• 20/7/2015 CÂY DỪA KỲ DIÊU: 1/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2015 CÂY DỪA KỲ DIÊU: Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/08/0382014-cay-dua-ky-dieu-ky_2.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2014: KỲ DIỆU THAY (Ký) 1/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2014: KỲ DIỆU THAY (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/2072014-ky-dieu-thay-ky.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2013: BOX THƠ CA 1/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2013: BOX THƠ CA Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/2072014-ky-dieu-thay-ky.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2012: HÔM NAY: NGÀY 20/7 1/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2012: HÔM NAY: NGÀY 20/7 Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/2072014-ky-dieu-thay-ky.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2011: VƯỜN THƯỢNG UYỂN 1/4?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2011: VƯỜN THƯỢNG UYỂN Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/2072014-ky-dieu-thay-ky.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2015 CÂY DỪA KỲ DIÊU: 1/3?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2015 CÂY DỪA KỲ DIÊU: Xem Thêm http://levanm.blogspot.com/2014/08/0382014-cay-dua-ky-dieu-ky_2.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2014: KỲ DIỆU THAY (Ký) 1/3?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2014: KỲ DIỆU THAY (Ký) Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/2072014-ky-dieu-thay-ky.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2013: BOX THƠ CA 1/3?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2013: BOX THƠ CA Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/2072014-ky-dieu-thay-ky.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2012: HÔM NAY: NGÀY 20/7 1/3?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2012: HÔM NAY: NGÀY 20/7 Xem Thêm: http://levanm.blogspot.com/2014/07/2072014-ky-dieu-thay-ky.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2011: VƯỜN THƯỢNG UYỂN 1/3?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2011: VƯỜN THƯỢNG UYỂN Xem Them: http://levanm.blogspot.com/2014/07/2072014-ky-dieu-thay-ky.html
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2015 CÂY DỪA KỲ DIÊU: ( Ký) 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2015 CÂY DỪA KỲ DIÊU: ( Ký) Có dịp bạn đến Đầm Sen Nhớ qua Thượng Uyển, ngắm xem cây dừa Ngọn xanh, ba nhánh câu thơ “Nhân hòa; Địa lợi, ba là: Thiên căn” Gió đưa xào xạc lá xanh Nắng vàng, nhuộn sắc hoàng anh trái dừa Kìa xem: vui với buồng hoa Có đôi bướm tráng, lượn lờ bên nhau Ngày 20/7/2014 Giangsơn
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2014: KỲ DIỆU THAY (Ký) 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2014: KỲ DIỆU THAY (Ký) Thật là kỳ diệu: Sáng hôm nay Lai láng vần thơ, ý tỏ bày Nhất lô hữu duyên, trong nắng sớm Tam kim xuất hiện, dưới ban mai Thông minh sáng suốt, do thiên phú May mắn gặp thời, đất trao tay Buổi sớm đầu thu, trời mát dịu Tâm hồn phơi phới, tựa đang bay Ngày05/7/2014 Ngọclan
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2013: BOX THƠ CA 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2013: BOX THƠ CA Một cách trò vui, văn hóa thôi! Qua đây biết được, nết từng người Tu trì từ thiện, hay gian dối Hóa cải xân xi, trước cảnh đời Người thiện, long lanh qua ánh nhãn Kẻ gian mờ mịt, thính như đui Phải đâu giầu sang, hay danh vọng Chỉ để biết ta, vớí biết người Giangsơn
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2012: HÔM NAY: NGÀY 20/7 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2012: HÔM NAY: NGÀY 20/7 Hai mươi tháng bảy, sáng hôm nay Thời tiết âm U, khắp đó đây Mặt đất lặng thinh, không ngọn gió Bầu trời vẩn đục, phủ đầy mây Không gian xám xịt, như làn khói Không khí oi nồng, nóng lắt lay Phản xạ tự nhiên, ta dự đoán Trời này: Lại sắp sửa, mưa đây! GiangSơn
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2011: VƯỜN THƯỢNG UYỂN 1/2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2011: VƯỜN THƯỢNG UYỂN Rồng vànguốn khúc, ngự tiền môn Chào đón khách du, thưởng ngoạn vườn Ngọn tháp tình yêu, soi bóng nước Hồ Tây trong vắt, cá từng đàn Giàn lan rực rỡ, muôn mầu sắc Cành liễu đung đưa, dưới nắng vàng Thưởng ngoạn mùa thu, vườn thượng uyển Mà lòng cứ ngỡ, độ xuân sang Levanm45
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2015 CÂY DỪA KỲ DIÊU: ( Ký) 1/1?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2015 CÂY DỪA KỲ DIÊU: ( Ký) Có dịp bạn đến Đầm Sen Nhớ qua Thượng Uyển, ngắm xem cây dừa Ngọn xanh, ba nhánh câu thơ “Nhân hòa; Địa lợi, ba là: Thiên căn” Gió đưa xào xạc lá xanh Nắng vàng, nhuộn sắc hoàng anh trái dừa Kìa xem: vui với buồng hoa Có đôi bướm tráng, lượn lờ bên nhau Ngày 20/7/2014 Giangsơn
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2014: KỲ DIỆU THAY (Ký) 1/1?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2014: KỲ DIỆU THAY (Ký) Thật là kỳ diệu: Sáng hôm nay Lai láng vần thơ, ý tỏ bày Nhất lô hữu duyên, trong nắng sớm Tam kim xuất hiện, dưới ban mai Thông minh sáng suốt, do thiên phú May mắn gặp thời, đất trao tay Buổi sớm đầu thu, trời mát dịu Tâm hồn phơi phới, tựa đang bay Ngày05/7/2014 Ngọclan
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2013: BOX THƠ CA 1/1?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2013: BOX THƠ CA Một cách trò vui, văn hóa thôi! Qua đây biết được, nết từng người Tu trì từ thiện, hay gian dối Hóa cải xân xi, trước cảnh đời Người thiện, long lanh qua ánh nhãn Kẻ gian mờ mịt, thính như đui Phải đâu giầu sang, hay danh vọng Chỉ để biết ta, vớí biết người Giangsơn
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2012: HÔM NAY: NGÀY 20/7 1/1?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2012: HÔM NAY: NGÀY 20/7 Hai mươi tháng bảy, sáng hôm nay Thời tiết âm U, khắp đó đây Mặt đất lặng thinh, không ngọn gió Bầu trời vẩn đục, phủ đầy mây Không gian xám xịt, như làn khói Không khí oi nồng, nóng lắt lay Phản xạ tự nhiên, ta dự đoán Trời này: Lại sắp sửa, mưa đây! GiangSơn
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 20/7/2011: VƯỜN THƯỢNG UYỂN 1/1?

  Câu trả lời của Bạn: 
  20/7/2011: VƯỜN THƯỢNG UYỂN Rồng vànguốn khúc, ngự tiền môn Chào đón khách du, thưởng ngoạn vườn Ngọn tháp tình yêu, soi bóng nước Hồ Tây trong vắt, cá từng đàn Giàn lan rực rỡ, muôn mầu sắc Cành liễu đung đưa, dưới nắng vàng Thưởng ngoạn mùa thu, vườn thượng uyển Mà lòng cứ ngỡ, độ xuân sang Levanm45
  1 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.