• Những điều "Hộ Pháp" cần biết, giới luật cho cư sĩ tại gia, hộ pháp thế nào cho đúng.?

  Có không ít vị có điều kiện tiền bạc, cung phụng cho một số vị "tu hành" nhiều thứ của cải, vật chất như sự cúng dường tới "người tu hành". Điều đó nếu chiếu theo giới luật là tiếp tay cho phá đạo pháp nhanh nhất, mạnh nhất. Do vậy, khi cúng dường người cư sĩ nên tìm hiểu thật kỹ giới luật Phật... hiển thị thêm
  Có không ít vị có điều kiện tiền bạc, cung phụng cho một số vị "tu hành" nhiều thứ của cải, vật chất như sự cúng dường tới "người tu hành". Điều đó nếu chiếu theo giới luật là tiếp tay cho phá đạo pháp nhanh nhất, mạnh nhất. Do vậy, khi cúng dường người cư sĩ nên tìm hiểu thật kỹ giới luật Phật giáo, để đừng để bị lừa phỉnh, đừng ngu dại ném tiền bạc, của cải để cho những vị đó phá đạo. Chỉ phát tâm cúng dường các vị tu hành đúng LỜI PHẬT DẠY. Ngoài ra, nếu có điều kiện kinh tế, chúng ta nên giúp đỡ và làm từ thiện ở cộng đồng, xã hội, không tiếp tay cho tà ma phá hoại đạo pháp. https://www.youtube.com/watch?v=DuY36AnA...
  7 câu trả lời · 6 ngày trước
 • Có nên học nhiều ngôn ngữ cùng một lúc? Tiếng anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật,...?

  Mình rất thích học ngôn ngữ vì nó rất hay, liệu mình có thể học cùng lúc nhiều ngôn ngữ. Như đã nói trên. Liệu mình có nên hôm nay học ngôn ngữ này, mai học ngôn ngữ khác. Vì mình cảm thấy buồn chán khi học đều đều một ngôn ngữ. Mình muốn hiểu biết hết số ngôn ngữ trên. Mình lớp 9. Cảm ơn.
  Mình rất thích học ngôn ngữ vì nó rất hay, liệu mình có thể học cùng lúc nhiều ngôn ngữ. Như đã nói trên. Liệu mình có nên hôm nay học ngôn ngữ này, mai học ngôn ngữ khác. Vì mình cảm thấy buồn chán khi học đều đều một ngôn ngữ. Mình muốn hiểu biết hết số ngôn ngữ trên. Mình lớp 9. Cảm ơn.
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Học trường top ngành bình thường hay học ngành hot tại trường bình thường?

  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ... hiển thị thêm
  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ mọi người bảo em nên học ngành khác của KTQD hay học Mar của Thương Mại ạ?
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Học trường top ngành bình thường hay học ngành hot tại trường bình thường?

  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ... hiển thị thêm
  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ mọi người bảo em nên học ngành khác của KTQD hay học Mar của Thương Mại ạ?
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Học trường top ngành bình thường hay học ngành hot tại trường bình thường?

  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ... hiển thị thêm
  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ mọi người bảo em nên học ngành khác của KTQD hay học Mar của Thương Mại ạ?
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Học trường top ngành bình thường hay học ngành hot tại trường bình thường?

  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ... hiển thị thêm
  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ mọi người bảo em nên học ngành khác của KTQD hay học Mar của Thương Mại ạ?
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Học trường top ngành bình thường hay học ngành hot tại trường bình thường?

  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ... hiển thị thêm
  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ mọi người bảo em nên học ngành khác của KTQD hay học Mar của Thương Mại ạ?
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Học trường top ngành bình thường hay học ngành hot tại trường bình thường?

  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ... hiển thị thêm
  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ mọi người bảo em nên học ngành khác của KTQD hay học Mar của Thương Mại ạ?
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Học trường top ngành bình thường hay học ngành hot tại trường bình thường?

  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ... hiển thị thêm
  Năm nay em thi đh. Nv1 của em là ngành marketing của Kinh tế quốc dân. Chất lượng đào tạo thì khỏi bàn, em cũng rất yêu thích trường đấy khổ nổi điểm cao quá với học phí hơi chát trong khi điều kiện nhà em cũng chỉ ở mức bình thường. Nhưng mà nếu đỗ em vẫn cố học vì mar là ngành em yêu thích. Vậy nếu em không đỗ mọi người bảo em nên học ngành khác của KTQD hay học Mar của Thương Mại ạ?
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Giấy khen bị cắt mất có thể xin cấp lại không?

