• Sự khác nhau giữa backpacker và phượt tử?

    Mình đọc trên các diễn đàn du lịch nước ngoài, mình thấy tây trẻ nó hay đi du lịch kiểu backpacker, cũng giống như phượt ở Việt Nam. Vậy backpacker dịch ra tiếng việt là dân phượt ah, hay là cái này bao gồm cái kia?
    Mình đọc trên các diễn đàn du lịch nước ngoài, mình thấy tây trẻ nó hay đi du lịch kiểu backpacker, cũng giống như phượt ở Việt Nam. Vậy backpacker dịch ra tiếng việt là dân phượt ah, hay là cái này bao gồm cái kia?
    6 câu trả lời · 3 năm trước