• Khướu bị gãy gần lìa chân có thể lành không?

  Câu trả lời của Bạn: 
  2 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Khướu bị gãy gần lìa chân có thể lành lại được không?

  Câu trả lời của Bạn: 
  2 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2012: LOÀI CHIM HỮU ÍCH 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2012: LOÀI CHIM HỮU ÍCH Bộ lông óng mượt, sắc vàng nâu Dân gian quen gọi: Chú chim sâu Truyền cành, nhảy nhót, nhanh thoăn thoắt Nghiêng ngó trên từng, những luống rau
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2010: THƯ GIÃN 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2010: THƯ GIÃN - 1. - Thưa bác sĩ, tôi đã nuốt một cái chìa khóa vào bụng. - Từ khi nào vậy? - Dạ... cách đây ba tháng. - Vậy sao bây giờ mới đến khám? - Dạ... sau đó thì tôi dùng chìa dự phòng, nhưng sáng nay tôi cũng làm mất luôn chìa dự phòng rồi.
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2015 “Ký Ức” THĂM VIẾNG HÒN DUNG 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2015 “Ký Ức” THĂM VIẾNG HÒN DUNG Từ nhà an dưỡng, hướng Hòn Chồng Sóng biển long lanh, mặt nước trong Sợi nắng vàng ươm, như trải lụa Nồm nam hây hẩy, sóng trào dâng
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/05/2014: NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ (Ký) 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/05/2014: NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ (Ký) Những ngày nghỉ lễ, tính đi đâu? Phan Thiết, Nha Trang, hay Vũng Tàu Sinh thái Cần Giờ, hay Cát Lái Cao nguyên lộng gió, hoặc rừng sâu
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2013: RUỘNG BẬC THANG 3x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2013: RUỘNG BẬC THANG Lớp lớp, tầng tầng, ruộng bậc thang Lượn quanh, uốn khúc, khắp lưng ngàn Lá xanh biêng biếc, như mây thắm Nước mát xuôi dòng, chảy chứa chan
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2015 “Ký Ức” THĂM VIẾNG HÒN DUNG 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2015 “Ký Ức” THĂM VIẾNG HÒN DUNG Từ nhà an dưỡng, hướng Hòn Chồng Sóng biển long lanh, mặt nước trong Sợi nắng vàng ươm, như trải lụa Nồm nam hây hẩy, sóng trào dâng
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/05/2014: NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ (Ký) 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/05/2014: NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ (Ký) Những ngày nghỉ lễ, tính đi đâu? Phan Thiết, Nha Trang, hay Vũng Tàu Sinh thái Cần Giờ, hay Cát Lái Cao nguyên lộng gió, hoặc rừng sâu
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2013: RUỘNG BẬC THANG 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2013: RUỘNG BẬC THANG Lớp lớp, tầng tầng, ruộng bậc thang Lượn quanh, uốn khúc, khắp lưng ngàn Lá xanh biêng biếc, như mây thắm Nước mát xuôi dòng, chảy chứa chan
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2013: RUỘNG BẬC THANG 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2013: RUỘNG BẬC THANG Lớp lớp, tầng tầng, ruộng bậc thang Lượn quanh, uốn khúc, khắp lưng ngàn Lá xanh biêng biếc, như mây thắm Nước mát xuôi dòng, chảy chứa chan
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2012: LOÀI CHIM HỮU ÍCH 2x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2012: LOÀI CHIM HỮU ÍCH Bộ lông óng mượt, sắc vàng nâu Dân gian quen gọi: Chú chim sâu Truyền cành, nhảy nhót, nhanh thoăn thoắt Nghiêng ngó trên từng, những luống rau
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2015 “Ký Ức” THĂM VIẾNG HÒN DUNG 1x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2015 “Ký Ức” THĂM VIẾNG HÒN DUNG Từ nhà an dưỡng, hướng Hòn Chồng Sóng biển long lanh, mặt nước trong Sợi nắng vàng ươm, như trải lụa Nồm nam hây hẩy, sóng trào dâng
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/05/2014: NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ (Ký) 1x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/05/2014: NHỮNG NGÀY NGHỈ LỄ (Ký) Những ngày nghỉ lễ, tính đi đâu? Phan Thiết, Nha Trang, hay Vũng Tàu Sinh thái Cần Giờ, hay Cát Lái Cao nguyên lộng gió, hoặc rừng sâu
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2013: RUỘNG BẬC THANG 1x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2013: RUỘNG BẬC THANG Lớp lớp, tầng tầng, ruộng bậc thang Lượn quanh, uốn khúc, khắp lưng ngàn Lá xanh biêng biếc, như mây thắm Nước mát xuôi dòng, chảy chứa chan
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2012: LOÀI CHIM HỮU ÍCH 1x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2012: LOÀI CHIM HỮU ÍCH Bộ lông óng mượt, sắc vàng nâu Dân gian quen gọi: Chú chim sâu Truyền cành, nhảy nhót, nhanh thoăn thoắt Nghiêng ngó trên từng, những luống rau
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2010: THƯ GIÃN 1x?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2010: THƯ GIÃN - 1. - Thưa bác sĩ, tôi đã nuốt một cái chìa khóa vào bụng. - Từ khi nào vậy? - Dạ... cách đây ba tháng. - Vậy sao bây giờ mới đến khám? - Dạ... sau đó thì tôi dùng chìa dự phòng, nhưng sáng nay tôi cũng làm mất luôn chìa dự phòng rồi.
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2012: LOÀI CHIM HỮU ÍCH 3m?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2012: LOÀI CHIM HỮU ÍCH Bộ lông óng mượt, sắc vàng nâu Dân gian quen gọi: Chú chim sâu Truyền cành, nhảy nhót, nhanh thoăn thoắt Nghiêng ngó trên từng, những luống rau
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2010: THƯ GIÃN 3m?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2010: THƯ GIÃN - 1. - Thưa bác sĩ, tôi đã nuốt một cái chìa khóa vào bụng. - Từ khi nào vậy? - Dạ... cách đây ba tháng. - Vậy sao bây giờ mới đến khám? - Dạ... sau đó thì tôi dùng chìa dự phòng, nhưng sáng nay tôi cũng làm mất luôn chìa dự phòng rồi.
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • 11/5/2015 “Ký Ức” THĂM VIẾNG HÒN DUNG 3m?

  Câu trả lời của Bạn: 
  11/5/2015 “Ký Ức” THĂM VIẾNG HÒN DUNG Từ nhà an dưỡng, hướng Hòn Chồng Sóng biển long lanh, mặt nước trong Sợi nắng vàng ươm, như trải lụa Nồm nam hây hẩy, sóng trào dâng
  7 ngày trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.