  Giấy khen học sinh giỏi lớp 8 của mình bị thằng em 6 tuổi lỡ cắt mất thành 4 mảnh, mà mình lại có nhu cầu đi du học sau này, mình có thể xin nhà trường cấp lại giấy khen không?
  Giấy khen học sinh giỏi lớp 8 của mình bị thằng em 6 tuổi lỡ cắt mất thành 4 mảnh, mà mình lại có nhu cầu đi du học sau này, mình có thể xin nhà trường cấp lại giấy khen không?
  5 câu trả lời · 1 tuần trước
 • TRA CỨU Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An năm 2017?

  Điểm thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2017, xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại Nghệ An, kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2017, tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2017-2017 TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2017 ***** Để Đăng ký nhận điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 các tỉnh /thành trên cả nước,tự động qua... hiển thị thêm
  Điểm thi vào lớp 10 Nghệ An năm 2017, xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại Nghệ An, kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2017, tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2017-2017 TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2017 ***** Để Đăng ký nhận điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 các tỉnh /thành trên cả nước,tự động qua hệ thống SMS Nhanh Chóng & Chính Xác Nhất Hãy soạn tin theo cú pháp sau : AT <tên tỉnh> < số báo danh> gửi tới 8732. Ví dụ : bạn ở TP Nghệ An muốn đăng ký nhân điểm của số báo danh 123456 Bạn soạn tin nhắn như sau: AT NGHEAN 123456 gửi 8732 Hệ thống sẽ tự động trả điểm thi vào lớp 10 của bạn. ngay khi có điểm thi chính thức Nhanh Nhất & Chính Xác Nhất TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2017 Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT năm 2017 tự động qua SMS Nhanh Nhất & Chính Xác Nhất Bạn soạn tin nhắn theo cú pháp sau: AH < tên tỉnh><tên trường> gửi 8732 Ví dụ: bạn muốn biết điểm chuẩn của trường Phan Đình Phùng -Nghệ An năm 2017 Bạn soạn tin : AH NGHEAN PHANDINHPHUNG gửi 8732. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Cao Nhất
  5 câu trả lời · 2 tuần trước
 • Kinh nghiệm học tiếng anh tiến bộ từ nói bập bẹ?

  1 lần lên mạng search thấy 1 bạn giới thiệu Thầy Henry Khiêm dậy tiếng anh giao tiếp lớp ít người nên mình gọi đt để đên học thử. Sau 2 tháng mình đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là Thầy test trình độ mình, sau đó sắp xếp cho học chung với 3 học viên cùng trình độ (Thầy nói lớp Thầy dậy ko đông để học viên có sự... hiển thị thêm
  1 lần lên mạng search thấy 1 bạn giới thiệu Thầy Henry Khiêm dậy tiếng anh giao tiếp lớp ít người nên mình gọi đt để đên học thử. Sau 2 tháng mình đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là Thầy test trình độ mình, sau đó sắp xếp cho học chung với 3 học viên cùng trình độ (Thầy nói lớp Thầy dậy ko đông để học viên có sự tương tác và ít người Thầy chỉnh được từng người, nhưng ko học 1 người như vậy sẽ không có sự cạnh tranh, trừ các bạn muốn ôn để đi du học Thầy sẽ kèm riêng). Thầy nói muốn giao tiếp tiếng anh được đầu tiên phải phát âm đúng – chuẩn. Thầy dậy hoàn toàn bằng tiếng anh và phát âm chuẩn giọng Bắc Mỹ nên rất dễ nghe. Thầy chỉnh từng người về phát âm, sau đó Thầy rèn luyện phản xạ khi giao tiếp. Luyện giọng là quan trọng nhất, nếu bạn phát âm giống bản xứ như không luyện giọng bạn sẽ ko có phản xạ tốt . Đồng thời Thầy dậy song song cả 4 kỹ năng Kinh nghiệm xương máu: người Việt mình đi học tiếng anh thường tập trung học phát âm, ngữ pháp mà vẫn không nói được. Do ko luyện giọng, luyện mẫu câu mà cứ chú trọng ngữ pháp thiệt giỏi để rồi không giao tiếp được. Bạn cứ lên google search Thầy Henry Khiêm là được, nhà Thầy ở cầu Chữ Y
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Kinh nghiệm học tiếng anh tiến bộ từ nói bập bẹ?

