• Cần lắm 1 tấm lòng hảo tâm?

  tam giác abc có độ dài các cạnh là a,b,c và có diện tích bằng 1.chứng minh rằng 2012a^2+2010b^2-1005c^2 >= 4căn2010
  tam giác abc có độ dài các cạnh là a,b,c và có diện tích bằng 1.chứng minh rằng 2012a^2+2010b^2-1005c^2 >= 4căn2010
  7 câu trả lời · 7 ngày trước
 • Giúp mình với ạ, đang cần gấp lắm luôn?

  Câu trả lời hay nhất: + viết lại phương trình của (C) x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0 <=> (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9 => tâm I(1,-2) bán kính R = 3 + đường thẳng d tiếp xúc với d <=> khoảng cách từ d đến I bằng R gọi d : ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 # 0) d tiếp xúc với (C) <=> |a.1 + b.-2 + c|/căn(a^2 + b^2) = 3 <=>... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: + viết lại phương trình của (C)
  x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0 <=> (x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 9
  => tâm I(1,-2) bán kính R = 3
  + đường thẳng d tiếp xúc với d <=> khoảng cách từ d đến I bằng R
  gọi d : ax + by + c = 0 (a^2 + b^2 # 0)
  d tiếp xúc với (C) <=> |a.1 + b.-2 + c|/căn(a^2 + b^2) = 3
  <=> |a - 2b + c| = 3.căn(a^2 + b^2)
  ........
  có vô số đường thẳng như zậy
  4 câu trả lời · 12 giờ trước
 • Cac ban oi giup mk voi, bai nay kho qua?

  Một xe ô tô đi từ A đến B dài 120km trong một thời gian nhất định. Sau khi đi được nửa quãng đường thì ô tô tăng vận tốc thêm 10km/h nên xe đến B sớm 12 phút so với dự định. Tính vận tốc ban đầu của xe.
  Một xe ô tô đi từ A đến B dài 120km trong một thời gian nhất định. Sau khi đi được nửa quãng đường thì ô tô tăng vận tốc thêm 10km/h nên xe đến B sớm 12 phút so với dự định. Tính vận tốc ban đầu của xe.
  5 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Giúp mjk với ạ?

  Câu trả lời hay nhất: -3x^2+x+4>=0
  <=>-3x^2-3x+4x+4>=0
  <=>-3x(x-1)+4(x+1)>=0
  <=>(-3x+4)(x+1)>=0
  <=>_ -3x+4>=0
  _ x+1>=0
  <=>_-3(x-4/3)>=0 <=> x-4/3<=0 (chuyển vế -3 sang vì -3<0 nên đổi dấu) <=> x<=4/3
  _x>=-1
  =>-1<=x<=4/3
  Câu trả lời hay nhất: -3x^2+x+4>=0
  <=>-3x^2-3x+4x+4>=0
  <=>-3x(x-1)+4(x+1)>=0
  <=>(-3x+4)(x+1)>=0
  <=>_ -3x+4>=0
  _ x+1>=0
  <=>_-3(x-4/3)>=0 <=> x-4/3<=0 (chuyển vế -3 sang vì -3<0 nên đổi dấu) <=> x<=4/3
  _x>=-1
  =>-1<=x<=4/3
  5 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Giai giup minh bai toan luong giac lop 10 nay nha, cang nhanh cang tot.?

  chung minh: a) cos3x=4cos2x-3cosx b) sin3x=3sinx-4sin2x c) cos2x-sin22x=cos2x.cos2x-2sin2x-cos2x
  chung minh: a) cos3x=4cos2x-3cosx b) sin3x=3sinx-4sin2x c) cos2x-sin22x=cos2x.cos2x-2sin2x-cos2x
  5 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Giúp mình bài này với ạ?

  Câu trả lời hay nhất: MẶC DÙ CÁI ĐỀ BÀI CỦA BẠN PHÒ VCL NHG MÌNH VẪN CỐ SUB VÀ GIẢI RA NÊN BẠN CHO MÌNH 5* NHÉ CẢM ƠN BẠN NHIỀU a. Ta có góc FAE = góc BAD = 90 =====> góc FAD + DAE = góc DAE + EAB =====> góc FAD = góc EAB Khi đó tam giác FAD = tam giác EAB ( cạnh huyền - góc nhọn ) =========> AF = AE b. Do AF = AE, góc... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: MẶC DÙ CÁI ĐỀ BÀI CỦA BẠN PHÒ VCL NHG MÌNH VẪN CỐ SUB VÀ GIẢI RA NÊN BẠN CHO MÌNH 5* NHÉ CẢM ƠN BẠN NHIỀU

  a. Ta có góc FAE = góc BAD = 90
  =====> góc FAD + DAE = góc DAE + EAB
  =====> góc FAD = góc EAB
  Khi đó tam giác FAD = tam giác EAB ( cạnh huyền - góc nhọn )
  =========> AF = AE

  b. Do AF = AE, góc EAF = 90 nên tam giác EAF vuông cân tại A
  Khi đó AK vừa là trung tuyến vừa là trung trực của tam giác
  Mà G và K nằm trên AK nên GE = GF và KE = KF
  =======> tam giác GKE = tam giác GKF (c.c.c)
  ==========> góc EGK = góc FGK và EG = FG (1)
  Mà EG // AB // CD nên góc EGK = góc GKF
  Khi đó góc FGK = góc GKF ===> tam giác GFK cân tại F ==> FG = FK (2)
  Tương tự ta có EG = EK (3)
  Từ (1) (2) (3) ta có EG = FG = FK = EK nên tứ giác EGFK là hình thoi

  c.Vì ABCD là hình vuông nên góc ACD = 45
  ======> góc ACF =45
  Vì AK là trung tuyến tam giác ACF vuông cân nên AK cũng là đường phân giác
  Do đó góc FAK = 1/2 FAC = 45
  ====> góc ACF = góc FAK ======> tam giác ACF đồng dạng tam giác KAF (g.g)

  d. Từ 2 cái tam giác đồng dạng bên trên suy ra tỉ lệ. Hết phim
  5 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Hình 11 @@ giúp với?

