• Về nhà đúng lúc trời bắt đầu mưa?

  Câu trả lời của Bạn: 
  Vào mùa mưa. Những lúc đi đâu và lúc mình chạy xe về tới nhà,mở cửa cho xe vào nhà thì 5 phút sau trời bắt đầu đổ mưa xuống, mình chú ý đều này cũng hay rơi vào hơn 10 lần đều bị như vậy.Có phải ý trời cũng giúp mình, nguyên nhân do đâu mà ông trời thương mình vậy,thắc mắc mà không hiểu tại sao vậy.Ai rành tâm linh giải đáp dùm
  1 tháng trước
  Thêm câu trả lời của bạn
  Ảnh
  Nguồn
  • Sửa
  • Đang tải lên
  • Chúng tôi đang gặp phải một số sự cố, vui lòng thử lại.