• Chung minh su phu hop giua cau tao va chuc nang cua mien re so cap?

  Câu trả lời của Bạn: 
  3 tuần trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.
 • Cây nhả khí oxi và CO2?

  Câu trả lời của Bạn: 
  Chào mọi người. Em có nghe nói là phải trồng cây để bảo vệ môi trường, hút khí CO2 và thải khí O2 để môi trường trong lành hơn. Tuy nhiên, em thấy là vào buổi sáng mới như vậy còn vào buổi đêm cây xanh lại hút O2 và thải CO2. Như vậy nếu buổi sáng cây nhả được 1l O2 mà vào buổi đêm lại hút 1l O2 thì bằng 0 ạ?
  1 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.