• Cách mở quán ăn nhậu nhỏ?

    E muốn thuê mặt bằng mở quán ăn nhậu chủ yếu đồ nứơng đồ ăn vặt bia với nuớc ngọt quy mô 10-15 bàn.như vậy có phải đk kinh doanh k ạ nếu có cần những gì ạ
    E muốn thuê mặt bằng mở quán ăn nhậu chủ yếu đồ nứơng đồ ăn vặt bia với nuớc ngọt quy mô 10-15 bàn.như vậy có phải đk kinh doanh k ạ nếu có cần những gì ạ
    5 câu trả lời · 2 năm trước