  1 lần lên mạng search thấy 1 bạn giới thiệu Thầy Henry Khiêm dậy tiếng anh giao tiếp lớp ít người nên mình gọi đt để đên học thử. Sau 2 tháng mình đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là Thầy test trình độ mình, sau đó sắp xếp cho học chung với 3 học viên cùng trình độ (Thầy nói lớp Thầy dậy ko đông để học viên có sự... hiển thị thêm
  1 lần lên mạng search thấy 1 bạn giới thiệu Thầy Henry Khiêm dậy tiếng anh giao tiếp lớp ít người nên mình gọi đt để đên học thử. Sau 2 tháng mình đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là Thầy test trình độ mình, sau đó sắp xếp cho học chung với 3 học viên cùng trình độ (Thầy nói lớp Thầy dậy ko đông để học viên có sự tương tác và ít người Thầy chỉnh được từng người, nhưng ko học 1 người như vậy sẽ không có sự cạnh tranh, trừ các bạn muốn ôn để đi du học Thầy sẽ kèm riêng). Thầy nói muốn giao tiếp tiếng anh được đầu tiên phải phát âm đúng – chuẩn. Thầy dậy hoàn toàn bằng tiếng anh và phát âm chuẩn giọng Bắc Mỹ nên rất dễ nghe. Thầy chỉnh từng người về phát âm, sau đó Thầy rèn luyện phản xạ khi giao tiếp. Luyện giọng là quan trọng nhất, nếu bạn phát âm giống bản xứ như không luyện giọng bạn sẽ ko có phản xạ tốt . Đồng thời Thầy dậy song song cả 4 kỹ năng Kinh nghiệm xương máu: người Việt mình đi học tiếng anh thường tập trung học phát âm, ngữ pháp mà vẫn không nói được. Do ko luyện giọng, luyện mẫu câu mà cứ chú trọng ngữ pháp thiệt giỏi để rồi không giao tiếp được. Bạn cứ lên google search Thầy Henry Khiêm là được, nhà Thầy ở cầu Chữ Y
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Kinh nghiệm học tiếng anh tiến bộ từ nói bập bẹ?

  1 lần lên mạng search thấy 1 bạn giới thiệu Thầy Henry Khiêm dậy tiếng anh giao tiếp lớp ít người nên mình gọi đt để đên học thử. Sau 2 tháng mình đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là Thầy test trình độ mình, sau đó sắp xếp cho học chung với 3 học viên cùng trình độ (Thầy nói lớp Thầy dậy ko đông để học viên có sự... hiển thị thêm
  1 lần lên mạng search thấy 1 bạn giới thiệu Thầy Henry Khiêm dậy tiếng anh giao tiếp lớp ít người nên mình gọi đt để đên học thử. Sau 2 tháng mình đã thay đổi hoàn toàn. Đầu tiên là Thầy test trình độ mình, sau đó sắp xếp cho học chung với 3 học viên cùng trình độ (Thầy nói lớp Thầy dậy ko đông để học viên có sự tương tác và ít người Thầy chỉnh được từng người, nhưng ko học 1 người như vậy sẽ không có sự cạnh tranh, trừ các bạn muốn ôn để đi du học Thầy sẽ kèm riêng). Thầy nói muốn giao tiếp tiếng anh được đầu tiên phải phát âm đúng – chuẩn. Thầy dậy hoàn toàn bằng tiếng anh và phát âm chuẩn giọng Bắc Mỹ nên rất dễ nghe. Thầy chỉnh từng người về phát âm, sau đó Thầy rèn luyện phản xạ khi giao tiếp. Luyện giọng là quan trọng nhất, nếu bạn phát âm giống bản xứ như không luyện giọng bạn sẽ ko có phản xạ tốt . Đồng thời Thầy dậy song song cả 4 kỹ năng Kinh nghiệm xương máu: người Việt mình đi học tiếng anh thường tập trung học phát âm, ngữ pháp mà vẫn không nói được. Do ko luyện giọng, luyện mẫu câu mà cứ chú trọng ngữ pháp thiệt giỏi để rồi không giao tiếp được. Bạn cứ lên google search Thầy Henry Khiêm là được, nhà Thầy ở cầu Chữ Y
  4 câu trả lời · 1 tuần trước
 • Chuyển trường cấp 3?

