• Siêu Thị Aeon?

    Cách tính tiền các vật phẩm như : đồ ăn đóng hộp , thức ăn nhanh trong siêu thị ? Khi mua món đó thì đi đến chỗ nào tính tiền ?
    Cách tính tiền các vật phẩm như : đồ ăn đóng hộp , thức ăn nhanh trong siêu thị ? Khi mua món đó thì đi đến chỗ nào tính tiền ?
    6 câu trả lời · Hồ Chí Minh · 3 tuần trước