• Ở Việt nam có đài Radio nào hay hay không ạ?

    Í mình là một chương trình Radio có thể nghe giọng nói ấy. Thấy hình như Việt Nam chả có FM nào hay, toàn mấy cái vó vẩn. Mấy chương trình mà người già hay nghe í mình không thích lắm. Thấy nước ngoài họ có nhiều mà chả thấy Việt nam có
    Í mình là một chương trình Radio có thể nghe giọng nói ấy. Thấy hình như Việt Nam chả có FM nào hay, toàn mấy cái vó vẩn. Mấy chương trình mà người già hay nghe í mình không thích lắm. Thấy nước ngoài họ có nhiều mà chả thấy Việt nam có
    13 câu trả lời · 3 năm trước