• Con xin dâng lên chút niềm mơ ước. Ngàn vạn mong ước với trái tim đắp xây duyên nồng tháng năm miệt mài đầy tin yêu với bao mong chờ. Cùng b?

    Con xin dâng lên chút niềm mơ ước. Ngàn vạn mong ước với trái tim đắp xây duyên nồng tháng năm miệt mài đầy tin yêu với bao mong chờ. Cùng bao nhung nhớ và trọn hết Những Mộng Mơ tâm tư con say ngát Tình Đơm hương và đời con dỗi lắm mưu mô biết bao lọc lừa chúa thương con nhiều ngài dịu đưa bước sao cho vừa. Nguyện... hiển thị thêm
    Con xin dâng lên chút niềm mơ ước. Ngàn vạn mong ước với trái tim đắp xây duyên nồng tháng năm miệt mài đầy tin yêu với bao mong chờ. Cùng bao nhung nhớ và trọn hết Những Mộng Mơ tâm tư con say ngát Tình Đơm hương và đời con dỗi lắm mưu mô biết bao lọc lừa chúa thương con nhiều ngài dịu đưa bước sao cho vừa. Nguyện cho cõi lòng được yêu chúa thật say sưa. Khấn xin ngài hãy thương bạn an Bình 5 tháng trên khắp quê hương cho muôn người hết đau thương cùng muôn gia Quyến sống trong tình thương. Khấn xin ngài hãy hân hoan niềm vui sướng mấy có bao giờ phai chúa chính là chúa muôn dân mang niềm vui đến cho khắp nhân gian
    4 câu trả lời · Yahoo Store · 1 năm trước