  Chuyện là thế này mng ạ, em vừa trải qua kỳ thi ts 10, do không đủ thực lực và may mắn nên em đã trượt ngôi trường mình yêu thích bấy lâu nay đó chính là THPT chuyên Lê Hồng Phong ( TPHCM ), em cũng rớt luôn nv1 và đậu nv2. Nv2 của em là 1 trường THPT nằm ở top khá : Tân Bình( Tân Phú ). Em định là học ở TB hết học... hiển thị thêm
  Chuyện là thế này mng ạ, em vừa trải qua kỳ thi ts 10, do không đủ thực lực và may mắn nên em đã trượt ngôi trường mình yêu thích bấy lâu nay đó chính là THPT chuyên Lê Hồng Phong ( TPHCM ), em cũng rớt luôn nv1 và đậu nv2. Nv2 của em là 1 trường THPT nằm ở top khá : Tân Bình( Tân Phú ). Em định là học ở TB hết học kỳ 1 sau đó chuyển về trường chuyên LHP, liệu có ok không ạ ? Em sẽ dùng bảng điểm hk1 lớp 10 và sẵn sàng làm bất kỳ bài thi tuyển nào của LHP, nhà em ở quận Tân Phú nhưng với thành tích học tập hk1 lớp 10, em liệu có thể chuyển không ạ ?
  4 câu trả lời · 2 tuần trước
 • TRA CỨU Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm 2017?

  Điểm thi vào lớp 10 Thái Nguyên năm 2017, xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại Thái Nguyên, kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2017, tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2017-2017 TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2017 ***** Để Đăng ký nhận điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 các tỉnh /thành trên cả nước,tự... hiển thị thêm
  Điểm thi vào lớp 10 Thái Nguyên năm 2017, xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại Thái Nguyên, kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2017, tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2017-2017 TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2017 ***** Để Đăng ký nhận điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 các tỉnh /thành trên cả nước,tự động qua hệ thống SMS Nhanh Chóng & Chính Xác Nhất Hãy soạn tin theo cú pháp sau : AT <tên tỉnh> < số báo danh> gửi tới 8732. Ví dụ : bạn ở TP Thái Nguyên muốn đăng ký nhân điểm của số báo danh 123456 Bạn soạn tin nhắn như sau: AT THAINGUYEN 123456 gửi 8732 Hệ thống sẽ tự động trả điểm thi vào lớp 10 của bạn. ngay khi có điểm thi chính thức Nhanh Nhất & Chính Xác Nhất TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2017 Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT năm 2017 tự động qua SMS Nhanh Nhất & Chính Xác Nhất Bạn soạn tin nhắn theo cú pháp sau: AH < tên tỉnh><tên trường> gửi 8732 Ví dụ: bạn muốn biết điểm chuẩn của trường Phan Đình Phùng -Thái Nguyên năm 2017 Bạn soạn tin : AH THAINGUYEN PHANDINHPHUNG gửi 8732. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Cao Nhất
  4 câu trả lời · 2 tuần trước
 • TRA CỨU Điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Thái Bình năm 2017?

  Điểm thi vào lớp 10 Thái Bình năm 2017, xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại Thái Bình, kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2017, tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2017-2017 TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2017 ***** Để Đăng ký nhận điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 các tỉnh /thành trên cả nước,tự động... hiển thị thêm
  Điểm thi vào lớp 10 Thái Bình năm 2017, xem điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 tại Thái Bình, kết quả điểm thi vào lớp 10 năm 2017, tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2017-2017 TRA CỨU ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 NĂM 2017 ***** Để Đăng ký nhận điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2017 các tỉnh /thành trên cả nước,tự động qua hệ thống SMS Nhanh Chóng & Chính Xác Nhất Hãy soạn tin theo cú pháp sau : AT <tên tỉnh> < số báo danh> gửi tới 8732. Ví dụ : bạn ở TP Thái Bình muốn đăng ký nhân điểm của số báo danh 123456 Bạn soạn tin nhắn như sau: AT THAIBINH 123456 gửi 8732 Hệ thống sẽ tự động trả điểm thi vào lớp 10 của bạn. ngay khi có điểm thi chính thức Nhanh Nhất & Chính Xác Nhất TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM 2017 Để đăng ký nhận điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT năm 2017 tự động qua SMS Nhanh Nhất & Chính Xác Nhất Bạn soạn tin nhắn theo cú pháp sau: AH < tên tỉnh><tên trường> gửi 8732 Ví dụ: bạn muốn biết điểm chuẩn của trường Phan Đình Phùng -Thái Bình năm 2017 Bạn soạn tin : AH THAIBINH PHANDINHPHUNG gửi 8732. Chúc Các Bạn Đạt Điểm Cao Nhất
  4 câu trả lời · 2 tuần trước