  Câu trả lời hay nhất: Bạn tự vẽ hình nha Gọi M là trung điểm AC. Kẻ MN vuông góc SA. Lấy K thuộc AB sao cho KM vuông góc AC Ta có tam giác AMK đồng dạng tam giác ABC Nên MK / BC = AM / AB .Bạn tự tính luôn nha => MK = a căn(3/2) Ta có SC vuông góc (ABC) nên SC vuông góc MK Lại có AC vuông góc MK nên khi đó MK vuông góc... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Bạn tự vẽ hình nha
  Gọi M là trung điểm AC. Kẻ MN vuông góc SA. Lấy K thuộc AB sao cho KM vuông góc AC

  Ta có tam giác AMK đồng dạng tam giác ABC
  Nên MK / BC = AM / AB .Bạn tự tính luôn nha => MK = a căn(3/2)

  Ta có SC vuông góc (ABC)
  nên SC vuông góc MK
  Lại có AC vuông góc MK nên khi đó MK vuông góc (SAC)
  ====> MK vuông góc SA. Mà MN vuông góc SA
  nên khi đó SA vuông góc (MKN)

  Do đó góc MNK là góc giữa 2 mặt phẳng (SAB) và (SAC)
  ====> sin(MNK) = căn (13/19) => cos(MNK) = căn (6/19) => tan (MNK) = căn(13/6)
  ========> MN = MK / tan(MNK) = 3a / (căn 13)
  Khi đó AN^2 = AM^2 - MN^2 = (3a^2)/52 ====> AN = a căn(3/52)

  Ta có tam giác AMN đồng dạng tam giác ASC
  nên MN / SC = AN / AC => SC = ..............bạn tự tính nốt nha mình lười lắm xD
  5 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Giai giup minh bai toan luong giac lop 10 nay nha, cang nhanh cang tot.?

  chung minh: a) cos3x=4cos^2x-3cosx b) sin3x=3sinx-4sin^2x c) cos^2x-sin^2 2x=cos^2x.cos2x-2sin^2x-cos^2x
  chung minh: a) cos3x=4cos^2x-3cosx b) sin3x=3sinx-4sin^2x c) cos^2x-sin^2 2x=cos^2x.cos2x-2sin^2x-cos^2x
  4 câu trả lời · 1 ngày trước
 • Giúp vs: cosa-cos7a/sin7a-sina=tan4?

  4 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Mọi người giúp mình bài hình 8 này với !!?

  Mọi người giúp mình bài hình 8 này với !!?

  Câu trả lời hay nhất: Tia DH cắt AC tại N; tia EH cắt AB tại M => H là trực tâm ∆ AMN => MN _I_ AH => MN//BC (1) Gọi K là trung điểm MN Dễ thấy ∆ vuông ADH ( trung tuyến DO) ~ ∆ vuông NDM (trung tuyến DK) => ^OBK = ^ODH + ^NBK = ^OBH + ^ADO = 90o hay DK _I_ DO => tia DK trùng tia DI (*) Tương tự : EK _I_ EO => tia EK... hiển thị thêm
  Câu trả lời hay nhất: Tia DH cắt AC tại N; tia EH cắt AB tại M
  => H là trực tâm ∆ AMN => MN _I_ AH => MN//BC (1)
  Gọi K là trung điểm MN
  Dễ thấy ∆ vuông ADH ( trung tuyến DO) ~ ∆ vuông NDM (trung tuyến DK)
  => ^OBK = ^ODH + ^NBK = ^OBH + ^ADO = 90o hay DK _I_ DO => tia DK trùng tia DI (*)
  Tương tự : EK _I_ EO => tia EK trùng tia EI (**)
  Từ (*) và (**) => I trùng K (2)
  Từ (1) và (2) => AI đi qua trung điểm BC
  6 câu trả lời · 7 ngày trước
 • Giải giúp mình với! X2/căn (x2-1) =1?

  4 câu trả lời · 2 ngày trước
 • Cho f(x) =2cos^2(4x-1).cm |f'(x) |<=8.?

  4 câu trả lời · 3 ngày trước
 • Giúp mình 1 bài hình học?

  Đề bài: Cho hình thoi ABCD có chu vi là 16cm, diện tích là 8cm^2. Tính các góc của hình thoi
  Đề bài: Cho hình thoi ABCD có chu vi là 16cm, diện tích là 8cm^2. Tính các góc của hình thoi
  6 câu trả lời · 5 ngày trước
 • Đại số lớp 9, anh kim ngưu và mọi người giúp em. Khó quá ạ?

  Cho bất phương trình : căn bậc hai của (4+x)(6-x) <= x^2-2x+m. Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi -4<=m<=6
  Cho bất phương trình : căn bậc hai của (4+x)(6-x) <= x^2-2x+m. Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi -4<=m<=6
  4 câu trả lời · 3 ngày trước
 • A kim ngưu giải hộ e ạ....e viết đề hơi khó hiểu mong a thông cảm?

  cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn cănx+căny+cănz=2013.tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=cănxy:căn(x+y+2z) +cănyz:căn(y+z+2x) +cănzx:căn(z+x+2y)
  cho x,y,z là các số thực dương thỏa mãn cănx+căny+cănz=2013.tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=cănxy:căn(x+y+2z) +cănyz:căn(y+z+2x) +cănzx:căn(z+x+2y)
  4 câu trả lời · 3 ngày trước