• Nên coi phim và ăn ở đâu thì ngon??? Mấy tiệm teen chút?

    Du lịch Đà Lạt mình muốn ăn ngon với lại đi xem phim đi chơi thì nên đi đâu chỗ nào có nhiều bạn trẻ hay ghé
    Du lịch Đà Lạt mình muốn ăn ngon với lại đi xem phim đi chơi thì nên đi đâu chỗ nào có nhiều bạn trẻ hay ghé
    4 câu trả lời · 3 năm trước