• Cung Lê và Tony Jaa ai hay hơn?

    5 câu trả lời · Võ thuật · 1 tuần trước
  • Con trai cởi trần?

    Con trai cởi trần nó phong độ gì đâu, e là đứa con gái thích chơi chung zs đám con trai, lúc đánh bóng chuyền tụi nó lột áo nhìn thằng nào cũng menly, mà ngặt một cái là không dám đứng gần, người tụi nó mà lỡ có chạm vào cái áo của mình là như khăn chùi mồ hôi cho tụi... hiển thị thêm
    Con trai cởi trần nó phong độ gì đâu, e là đứa con gái thích chơi chung zs đám con trai, lúc đánh bóng chuyền tụi nó lột áo nhìn thằng nào cũng menly, mà ngặt một cái là không dám đứng gần, người tụi nó mà lỡ có chạm vào cái áo của mình là như khăn chùi mồ hôi cho tụi nó luôn, Giờ không lẽ bảo tụi nó tụi nó mặc áo vào, mà nhưng thích nhìn tụi nó cởi trần hơn
    8 câu trả lời · Bóng chuyền · 4 tuần trước