• Tại sao tôi tu hành theo Phật 10 năm nay mà tôi chưa bao giờ hạnh phúc gì cả?

    Tại sao tôi tu hành theo Phật 10 năm nay mà tôi chưa bao giờ hạnh phúc gì cả, tôi đọc kinh, đọc sách, nghe pháp cả ngàn lần rồi? nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc cả, còn chị tôi chưa bao giờ tu hành nhưng chị ấy hạnh phúc từ khi sinh ra đến vĩnh viễn về sau, bằng chứng là chị ấy cười 20 tiếng một ngày, không một... hiển thị thêm
    Tại sao tôi tu hành theo Phật 10 năm nay mà tôi chưa bao giờ hạnh phúc gì cả, tôi đọc kinh, đọc sách, nghe pháp cả ngàn lần rồi? nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc cả, còn chị tôi chưa bao giờ tu hành nhưng chị ấy hạnh phúc từ khi sinh ra đến vĩnh viễn về sau, bằng chứng là chị ấy cười 20 tiếng một ngày, không một giây ngừng nghỉ, tôi buồn lắm Biểu tượng cảm xúc frown
    4 câu trả lời · 2 năm trước