MƯỜI HAI 1k2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  012/12/2011: NGÀY MÙNG MỘT, THÁNG MƯỜI HAI Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/11/01122014-mom-qua-ky-niem-ky.html
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2012: TRÊN SÂN PHÚ THỌ HÒA 3k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2012: TRÊN SÂN PHÚ THỌ HÒA Buởi sớm trên sân Phú Thọ Hòa Mênh mông sân cỏ, rộng bao la Thanh thơi dạo gót, vui đi bộ Tay đánh nhịp nhàng, hành khúc ca
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 012/12/2011: NGÀY MÙNG MỘT, THÁNG MƯỜI HAI 3k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  012/12/2011: NGÀY MÙNG MỘT, THÁNG MƯỜI HAI Hôm nay mùng một, tháng mười hai Ngày tháng cuối năm, đã đến rồi Không khí trở nên, như vội vã Thời gian đủng đỉnh, chầm chậm trôi
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2016 NOEL ĐANG VỀ PHỐ 3k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2016 NOEL ĐANG VỀ PHỐ Hôm nay mùng một tháng mười hai Thời khắc NOEL cuả đất trời Hang đá BENEM nơi thánh địa Thông xanh cao vút dưới thiên thai Minhle989
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2015 (KN) KÝ ỨC : THÁNG 12 3k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2015 (KN) KÝ ỨC : THÁNG 12 Thứ ba: Ngày một, tháng mười hai Ký ức trong tôi, cả một thời Cái thuở tân binh, nơi Bất Bạt Cái kỳ dã ngoại, chốn Sơn Tây Giangsơn
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2014: MÓM QUÀ KỶ NIỆM (Ký) 3k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2014: MÓM QUÀ KỶ NIỆM (Ký) Máy bay giặc Mỹ: Vỡ tan tành Xác rơi rải rắc, bãi cỏ tranh Lượm mảnh đuya-ra, làm kỷ vật Tạo nên chiếc lược, dáng phi hành
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 012/12/2011: NGÀY MÙNG MỘT, THÁNG MƯỜI HAI 2k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  012/12/2011: NGÀY MÙNG MỘT, THÁNG MƯỜI HAI Hôm nay mùng một, tháng mười hai Ngày tháng cuối năm, đã đến rồi Không khí trở nên, như vội vã Thời gian đủng đỉnh, chầm chậm trôi
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2015 (KN) KÝ ỨC : THÁNG 12 2k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2015 (KN) KÝ ỨC : THÁNG 12 Thứ ba: Ngày một, tháng mười hai Ký ức trong tôi, cả một thời Cái thuở tân binh, nơi Bất Bạt Cái kỳ dã ngoại, chốn Sơn Tây Giangsơn
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2014: MÓM QUÀ KỶ NIỆM (Ký) 2k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2014: MÓM QUÀ KỶ NIỆM (Ký) Máy bay giặc Mỹ: Vỡ tan tành Xác rơi rải rắc, bãi cỏ tranh Lượm mảnh đuya-ra, làm kỷ vật Tạo nên chiếc lược, dáng phi hàn
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2011-12-13: LỜI HAY, Ý ĐẸP (46/23) 2k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2011-12-13: LỜI HAY, Ý ĐẸP (46/23) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/11/01122014-mom-qua-ky-niem-ky.html
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2012: TRÊN SÂN PHÚ THỌ HÒA 2k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2012: TRÊN SÂN PHÚ THỌ HÒA Buởi sớm trên sân Phú Thọ Hòa Mênh mông sân cỏ, rộng bao la Thanh thơi dạo gót, vui đi bộ Tay đánh nhịp nhàng, hành khúc ca
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2016 NOEL ĐANG VỀ PHỐ 1k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2016 NOEL ĐANG VỀ PHỐ Hôm nay mùng một tháng mười hai Thời khắc NOEL cuả đất trời Hang đá BENEM nơi thánh địa Thông xanh cao vút dưới thiên thai Minhle989
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 01/12/2015 (KN) KÝ ỨC : THÁNG 12 1k?

  Câu trả lời của Bạn: 
  01/12/2015 (KN) KÝ ỨC : THÁNG 12 Thứ ba: Ngày một, tháng mười hai Ký ức trong tôi, cả một thời Cái thuở tân binh, nơi Bất Bạt Cái kỳ dã ngoại, chốn Sơn Tây Giangsơn
  2 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.